Paritair Comité 1130400: PANNENBAKKERIJEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 14/01/2022 )
   • Indexatie met 3,945414% in 1/2022. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd. De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR : 38u
 • 1. WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR : 38u

  1.1. BRUTO MINIMUMUURLONEN : Arbeiders

  CATEGORIE
  A 16,13
  B 16,44
  C 16,64
  D 16,85
  E 17,15
  F 17,51
  G 18,34

  1.2. BRUTO MINIMUMUURLONEN : Studenten

  Studenten
  1ste jaar student of volgend jaar student die geen 4 weken cumul activiteit heeft opgebouwd 10,53
  2de jaar student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit in het voorgaande jaar 11,16
  3de keer student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit als 2de jaars 11,87
  4de keer student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit als 3de jaars 12,58

  1.3. BRUTO MINIMUMUURLONEN : Starter

  CATEGORIE
  A (< 3 maanden) 15,6461
  B (< 3 maanden) 15,9468
  C (< 7 maanden) 16,1408
  D (< 7 maanden) 16,3445
  E (< 7 maanden) 16,1210
  E (>7 en < 13 maanden) 16,6355