Zoeken:

Paritair Comité 3320020: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST

afdrukken
 • 1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de diensten van "aide sociale aux justiciables" die onder de bevoegheid vallen van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die gesubsidieerd betoelaagd worden door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of door de Franse Gemeenschapscommissie en/of door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, door de Franse Gemeenschap of door het Waals Gewest.

  1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

  1.1.1. : Administratief personeel

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
  Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
  0 3.280,90 2.436,22 2.169,18 2.027,52
  1 3.441,65 2.613,55 5.079,08 2.198,26
  2 3.441,65 2.613,55 2.339,92 2.217,28
  3 3.585,64 2.692,35 2.379,33 2.236,29
  4 3.585,64 2.692,35 2.379,33 2.255,31
  5 3.729,63 2.771,15 2.431,86 2.274,32
  6 3.729,63 2.771,15 2.431,86 2.320,29
  7 3.873,61 3.158,13 2.536,93 2.366,25
  8 3.873,61 3.158,13 2.536,93 2.412,22
  9 4.017,60 3.238,49 2.642,01 2.458,18
  10 4.071,18 3.292,06 2.694,54 2.556,69
  11 4.215,17 3.372,42 2.786,48 2.602,65
  12 4.215,17 3.372,42 2.786,48 2.648,62
  13 4.359,15 3.452,78 2.879,08 2.694,58
  14 4.359,15 3.452,78 2.879,08 2.740,54
  15 4.503,14 3.533,14 2.972,84 2.786,51
  16 4.503,14 3.809,96 2.972,84 2.832,47
  17 4.647,13 3.890,32 3.066,60 2.879,09
  18 4.647,13 3.890,32 3.066,60 2.925,96
  19 4.791,12 3.970,68 3.160,37 2.972,83
  20 4.791,12 3.970,68 3.160,37 3.019,70
  21 4.935,11 4.051,04 3.254,12 3.066,57
  22 4.935,11 4.051,04 3.254,12 3.113,44
  23 5.079,10 4.131,40 3.347,88 3.160,32
  24 5.079,10 4.131,40 3.347,88 3.207,19
  25 5.079,10 4.211,77 3.441,64 3.254,06
  26 5.079,10 4.211,77 3.441,64 3.300,92
  27 5.079,10 4.292,12 3.535,40 3.347,80
  28 5.079,10 4.292,12 3.535,40 3.394,67
  29 5.079,10 4.292,12 3.629,16 3.441,54
  30 5.079,10 4.292,12 3.629,16 3.441,54
  31 5.079,10 4.292,12 3.629,16 3.441,54

  1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
  Licenciaat Hoofdcoördinator Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
  0 3.280,90 3.141,23 2.436,22 2.247,99
  1 3.441,65 3.265,61 2.613,55 2.418,73
  2 3.441,65 3.265,61 2.613,55 2.418,73
  3 3.585,64 3.356,51 2.692,35 2.458,13
  4 3.585,64 3.356,51 2.692,35 2.458,13
  5 3.729,63 3.447,40 2.771,15 2.510,66
  6 3.729,63 3.447,40 2.771,15 2.510,66
  7 3.873,61 3.538,30 3.158,13 2.850,07
  8 3.873,61 3.538,30 3.158,13 2.850,07
  9 4.017,60 3.629,20 3.238,49 2.930,43
  10 4.071,18 3.682,77 3.292,06 2.984,00
  11 4.215,17 3.773,67 3.372,42 3.064,36
  12 4.215,17 3.773,67 3.372,42 3.064,36
  13 4.359,15 3.864,57 3.452,78 3.144,72
  14 4.359,15 3.864,57 3.452,78 3.144,72
  15 4.503,14 3.955,47 3.533,14 3.225,08
  16 4.503,14 3.955,47 3.809,96 3.225,08
  17 4.647,13 4.046,37 3.890,32 3.305,44
  18 4.647,13 4.046,37 3.890,32 3.305,44
  19 4.791,12 4.137,26 3.970,68 3.385,81
  20 4.791,12 4.137,26 3.970,68 3.385,81
  21 4.935,11 4.228,17 4.051,04 3.466,17
  22 4.935,11 4.228,17 4.051,04 3.466,17
  23 5.079,10 4.319,06 4.131,40 3.546,53
  24 5.079,10 4.319,06 4.131,40 3.546,53
  25 5.079,10 4.409,96 4.211,77 3.626,89
  26 5.079,10 4.409,96 4.211,77 3.626,89
  27 5.079,10 4.500,86 4.292,12 3.707,25
  28 5.079,10 4.500,86 4.292,12 3.707,25
  29 5.079,10 4.500,86 4.292,12 3.707,25
  30 5.079,10 4.500,86 4.292,12 3.707,25
  31 5.079,10 4.500,86 4.292,12 3.707,25

  1.2. : Werkliedenpersoneel

  ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
  Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
  0 11,0198 11,8350 12,4370
  1 11,9429 12,7894 13,3913
  2 12,0056 12,9085 13,5168
  3 12,0683 13,0276 13,6422
  4 12,1311 13,1467 13,7677
  5 12,1938 13,2658 13,8931
  6 12,2565 13,3850 14,0186
  7 12,3192 13,5041 14,1440
  8 12,3820 13,6232 14,2694
  9 12,4447 13,7423 14,3949
  10 12,8310 14,2307 14,8822
  11 12,8937 14,3749 15,0327
  12 12,9564 14,5191 15,1832
  13 13,0192 14,6634 15,3336
  14 13,0819 14,8076 15,4841
  15 13,1446 14,9519 15,6346
  16 13,2074 15,0961 15,7851
  17 13,2701 15,2403 15,9355
  18 13,3328 15,3846 16,0860
  19 13,3956 15,5288 16,2365
  20 13,4583 15,6731 16,3869
  21 13,5210 15,8173 16,5597
  22 13,5838 15,9615 16,6879
  23 13,6465 16,1058 16,8384
  24 13,7092 16,2500 16,9888
  25 13,7720 16,3942 17,1393
  26 13,8347 16,5385 17,2901
  27 13,8975 16,6827 17,4435
  28 13,8975 16,8269 17,5970
  29 13,8975 16,9712 17,7505
  30 13,8975 16,9712 17,7505
  31 13,8975 16,9712 17,7505

  1.3. : Gewaarborgd minimumloon

  SOORT BEDRAG
  Maandbedrag 2.024,84
  Uurloonbedrag 12,29

  2. : Espaces rencontres

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de "espaces rencontres" die ressorteren onder de bevoegheid van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector en gevestigd zijn op het grondgebied van het Waals Gewest, buiten de Duitstalige Gemeenschap.

  2.1. : Licentiaat humane wetenschappen

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
  0 3.280,94
  1 3.441,65
  2 3.441,65
  3 3.585,64
  4 3.585,64
  5 3.729,62
  6 3.729,62
  7 3.873,61
  8 3.873,61
  9 4.017,60
  10 4.071,17
  11 4.215,16
  12 4.215,16
  13 4.359,15
  14 4.359,15
  15 4.503,13
  16 4.503,13
  17 4.647,12
  18 4.647,12
  19 4.791,11
  20 4.791,11
  21 4.935,10
  22 4.935,10
  23 5.079,08
  24 5.079,08
  25 5.079,08
  26 5.079,08
  27 5.079,08
  28 5.079,08
  29 5.079,08

  2.2. : Maatschappelijk werker

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
  0 2.436,25
  1 2.613,53
  2 2.613,53
  3 2.692,41
  4 2.692,41
  5 2.771,14
  6 2.771,14
  7 3.158,11
  8 3.158,11
  9 3.238,47
  10 3.292,04
  11 3.372,39
  12 3.372,39
  13 3.452,75
  14 3.452,75
  15 3.533,55
  16 3.809,98
  17 3.890,33
  18 3.890,33
  19 3.970,69
  20 3.970,69
  21 4.051,04
  22 4.051,04
  23 4.131,40
  24 4.131,40
  25 4.211,75
  26 4.211,75
  27 4.292,11
  28 4.292,11
  29 4.292,11

  2.3. : Administratief medewerker

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
  0 2.248,01
  1 2.418,79
  2 2.418,79
  3 2.458,15
  4 2.458,15
  5 2.510,69
  6 2.510,69
  7 2.850,01
  8 2.850,01
  9 2.930,37
  10 2.983,94
  11 3.064,29
  12 3.064,29
  13 3.144,79
  14 3.144,79
  15 3.225,15
  16 3.225,15
  17 3.305,50
  18 3.305,50
  19 3.385,86
  20 3.385,86
  21 3.466,21
  22 3.466,21
  23 3.546,57
  24 3.546,57
  25 3.626,92
  26 3.626,92
  27 3.707,28
  28 3.707,28
  29 3.707,28

  3. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables" en de sector "espaces rencontres"

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen die onder de bevoegheid vallen van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, en die gesubsidieerd worden door het Waals Gewest, namelijk : gezinsplanning, centra voor maatschappelijk werk, centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor coördinatie thuiszorg, centra voor tele-onthaal.

  3.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

  3.1.1. : Directiepersoneel

  3.1.1.1. : Directeur-coördinator

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Haard- of standplaats toelage inbegrepen
  0 3.280,90
  1 3.441,65
  2 3.441,65
  3 3.585,64
  4 3.585,64
  5 3.729,63
  6 3.729,63
  7 3.873,61
  8 3.873,61
  9 4.017,60
  10 4.071,18
  11 4.215,17
  12 4.215,17
  13 4.359,15
  14 4.359,15
  15 4.503,14
  16 4.503,14
  17 4.647,13
  18 4.647,13
  19 4.791,12
  20 4.791,12
  21 4.935,11
  22 4.935,11
  23 5.079,10
  24 5.079,10
  25 5.079,10
  26 5.079,10
  27 5.079,10
  28 5.079,10
  29 5.079,10
  30 5.079,10
  31 5.079,10

  3.1.2. : Administratief personeel

  3.1.2.1. : Licenciaat

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Haard- of standplaats toelage inbegrepen
  0 3.280,90
  1 3.441,65
  2 3.441,65
  3 3.585,64
  4 3.585,64
  5 3.729,63
  6 3.729,63
  7 3.873,61
  8 3.873,61
  9 4.017,60
  10 4.071,18
  11 4.215,17
  12 4.215,17
  13 4.359,15
  14 4.359,15
  15 4.503,14
  16 4.503,14
  17 4.647,13
  18 4.647,13
  19 4.791,12
  20 4.791,12
  21 4.935,11
  22 4.935,11
  23 5.079,10
  24 5.079,10
  25 5.079,10
  26 5.079,10
  27 5.079,10
  28 5.079,10
  29 5.079,10
  30 5.079,10
  31 5.079,10

  3.1.2.2. : Gegradueerde

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.462,85 2.489,49
  1 2.640,18 2.666,82
  2 2.640,18 2.666,82
  3 2.718,98 2.745,62
  4 2.718,98 2.745,62
  5 2.771,15 2.771,15
  6 2.771,15 2.771,15
  7 3.158,13 3.158,13
  8 3.158,13 3.158,13
  9 3.238,49 3.238,49
  10 3.292,06 3.292,06
  11 3.372,42 3.372,42
  12 3.372,42 3.372,42
  13 3.452,78 3.452,78
  14 3.452,78 3.452,78
  15 3.533,14 3.533,14
  16 3.809,96 3.809,96
  17 3.890,32 3.890,32
  18 3.890,32 3.890,32
  19 3.970,68 3.970,68
  20 3.970,68 3.970,68
  21 4.051,04 4.051,04
  22 4.051,04 4.051,04
  23 4.131,40 4.131,40
  24 4.131,40 4.131,40
  25 4.211,77 4.211,77
  26 4.211,77 4.211,77
  27 4.292,12 4.292,12
  28 4.292,12 4.292,12
  29 4.292,12 4.292,12
  30 4.292,12 4.292,12
  31 4.292,12 4.292,12

  3.1.2.3. : Niet-gegradueerde directiesecretaris

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.222,45 2.275,71
  1 2.393,19 2.446,45
  2 2.393,19 2.446,45
  3 2.421,87 2.475,14
  4 2.421,87 2.475,14
  5 2.485,13 2.485,13
  6 2.485,13 2.485,13
  7 2.590,20 2.590,20
  8 2.590,20 2.590,20
  9 2.695,28 2.695,28
  10 2.747,81 2.747,81
  11 2.786,48 2.786,48
  12 2.786,48 2.786,48
  13 2.879,08 2.879,08
  14 2.879,08 2.879,08
  15 2.972,84 2.972,84
  16 2.972,84 2.972,84
  17 3.066,60 3.066,60
  18 3.066,60 3.066,60
  19 3.160,37 3.160,37
  20 3.160,37 3.160,37
  21 3.254,12 3.254,12
  22 3.254,12 3.254,12
  23 3.347,88 3.347,88
  24 3.347,88 3.347,88
  25 3.441,64 3.441,64
  26 3.441,64 3.441,64
  27 3.535,40 3.535,40
  28 3.535,40 3.535,40
  29 3.629,16 3.629,16
  30 3.629,16 3.629,16
  31 3.629,16 3.629,16

  3.1.2.4. : Opsteller

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.080,79 2.134,05
  1 2.251,53 2.304,79
  2 2.270,55 2.323,81
  3 2.289,56 2.342,82
  4 2.308,58 2.361,84
  5 2.327,59 2.380,85
  6 2.373,56 2.426,82
  7 2.419,52 2.472,78
  8 2.438,85 2.477,60
  9 2.484,81 2.511,45
  10 2.583,32 2.609,96
  11 2.629,28 2.655,92
  12 2.675,25 2.701,89
  13 2.721,21 2.747,85
  14 2.740,54 2.755,72
  15 2.786,51 2.786,51
  16 2.832,47 2.832,47
  17 2.879,09 2.879,09
  18 2.925,96 2.925,96
  19 2.972,83 2.972,83
  20 3.019,70 3.019,70
  21 3.066,57 3.066,57
  22 3.113,44 3.113,44
  23 3.160,32 3.160,32
  24 3.207,19 3.207,19
  25 3.254,06 3.254,06
  26 3.300,92 3.300,92
  27 3.347,80 3.347,80
  28 3.394,67 3.394,67
  29 3.441,54 3.441,54
  30 3.441,54 3.441,54
  31 3.441,54 3.441,54

  3.1.2.5. : Klerk

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.041,34 2.094,60
  1 2.198,49 2.251,75
  2 2.219,15 2.272,41
  3 2.239,80 2.293,06
  4 2.260,46 2.313,72
  5 2.281,11 2.334,37
  6 2.301,77 2.355,03
  7 2.322,43 2.375,69
  8 2.343,08 2.396,34
  9 2.363,74 2.417,00
  10 2.422,79 2.476,05
  11 2.442,91 2.477,91
  12 2.467,69 2.494,33
  13 2.492,47 2.519,11
  14 2.517,25 2.543,89
  15 2.542,03 2.568,67
  16 2.566,80 2.593,44
  17 2.591,58 2.618,22
  18 2.616,36 2.643,00
  19 2.641,14 2.667,78
  20 2.665,91 2.692,55
  21 2.690,69 2.717,33
  22 2.715,47 2.742,11
  23 2.727,07 2.753,70
  24 2.738,40 2.755,56
  25 2.763,17 2.763,17
  26 2.787,95 2.787,95
  27 2.812,73 2.812,73
  28 2.837,51 2.837,51
  29 2.862,64 2.862,64
  30 2.862,64 2.862,64
  31 2.862,64 2.862,64

  3.1.2.6. : Rekenplichtige opsteller

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.146,45 2.199,71
  1 2.317,19 2.370,45
  2 2.336,21 2.389,47
  3 2.355,22 2.408,48
  4 2.374,24 2.427,50
  5 2.393,26 2.446,52
  6 2.422,36 2.475,63
  7 2.458,55 2.485,19
  8 2.504,51 2.531,15
  9 2.550,48 2.577,12
  10 2.648,98 2.675,62
  11 2.694,95 2.721,59
  12 2.727,11 2.753,75
  13 2.760,25 2.760,25
  14 2.806,21 2.806,21
  15 2.852,31 2.852,31
  16 2.899,18 2.899,18
  17 2.946,05 2.946,05
  18 2.992,92 2.992,92
  19 3.039,80 3.039,80
  20 3.086,67 3.086,67
  21 3.133,54 3.133,54
  22 3.180,41 3.180,41
  23 3.227,28 3.227,28
  24 3.274,15 3.274,15
  25 3.321,02 3.321,02
  26 3.367,89 3.367,89
  27 3.414,76 3.414,76
  28 3.461,63 3.461,63
  29 3.508,50 3.508,50
  30 3.508,50 3.508,50
  31 3.508,50 3.508,50

  3.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

  3.1.3.1. : Licenciaat

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Haard- of standplaats toelage inbegrepen
  0 3.280,90
  1 3.441,65
  2 3.441,65
  3 3.585,64
  4 3.585,64
  5 3.729,63
  6 3.729,63
  7 3.873,61
  8 3.873,61
  9 4.017,60
  10 4.071,18
  11 4.215,17
  12 4.215,17
  13 4.359,15
  14 4.359,15
  15 4.503,14
  16 4.503,14
  17 4.647,13
  18 4.647,13
  19 4.791,12
  20 4.791,12
  21 4.935,11
  22 4.935,11
  23 5.079,10
  24 5.079,10
  25 5.079,10
  26 5.079,10
  27 5.079,10
  28 5.079,10
  29 5.079,10
  30 5.079,10
  31 5.079,10

  3.1.3.2. : Hoofd Sociaal Assistent

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Haard- of standplaats toelage inbegrepen
  0 3.141,23
  1 3.265,61
  2 3.265,61
  3 3.356,51
  4 3.356,51
  5 3.447,40
  6 3.447,40
  7 3.538,30
  8 3.538,30
  9 3.629,20
  10 3.682,77
  11 3.773,67
  12 3.773,67
  13 3.864,57
  14 3.864,57
  15 3.955,47
  16 3.955,47
  17 4.046,37
  18 4.046,37
  19 4.137,26
  20 4.137,26
  21 4.228,17
  22 4.228,17
  23 4.319,06
  24 4.319,06
  25 4.409,96
  26 4.409,96
  27 4.500,86
  28 4.500,86
  29 4.500,86
  30 4.500,86
  31 4.500,86

  3.1.3.3. : Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid")

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.640,18 2.666,82
  1 2.718,98 2.745,62
  2 2.718,98 2.745,62
  3 2.771,15 2.771,15
  4 2.771,15 2.771,15
  5 3.158,13 3.158,13
  6 3.158,13 3.158,13
  7 3.238,49 3.238,49
  8 3.292,06 3.292,06
  9 3.372,42 3.372,42
  10 3.372,42 3.372,42
  11 3.452,78 3.452,78
  12 3.452,78 3.452,78
  13 3.533,14 3.533,14
  14 3.809,96 3.809,96
  15 3.890,32 3.890,32
  16 3.890,32 3.890,32
  17 3.970,68 3.970,68
  18 3.970,68 3.970,68
  19 4.051,04 4.051,04
  20 4.051,04 4.051,04
  21 4.131,40 4.131,40
  22 4.131,40 4.131,40
  23 4.211,77 4.211,77
  24 4.211,77 4.211,77
  25 4.292,12 4.292,12
  26 4.292,12 4.292,12
  27 4.292,12 4.292,12
  28 4.292,12 4.292,12
  29 4.292,12 4.292,12
  30 4.292,12 4.292,12
  31 4.292,12 4.292,12

  3.1.3.4. : Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie)

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.640,18 2.666,82
  1 2.718,98 2.745,62
  2 2.718,98 2.745,62
  3 2.771,15 2.771,15
  4 2.771,15 2.771,15
  5 3.158,13 3.158,13
  6 3.158,13 3.158,13
  7 3.238,49 3.238,49
  8 3.292,06 3.292,06
  9 3.372,42 3.372,42
  10 3.372,42 3.372,42
  11 3.452,78 3.452,78
  12 3.452,78 3.452,78
  13 3.5