Zoeken:

Paritair Comité 1130400: PANNENBAKKERIJEN

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 19/08/2020 )
   • Indexatie met 0,06% in 10/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR : 38u
 • 1. WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR : 38u

  1.1. BRUTO MINIMUMUURLONEN : Arbeiders

  CATEGORIE
  A 15,1491
  B 15,4493
  C 15,6294
  D 15,8195
  E 16,0997
  F 16,4499
  G 17,2203

  1.2. BRUTO MINIMUMUURLONEN : Studenten

  Studenten
  1ste jaar student of volgend jaar student die geen 4 weken cumul activiteit heeft opgebouwd 9,8859
  2de jaar student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit in het voorgaande jaar 10,4863
  3de keer student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit als 2de jaars 11,1467
  4de keer student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit als 3de jaars 11,8071

  1.3. BRUTO MINIMUMUURLONEN : Starter

  CATEGORIE
  A (< 3 maanden) 14,6946
  B (< 3 maanden) 14,9858
  C (< 7 maanden) 15,1605
  D (< 7 maanden) 15,3449
  E (< 7 maanden) 15,1337
  E (>7 en < 13 maanden) 15,6167