NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 3320020: INSTELLINGEN GESUBSIDIEERD DOOR HET WAALSE GEWEST

afdrukken
 • 1. : Diensten van "aide sociale aux justiciables"

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de diensten van "aide sociale aux justiciables" die onder de bevoegheid vallen van het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, en die gesubsidieerd betoelaagd worden door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of door de Franse Gemeenschapscommissie en/of door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, door de Franse Gemeenschap of door het Waals Gewest.

  1.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

  1.1.1. : Administratief personeel

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
  Licenciaat Gegradueerde Niet-gegradueerde directiesecretaris Opsteller
  0 3.153,60 2.341,69 2.085,02 1.948,85
  1 3.308,11 2.512,15 4.882,02 2.112,97
  2 3.308,11 2.512,15 2.249,13 2.131,25
  3 3.446,52 2.587,89 2.287,01 2.149,52
  4 3.446,52 2.587,89 2.287,01 2.167,80
  5 3.584,92 2.663,63 2.337,51 2.186,08
  6 3.584,92 2.663,63 2.337,51 2.230,26
  7 3.723,32 3.035,59 2.438,50 2.274,44
  8 3.723,32 3.035,59 2.438,50 2.318,63
  9 3.861,72 3.112,84 2.539,50 2.362,80
  10 3.913,22 3.164,33 2.589,99 2.457,49
  11 4.051,62 3.241,57 2.678,36 2.501,67
  12 4.051,62 3.241,57 2.678,36 2.545,85
  13 4.190,02 3.318,82 2.767,38 2.590,04
  14 4.190,02 3.318,82 2.767,38 2.634,21
  15 4.328,42 3.396,06 2.857,50 2.678,39
  16 4.328,42 3.662,13 2.857,50 2.722,58
  17 4.466,83 3.739,38 2.947,62 2.767,38
  18 4.466,83 3.739,38 2.947,62 2.812,44
  19 4.605,23 3.816,62 3.037,75 2.857,48
  20 4.605,23 3.816,62 3.037,75 2.902,54
  21 4.743,63 3.893,86 3.127,86 2.947,59
  22 4.743,63 3.893,86 3.127,86 2.992,64
  23 4.882,04 3.971,11 3.217,99 3.037,70
  24 4.882,04 3.971,11 3.217,99 3.082,75
  25 4.882,04 4.048,35 3.308,11 3.127,80
  26 4.882,04 4.048,35 3.308,11 3.172,85
  27 4.882,04 4.125,59 3.398,23 3.217,91
  28 4.882,04 4.125,59 3.398,23 3.262,96
  29 4.882,04 4.125,59 3.488,35 3.308,01
  30 4.882,04 4.125,59 3.488,35 3.308,01
  31 4.882,04 4.125,59 3.488,35 3.308,01

  1.1.2. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
  Licenciaat Hoofdcoördinator Sociaal Assistent Opvoeder klasse II
  0 3.153,60 3.019,35 2.341,69 2.160,77
  1 3.308,11 3.138,91 2.512,15 2.324,88
  2 3.308,11 3.138,91 2.512,15 2.324,88
  3 3.446,52 3.226,28 2.587,89 2.362,76
  4 3.446,52 3.226,28 2.587,89 2.362,76
  5 3.584,92 3.313,65 2.663,63 2.413,25
  6 3.584,92 3.313,65 2.663,63 2.413,25
  7 3.723,32 3.401,02 3.035,59 2.739,48
  8 3.723,32 3.401,02 3.035,59 2.739,48
  9 3.861,72 3.488,39 3.112,84 2.816,73
  10 3.913,22 3.539,88 3.164,33 2.868,22
  11 4.051,62 3.627,26 3.241,57 2.945,46
  12 4.051,62 3.627,26 3.241,57 2.945,46
  13 4.190,02 3.714,63 3.318,82 3.022,71
  14 4.190,02 3.714,63 3.318,82 3.022,71
  15 4.328,42 3.802,00 3.396,06 3.099,95
  16 4.328,42 3.802,00 3.662,13 3.099,95
  17 4.466,83 3.889,37 3.739,38 3.177,19
  18 4.466,83 3.889,37 3.739,38 3.177,19
  19 4.605,23 3.976,74 3.816,62 3.254,44
  20 4.605,23 3.976,74 3.816,62 3.254,44
  21 4.743,63 4.064,12 3.893,86 3.331,68
  22 4.743,63 4.064,12 3.893,86 3.331,68
  23 4.882,04 4.151,49 3.971,11 3.408,93
  24 4.882,04 4.151,49 3.971,11 3.408,93
  25 4.882,04 4.238,86 4.048,35 3.486,17
  26 4.882,04 4.238,86 4.048,35 3.486,17
  27 4.882,04 4.326,23 4.125,59 3.563,41
  28 4.882,04 4.326,23 4.125,59 3.563,41
  29 4.882,04 4.326,23 4.125,59 3.563,41
  30 4.882,04 4.326,23 4.125,59 3.563,41
  31 4.882,04 4.326,23 4.125,59 3.563,41

  1.2. : Werkliedenpersoneel

  ANCIENNITEIT (in jaren) UURBEDRAG
  Ongeschoolde arbeider Geschoolde arbeider Polyvalente arbeider
  0 10,5923 11,3758 11,9544
  1 11,4795 12,2932 12,8718
  2 11,5398 12,4076 12,9923
  3 11,6001 12,5222 13,1129
  4 11,6604 12,6366 13,2335
  5 11,7207 12,7511 13,3541
  6 11,7810 12,8656 13,4747
  7 11,8413 12,9801 13,5952
  8 11,9016 13,0946 13,7158
  9 11,9619 13,2091 13,8364
  10 12,3332 13,6785 14,3048
  11 12,3934 13,8172 14,4494
  12 12,4537 13,9558 14,5941
  13 12,5140 14,0944 14,7387
  14 12,5743 14,2331 14,8833
  15 12,6346 14,3717 15,0280
  16 12,6949 14,5104 15,1726
  17 12,7552 14,6490 15,3172
  18 12,8155 14,7876 15,4619
  19 12,8758 14,9263 15,6065
  20 12,9361 15,0649 15,7511
  21 12,9964 15,2036 15,9172
  22 13,0567 15,3422 16,0404
  23 13,1170 15,4809 16,1850
  24 13,1773 15,6195 16,3297
  25 13,2376 15,7581 16,4743
  26 13,2979 15,8968 16,6192
  27 13,3582 16,0354 16,7667
  28 13,3582 16,1741 16,9143
  29 13,3582 16,3127 17,0618
  30 13,3582 16,3127 17,0618
  31 13,3582 16,3127 17,0618

  1.3. : Gewaarborgd minimumloon

  SOORT BEDRAG
  Maandbedrag 1.946,28
  Uurloonbedrag 11,81

  2. : Espaces rencontres

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de "espaces rencontres" die ressorteren onder de bevoegheid van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector en gevestigd zijn op het grondgebied van het Waals Gewest, buiten de Duitstalige Gemeenschap.

  2.1. : Licentiaat humane wetenschappen

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
  0 3.153,64
  1 3.308,11
  2 3.308,11
  3 3.446,52
  4 3.446,52
  5 3.584,92
  6 3.584,92
  7 3.723,32
  8 3.723,32
  9 3.861,72
  10 3.913,21
  11 4.051,61
  12 4.051,61
  13 4.190,01
  14 4.190,01
  15 4.328,41
  16 4.328,41
  17 4.466,82
  18 4.466,82
  19 4.605,22
  20 4.605,22
  21 4.743,62
  22 4.743,62
  23 4.882,02
  24 4.882,02
  25 4.882,02
  26 4.882,02
  27 4.882,02
  28 4.882,02
  29 4.882,02

  2.2. : Maatschappelijk werker

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
  0 2.341,72
  1 2.512,13
  2 2.512,13
  3 2.587,94
  4 2.587,94
  5 2.663,62
  6 2.663,62
  7 3.035,58
  8 3.035,58
  9 3.112,82
  10 3.164,31
  11 3.241,55
  12 3.241,55
  13 3.318,78
  14 3.318,78
  15 3.396,45
  16 3.662,15
  17 3.739,39
  18 3.739,39
  19 3.816,63
  20 3.816,63
  21 3.893,87
  22 3.893,87
  23 3.971,10
  24 3.971,10
  25 4.048,34
  26 4.048,34
  27 4.125,58
  28 4.125,58
  29 4.125,58

  2.3. : Administratief medewerker

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBEDRAG
  0 2.160,79
  1 2.324,94
  2 2.324,94
  3 2.362,78
  4 2.362,78
  5 2.413,27
  6 2.413,27
  7 2.739,43
  8 2.739,43
  9 2.816,67
  10 2.868,16
  11 2.945,40
  12 2.945,40
  13 3.022,78
  14 3.022,78
  15 3.100,01
  16 3.100,01
  17 3.177,25
  18 3.177,25
  19 3.254,49
  20 3.254,49
  21 3.331,73
  22 3.331,73
  23 3.408,96
  24 3.408,96
  25 3.486,20
  26 3.486,20
  27 3.563,44
  28 3.563,44
  29 3.563,44

  3. : Anderen dan de diensten van "aide sociale aux justiciables" en de sector "espaces rencontres"

  Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de instellingen die onder de bevoegheid vallen van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, en die gesubsidieerd worden door het Waals Gewest, namelijk : gezinsplanning, centra voor maatschappelijk werk, centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor coördinatie thuiszorg, centra voor tele-onthaal.

  3.1. : Personeel met "bediendenstatuut"

  3.1.1. : Directiepersoneel

  3.1.1.1. : Directeur-coördinator

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Haard- of standplaats toelage inbegrepen
  0 3.153,60
  1 3.308,11
  2 3.308,11
  3 3.446,52
  4 3.446,52
  5 3.584,92
  6 3.584,92
  7 3.723,32
  8 3.723,32
  9 3.861,72
  10 3.913,22
  11 4.051,62
  12 4.051,62
  13 4.190,02
  14 4.190,02
  15 4.328,42
  16 4.328,42
  17 4.466,83
  18 4.466,83
  19 4.605,23
  20 4.605,23
  21 4.743,63
  22 4.743,63
  23 4.882,04
  24 4.882,04
  25 4.882,04
  26 4.882,04
  27 4.882,04
  28 4.882,04
  29 4.882,04
  30 4.882,04
  31 4.882,04

  3.1.2. : Administratief personeel

  3.1.2.1. : Licenciaat

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Haard- of standplaats toelage inbegrepen
  0 3.153,60
  1 3.308,11
  2 3.308,11
  3 3.446,52
  4 3.446,52
  5 3.584,92
  6 3.584,92
  7 3.723,32
  8 3.723,32
  9 3.861,72
  10 3.913,22
  11 4.051,62
  12 4.051,62
  13 4.190,02
  14 4.190,02
  15 4.328,42
  16 4.328,42
  17 4.466,83
  18 4.466,83
  19 4.605,23
  20 4.605,23
  21 4.743,63
  22 4.743,63
  23 4.882,04
  24 4.882,04
  25 4.882,04
  26 4.882,04
  27 4.882,04
  28 4.882,04
  29 4.882,04
  30 4.882,04
  31 4.882,04

  3.1.2.2. : Gegradueerde

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.367,29 2.392,89
  1 2.537,75 2.563,35
  2 2.537,75 2.563,35
  3 2.613,49 2.639,09
  4 2.613,49 2.639,09
  5 2.663,63 2.663,63
  6 2.663,63 2.663,63
  7 3.035,59 3.035,59
  8 3.035,59 3.035,59
  9 3.112,84 3.112,84
  10 3.164,33 3.164,33
  11 3.241,57 3.241,57
  12 3.241,57 3.241,57
  13 3.318,82 3.318,82
  14 3.318,82 3.318,82
  15 3.396,06 3.396,06
  16 3.662,13 3.662,13
  17 3.739,38 3.739,38
  18 3.739,38 3.739,38
  19 3.816,62 3.816,62
  20 3.816,62 3.816,62
  21 3.893,86 3.893,86
  22 3.893,86 3.893,86
  23 3.971,11 3.971,11
  24 3.971,11 3.971,11
  25 4.048,35 4.048,35
  26 4.048,35 4.048,35
  27 4.125,59 4.125,59
  28 4.125,59 4.125,59
  29 4.125,59 4.125,59
  30 4.125,59 4.125,59
  31 4.125,59 4.125,59

  3.1.2.3. : Niet-gegradueerde directiesecretaris

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.136,22 2.187,42
  1 2.300,33 2.351,53
  2 2.300,33 2.351,53
  3 2.327,90 2.379,10
  4 2.327,90 2.379,10
  5 2.388,71 2.388,71
  6 2.388,71 2.388,71
  7 2.489,70 2.489,70
  8 2.489,70 2.489,70
  9 2.590,70 2.590,70
  10 2.641,19 2.641,19
  11 2.678,36 2.678,36
  12 2.678,36 2.678,36
  13 2.767,38 2.767,38
  14 2.767,38 2.767,38
  15 2.857,50 2.857,50
  16 2.857,50 2.857,50
  17 2.947,62 2.947,62
  18 2.947,62 2.947,62
  19 3.037,75 3.037,75
  20 3.037,75 3.037,75
  21 3.127,86 3.127,86
  22 3.127,86 3.127,86
  23 3.217,99 3.217,99
  24 3.217,99 3.217,99
  25 3.308,11 3.308,11
  26 3.308,11 3.308,11
  27 3.398,23 3.398,23
  28 3.398,23 3.398,23
  29 3.488,35 3.488,35
  30 3.488,35 3.488,35
  31 3.488,35 3.488,35

  3.1.2.4. : Opsteller

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.000,05 2.051,25
  1 2.164,17 2.215,37
  2 2.182,45 2.233,65
  3 2.200,72 2.251,92
  4 2.219,00 2.270,20
  5 2.237,28 2.288,48
  6 2.281,46 2.332,66
  7 2.325,64 2.376,84
  8 2.344,23 2.381,48
  9 2.388,40 2.414,00
  10 2.483,09 2.508,69
  11 2.527,27 2.552,87
  12 2.571,45 2.597,05
  13 2.615,64 2.641,24
  14 2.634,21 2.648,80
  15 2.678,39 2.678,39
  16 2.722,58 2.722,58
  17 2.767,38 2.767,38
  18 2.812,44 2.812,44
  19 2.857,48 2.857,48
  20 2.902,54 2.902,54
  21 2.947,59 2.947,59
  22 2.992,64 2.992,64
  23 3.037,70 3.037,70
  24 3.082,75 3.082,75
  25 3.127,80 3.127,80
  26 3.172,85 3.172,85
  27 3.217,91 3.217,91
  28 3.262,96 3.262,96
  29 3.308,01 3.308,01
  30 3.308,01 3.308,01
  31 3.308,01 3.308,01

  3.1.2.5. : Klerk

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 1.962,13 2.013,33
  1 2.113,19 2.164,39
  2 2.133,04 2.184,24
  3 2.152,90 2.204,10
  4 2.172,75 2.223,95
  5 2.192,61 2.243,81
  6 2.212,46 2.263,66
  7 2.232,32 2.283,52
  8 2.252,17 2.303,37
  9 2.272,03 2.323,23
  10 2.328,78 2.379,98
  11 2.348,13 2.381,77
  12 2.371,95 2.397,55
  13 2.395,77 2.421,37
  14 2.419,58 2.445,18
  15 2.443,40 2.469,00
  16 2.467,22 2.492,82
  17 2.491,03 2.516,63
  18 2.514,85 2.540,45
  19 2.538,66 2.564,26
  20 2.562,48 2.588,08
  21 2.586,30 2.611,90
  22 2.610,11 2.635,71
  23 2.621,26 2.646,86
  24 2.632,15 2.648,65
  25 2.655,96 2.655,96
  26 2.679,78 2.679,78
  27 2.703,60 2.703,60
  28 2.727,41 2.727,41
  29 2.751,57 2.751,57
  30 2.751,57 2.751,57
  31 2.751,57 2.751,57

  3.1.2.6. : Rekenplichtige opsteller

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.063,17 2.114,37
  1 2.227,28 2.278,48
  2 2.245,56 2.296,76
  3 2.263,84 2.315,04
  4 2.282,12 2.333,32
  5 2.300,40 2.351,60
  6 2.328,38 2.379,58
  7 2.363,16 2.388,76
  8 2.407,34 2.432,94
  9 2.451,52 2.477,12
  10 2.546,21 2.571,81
  11 2.590,39 2.615,99
  12 2.621,31 2.646,91
  13 2.653,15 2.653,15
  14 2.697,33 2.697,33
  15 2.741,64 2.741,64
  16 2.786,69 2.786,69
  17 2.831,75 2.831,75
  18 2.876,80 2.876,80
  19 2.921,85 2.921,85
  20 2.966,91 2.966,91
  21 3.011,96 3.011,96
  22 3.057,01 3.057,01
  23 3.102,06 3.102,06
  24 3.147,11 3.147,11
  25 3.192,16 3.192,16
  26 3.237,22 3.237,22
  27 3.282,27 3.282,27
  28 3.327,32 3.327,32
  29 3.372,37 3.372,37
  30 3.372,37 3.372,37
  31 3.372,37 3.372,37

  3.1.3. : Psychologisch, medisch en sociaal personeel

  3.1.3.1. : Licenciaat

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Haard- of standplaats toelage inbegrepen
  0 3.153,60
  1 3.308,11
  2 3.308,11
  3 3.446,52
  4 3.446,52
  5 3.584,92
  6 3.584,92
  7 3.723,32
  8 3.723,32
  9 3.861,72
  10 3.913,22
  11 4.051,62
  12 4.051,62
  13 4.190,02
  14 4.190,02
  15 4.328,42
  16 4.328,42
  17 4.466,83
  18 4.466,83
  19 4.605,23
  20 4.605,23
  21 4.743,63
  22 4.743,63
  23 4.882,04
  24 4.882,04
  25 4.882,04
  26 4.882,04
  27 4.882,04
  28 4.882,04
  29 4.882,04
  30 4.882,04
  31 4.882,04

  3.1.3.2. : Hoofd Sociaal Assistent

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Haard- of standplaats toelage inbegrepen
  0 3.019,35
  1 3.138,91
  2 3.138,91
  3 3.226,28
  4 3.226,28
  5 3.313,65
  6 3.313,65
  7 3.401,02
  8 3.401,02
  9 3.488,39
  10 3.539,88
  11 3.627,26
  12 3.627,26
  13 3.714,63
  14 3.714,63
  15 3.802,00
  16 3.802,00
  17 3.889,37
  18 3.889,37
  19 3.976,74
  20 3.976,74
  21 4.064,12
  22 4.064,12
  23 4.151,49
  24 4.151,49
  25 4.238,86
  26 4.238,86
  27 4.326,23
  28 4.326,23
  29 4.326,23
  30 4.326,23
  31 4.326,23

  3.1.3.3. : Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid")

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.537,75 2.563,35
  1 2.613,49 2.639,09
  2 2.613,49 2.639,09
  3 2.663,63 2.663,63
  4 2.663,63 2.663,63
  5 3.035,59 3.035,59
  6 3.035,59 3.035,59
  7 3.112,84 3.112,84
  8 3.164,33 3.164,33
  9 3.241,57 3.241,57
  10 3.241,57 3.241,57
  11 3.318,82 3.318,82
  12 3.318,82 3.318,82
  13 3.396,06 3.396,06
  14 3.662,13 3.662,13
  15 3.739,38 3.739,38
  16 3.739,38 3.739,38
  17 3.816,62 3.816,62
  18 3.816,62 3.816,62
  19 3.893,86 3.893,86
  20 3.893,86 3.893,86
  21 3.971,11 3.971,11
  22 3.971,11 3.971,11
  23 4.048,35 4.048,35
  24 4.048,35 4.048,35
  25 4.125,59 4.125,59
  26 4.125,59 4.125,59
  27 4.125,59 4.125,59
  28 4.125,59 4.125,59
  29 4.125,59 4.125,59
  30 4.125,59 4.125,59
  31 4.125,59 4.125,59

  3.1.3.4. : Gegradueerde met specialisatie (b.v. gespecialiseerd in psychiatrie)

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.537,75 2.563,35
  1 2.613,49 2.639,09
  2 2.613,49 2.639,09
  3 2.663,63 2.663,63
  4 2.663,63 2.663,63
  5 3.035,59 3.035,59
  6 3.035,59 3.035,59
  7 3.112,84 3.112,84
  8 3.164,33 3.164,33
  9 3.241,57 3.241,57
  10 3.241,57 3.241,57
  11 3.318,82 3.318,82
  12 3.318,82 3.318,82
  13 3.396,06 3.396,06
  14 3.662,13 3.662,13
  15 3.739,38 3.739,38
  16 3.739,38 3.739,38
  17 3.816,62 3.816,62
  18 3.816,62 3.816,62
  19 3.893,86 3.893,86
  20 3.893,86 3.893,86
  21 3.971,11 3.971,11
  22 3.971,11 3.971,11
  23 4.048,35 4.048,35
  24 4.048,35 4.048,35
  25 4.125,59 4.125,59
  26 4.125,59 4.125,59
  27 4.125,59 4.125,59
  28 4.125,59 4.125,59
  29 4.125,59 4.125,59
  30 4.125,59 4.125,59
  31 4.125,59 4.125,59

  3.1.3.5. : Sociaal Assistent

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.367,29 2.392,89
  1 2.537,75 2.563,35
  2 2.537,75 2.563,35
  3 2.613,49 2.639,09
  4 2.613,49 2.639,09
  5 2.663,63 2.663,63
  6 2.663,63 2.663,63
  7 3.035,59 3.035,59
  8 3.035,59 3.035,59
  9 3.112,84 3.112,84
  10 3.164,33 3.164,33
  11 3.241,57 3.241,57
  12 3.241,57 3.241,57
  13 3.318,82 3.318,82
  14 3.318,82 3.318,82
  15 3.396,06 3.396,06
  16 3.662,13 3.662,13
  17 3.739,38 3.739,38
  18 3.739,38 3.739,38
  19 3.816,62 3.816,62
  20 3.816,62 3.816,62
  21 3.893,86 3.893,86
  22 3.893,86 3.893,86
  23 3.971,11 3.971,11
  24 3.971,11 3.971,11
  25 4.048,35 4.048,35
  26 4.048,35 4.048,35
  27 4.125,59 4.125,59
  28 4.125,59 4.125,59
  29 4.125,59 4.125,59
  30 4.125,59 4.125,59
  31 4.125,59 4.125,59

  3.1.3.6. : Coördinator van diensten en thuisverzorging

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.367,29 2.392,89
  1 2.537,75 2.563,35
  2 2.537,75 2.563,35
  3 2.613,49 2.639,09
  4 2.613,49 2.639,09
  5 2.663,63 2.663,63
  6 2.663,63 2.663,63
  7 3.035,59 3.035,59
  8 3.035,59 3.035,59
  9 3.112,84 3.112,84
  10 3.164,33 3.164,33
  11 3.241,57 3.241,57
  12 3.241,57 3.241,57
  13 3.318,82 3.318,82
  14 3.318,82 3.318,82
  15 3.396,06 3.396,06
  16 3.662,13 3.662,13
  17 3.739,38 3.739,38
  18 3.739,38 3.739,38
  19 3.816,62 3.816,62
  20 3.816,62 3.816,62
  21 3.893,86 3.893,86
  22 3.893,86 3.893,86
  23 3.971,11 3.971,11
  24 3.971,11 3.971,11
  25 4.048,35 4.048,35
  26 4.048,35 4.048,35
  27 4.125,59 4.125,59
  28 4.125,59 4.125,59
  29 4.125,59 4.125,59
  30 4.125,59 4.125,59
  31 4.125,59 4.125,59

  3.1.3.7. : Gegradueerde verpleger

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.367,29 2.392,89
  1 2.537,75 2.563,35
  2 2.537,75 2.563,35
  3 2.613,49 2.639,09
  4 2.613,49 2.639,09
  5 2.663,63 2.663,63
  6 2.663,63 2.663,63
  7 3.035,59 3.035,59
  8 3.035,59 3.035,59
  9 3.112,84 3.112,84
  10 3.164,33 3.164,33
  11 3.241,57 3.241,57
  12 3.241,57 3.241,57
  13 3.318,82 3.318,82
  14 3.318,82 3.318,82
  15 3.396,06 3.396,06
  16 3.662,13 3.662,13
  17 3.739,38 3.739,38
  18 3.739,38 3.739,38
  19 3.816,62 3.816,62
  20 3.816,62 3.816,62
  21 3.893,86 3.893,86
  22 3.893,86 3.893,86
  23 3.971,11 3.971,11
  24 3.971,11 3.971,11
  25 4.048,35 4.048,35
  26 4.048,35 4.048,35
  27 4.125,59 4.125,59
  28 4.125,59 4.125,59
  29 4.125,59 4.125,59
  30 4.125,59 4.125,59
  31 4.125,59 4.125,59

  3.1.3.8. : Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.367,29 2.392,89
  1 2.537,75 2.563,35
  2 2.537,75 2.563,35
  3 2.613,49 2.639,09
  4 2.613,49 2.639,09
  5 2.663,63 2.663,63
  6 2.663,63 2.663,63
  7 3.035,59 3.035,59
  8 3.035,59 3.035,59
  9 3.112,84 3.112,84
  10 3.164,33 3.164,33
  11 3.241,57 3.241,57
  12 3.241,57 3.241,57
  13 3.318,82 3.318,82
  14 3.318,82 3.318,82
  15 3.396,06 3.396,06
  16 3.662,13 3.662,13
  17 3.739,38 3.739,38
  18 3.739,38 3.739,38
  19 3.816,62 3.816,62
  20 3.816,62 3.816,62
  21 3.893,86 3.893,86
  22 3.893,86 3.893,86
  23 3.971,11 3.971,11
  24 3.971,11 3.971,11
  25 4.048,35 4.048,35
  26 4.048,35 4.048,35
  27 4.125,59 4.125,59
  28 4.125,59 4.125,59
  29 4.125,59 4.125,59
  30 4.125,59 4.125,59
  31 4.125,59 4.125,59

  3.1.3.9. : Gebrevetteerde verpleger

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.211,97 2.263,17
  1 2.350,48 2.381,94
  2 2.350,48 2.381,94
  3 2.388,36 2.413,96
  4 2.388,36 2.413,96
  5 2.438,85 2.464,45
  6 2.438,85 2.464,45
  7 2.739,48 2.739,48
  8 2.739,48 2.739,48
  9 2.816,73 2.816,73
  10 2.868,22 2.868,22
  11 2.945,46 2.945,46
  12 2.945,46 2.945,46
  13 3.022,71 3.022,71
  14 3.022,71 3.022,71
  15 3.099,95 3.099,95
  16 3.099,95 3.099,95
  17 3.177,19 3.177,19
  18 3.177,19 3.177,19
  19 3.254,44 3.254,44
  20 3.254,44 3.254,44
  21 3.331,68 3.331,68
  22 3.331,68 3.331,68
  23 3.408,93 3.408,93
  24 3.408,93 3.408,93
  25 3.486,17 3.486,17
  26 3.486,17 3.486,17
  27 3.563,41 3.563,41
  28 3.563,41 3.563,41
  29 3.563,41 3.563,41
  30 3.563,41 3.563,41
  31 3.563,41 3.563,41

  3.1.3.10. : Opvoeder klasse II

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.211,97 2.263,17
  1 2.350,48 2.381,94
  2 2.350,48 2.381,94
  3 2.388,36 2.413,96
  4 2.388,36 2.413,96
  5 2.438,85 2.464,45
  6 2.438,85 2.464,45
  7 2.739,48 2.739,48
  8 2.739,48 2.739,48
  9 2.816,73 2.816,73
  10 2.868,22 2.868,22
  11 2.945,46 2.945,46
  12 2.945,46 2.945,46
  13 3.022,71 3.022,71
  14 3.022,71 3.022,71
  15 3.099,95 3.099,95
  16 3.099,95 3.099,95
  17 3.177,19 3.177,19
  18 3.177,19 3.177,19
  19 3.254,44 3.254,44
  20 3.254,44 3.254,44
  21 3.331,68 3.331,68
  22 3.331,68 3.331,68
  23 3.408,93 3.408,93
  24 3.408,93 3.408,93
  25 3.486,17 3.486,17
  26 3.486,17 3.486,17
  27 3.563,41 3.563,41
  28 3.563,41 3.563,41
  29 3.563,41 3.563,41
  30 3.563,41 3.563,41
  31 3.563,41 3.563,41

  3.1.3.11. : Ziekenhuishelp(st)er

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.136,22 2.187,42
  1 2.294,02 2.345,22
  2 2.294,02 2.345,22
  3 2.327,43 2.378,63
  4 2.327,43 2.378,63
  5 2.344,18 2.381,47
  6 2.344,18 2.381,47
  7 2.622,25 2.647,85
  8 2.622,25 2.647,85
  9 2.659,45 2.659,45
  10 2.709,94 2.709,94
  11 2.760,95 2.760,95
  12 2.760,95 2.760,95
  13 2.812,44 2.812,44
  14 2.812,44 2.812,44
  15 2.863,93 2.863,93
  16 2.863,93 2.863,93
  17 2.915,43 2.915,43
  18 2.915,43 2.915,43
  19 2.966,92 2.966,92
  20 2.966,92 2.966,92
  21 3.018,42 3.018,42
  22 3.018,42 3.018,42
  23 3.069,91 3.069,91
  24 3.069,91 3.069,91
  25 3.121,41 3.121,41
  26 3.121,41 3.121,41
  27 3.172,90 3.172,90
  28 3.172,90 3.172,90
  29 3.224,39 3.224,39
  30 3.224,39 3.224,39
  31 3.275,88 3.275,88

  3.1.3.12. : Sanitaire help(st)er

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.085,19 2.136,39
  1 2.236,26 2.287,46
  2 2.256,11 2.307,31
  3 2.275,96 2.327,16
  4 2.295,82 2.347,02
  5 2.315,67 2.366,87
  6 2.327,70 2.378,90
  7 2.329,78 2.380,39
  8 2.349,64 2.381,88
  9 2.369,49 2.395,09
  10 2.447,40 2.473,00
  11 2.471,21 2.496,81
  12 2.495,03 2.520,63
  13 2.518,85 2.544,45
  14 2.542,67 2.568,27
  15 2.566,49 2.592,09
  16 2.590,30 2.615,90
  17 2.614,12 2.639,72
  18 2.621,56 2.647,16
  19 2.636,15 2.648,95
  20 2.659,96 2.659,96
  21 2.683,78 2.683,78
  22 2.707,60 2.707,60
  23 2.731,41 2.731,41
  24 2.755,66 2.755,66
  25 2.779,95 2.779,95
  26 2.804,24 2.804,24
  27 2.828,53 2.828,53
  28 2.852,82 2.852,82
  29 2.877,11 2.877,11
  30 2.877,11 2.877,11
  31 2.877,11 2.877,11

  3.1.3.13. : Kinderverzorger

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.085,19 2.136,39
  1 2.236,26 2.287,46
  2 2.256,11 2.307,31
  3 2.275,96 2.327,16
  4 2.295,82 2.347,02
  5 2.315,67 2.366,87
  6 2.327,70 2.378,90
  7 2.329,78 2.380,39
  8 2.349,64 2.381,88
  9 2.369,49 2.395,09
  10 2.447,40 2.473,00
  11 2.471,21 2.496,81
  12 2.495,03 2.520,63
  13 2.518,85 2.544,45
  14 2.542,67 2.568,27
  15 2.566,49 2.592,09
  16 2.590,30 2.615,90
  17 2.614,12 2.639,72
  18 2.621,56 2.647,16
  19 2.636,15 2.648,95
  20 2.659,96 2.659,96
  21 2.683,78 2.683,78
  22 2.707,60 2.707,60
  23 2.731,41 2.731,41
  24 2.755,66 2.755,66
  25 2.779,95 2.779,95
  26 2.804,24 2.804,24
  27 2.828,53 2.828,53
  28 2.852,82 2.852,82
  29 2.877,11 2.877,11
  30 2.877,11 2.877,11
  31 2.877,11 2.877,11

  3.1.4. : Logistiek personeel

  3.1.4.1. : Technisch beheersbediende

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDBAREMA'S
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.329,00 2.380,20
  1 2.485,14 2.510,74
  2 2.485,14 2.510,74
  3 2.523,02 2.548,62
  4 2.523,02 2.548,62
  5 2.560,90 2.586,50
  6 2.560,90 2.586,50
  7 2.598,77 2.624,37
  8 2.598,77 2.624,37
  9 2.621,46 2.647,06
  10 2.661,54 2.661,54
  11 2.712,04 2.712,04
  12 2.712,04 2.712,04
  13 2.763,08 2.763,08
  14 2.763,08 2.763,08
  15 2.814,58 2.814,58
  16 2.814,58 2.814,58
  17 2.866,07 2.866,07
  18 2.866,07 2.866,07
  19 2.917,57 2.917,57
  20 2.917,57 2.917,57
  21 2.969,06 2.969,06
  22 2.969,06 2.969,06
  23 3.020,55 3.020,55
  24 3.020,55 3.020,55
  25 3.072,05 3.072,05
  26 3.072,05 3.072,05
  27 3.123,54 3.123,54
  28 3.123,54 3.123,54
  29 3.175,03 3.175,03
  30 3.175,03 3.175,03
  31 3.226,52 3.226,52

  3.1.4.2. : Idem met vereiste specialisatie

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 2.464,10 2.489,70
  1 2.620,35 2.645,95
  2 2.620,35 2.645,95
  3 2.634,18 2.648,80
  4 2.634,18 2.648,80
  5 2.672,06 2.672,06
  6 2.672,06 2.672,06
  7 2.709,94 2.709,94
  8 2.709,94 2.709,94
  9 2.748,08 2.748,08
  10 2.799,58 2.799,58
  11 2.851,07 2.851,07
  12 2.851,07 2.851,07
  13 2.902,56 2.902,56
  14 2.902,56 2.902,56
  15 2.954,06 2.954,06
  16 2.954,06 2.954,06
  17 3.005,55 3.005,55
  18 3.005,55 3.005,55
  19 3.057,04 3.057,04
  20 3.057,04 3.057,04
  21 3.108,53 3.108,53
  22 3.108,53 3.108,53
  23 3.160,03 3.160,03
  24 3.160,03 3.160,03
  25 3.211,52 3.211,52
  26 3.211,52 3.211,52
  27 3.263,01 3.263,01
  28 3.263,01 3.263,01
  29 3.314,51 3.314,51
  30 3.314,51 3.314,51
  31 3.366,00 3.366,00

  3.2. : Werkliedenpersoneel

  3.2.1. : Ongeschoolde arbeider

  ANCIENNITEIT (in jaren) UURLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 10,9032 11,2141
  1 11,7904 12,1013
  2 11,8507 12,1616
  3 11,9110 12,2219
  4 11,9713 12,2822
  5 12,0316 12,3425
  6 12,0919 12,4028
  7 12,1522 12,4631
  8 12,2125 12,5234
  9 12,2728 12,5837
  10 12,6441 12,9550
  11 12,7043 13,0152
  12 12,7646 13,0755
  13 12,8249 13,1358
  14 12,8852 13,1961
  15 12,9455 13,2564
  16 13,0058 13,3167
  17 13,0661 13,3770
  18 13,1264 13,4373
  19 13,1867 13,4976
  20 13,2470 13,5579
  21 13,3073 13,6182
  22 13,3676 13,6785
  23 13,4279 13,7388
  24 13,4882 13,7991
  25 13,5485 13,8594
  26 13,6088 13,9197
  27 13,6691 13,9800
  28 13,6691 13,9800
  29 13,6691 13,9800
  30 13,6691 13,9800
  31 13,6691 13,9800

  3.2.2. : Geschoolde arbeider

  ANCIENNITEIT (in jaren) UURLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 11,6867 11,9976
  1 12,6041 12,9150
  2 12,7185 13,0294
  3 12,8331 13,1440
  4 12,9475 13,2584
  5 13,0620 13,3729
  6 13,1765 13,4874
  7 13,2910 13,6019
  8 13,4055 13,7164
  9 13,5200 13,8309
  10 13,9894 14,3003
  11 14,1281 14,4390
  12 14,1421 14,4530
  13 14,2499 14,4634
  14 14,3886 14,5440
  15 14,5272 14,6826
  16 14,6659 14,8213
  17 14,8045 14,9599
  18 14,9431 15,0985
  19 15,0818 15,2372
  20 15,2204 15,3758
  21 15,3591 15,5145
  22 15,4977 15,6531
  23 15,6364 15,7918
  24 15,7750 15,9304
  25 15,9124 16,0679
  26 15,9229 16,0783
  27 16,0354 16,0887
  28 16,1741 16,1741
  29 16,3127 16,3127
  30 16,3127 16,3127
  31 16,3127 16,3127

  3.2.3. : Polyvalente arbeider

  ANCIENNITEIT (in jaren) MAANDLOON
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  0 12,2653 12,5762
  1 13,1827 13,4936
  2 13,3032 13,6141
  3 13,4238 13,7347
  4 13,5444 13,8553
  5 13,6650 13,9759
  6 13,7856 14,0965
  7 13,9061 14,2170
  8 14,0267 14,3376
  9 14,1332 14,4441
  10 14,4603 14,6157
  11 14,6049 14,7603
  12 14,7496 14,9050
  13 14,8942 15,0496
  14 15,0388 15,1942
  15 15,1835 15,3389
  16 15,3281 15,4835
  17 15,4727 15,6281
  18 15,6174 15,7728
  19 15,7620 15,9174
  20 15,9066 16,0620
  21 15,9228 16,0782
  22 16,0404 16,0891
  23 16,1850 16,1850
  24 16,3297 16,3297
  25 16,4743 16,4743
  26 16,6192 16,6192
  27 16,7667 16,7667
  28 16,9143 16,9143
  29 17,0618 17,0618
  30 17,0618 17,0618
  31 17,0618 17,0618

  3.3. : Gewaarborgd minimumloon

  Toegekend aan het werklieden, administratief, technisch en paramedisch en verzorgend en verplegend personeel.

  SOORT BEDRAG
  Met standplaatstoelage Met haardtoelage
  Maandbedrag 1.862,8500 1.914,0500
  Uurloonbedrag 11,3128 11,6237

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites