NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1300001: DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF, MET UITSLUITING VAN DE SECTOR VAN DE BELGISCHE DAGBLADEN

afdrukken
   • Toestand op 12/02/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 06/11/2018 )
   • Indexatie met 2 % in 08/2018. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 130).
    De aanpassingen gebeuren telkens op de tweede maandag van de maand, volgend op deze waarvan het indexcijfer de bovenste of laagste grens van de lopende stabilisatieschijf overschrijdt.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u

  Voor de lonen voor leerlingen en jongeren wordt verwezen naar de cao van 14/05/1980 betreffende de arbeidsvoorwaarden, registratienummer 6406.

  1.1. : Minimumweeklonen

  Indien een werknemer tot een hogere functie toetreedt welke een opleiding vereist, wordt het minimum van zijn nieuwe categorie hem slechts toegekend na een aanpassingsperiode waarvan de duur moet worden bepaald, zonder evenwel dertien weken te mogen overschrijden.
  Bij gemis aan afdoend resultaat neemt de werknemer in de onderneming een andere activiteit op, verenigbaar met zijn mogelijkheden.

  Klasse
  I 465,798
  II 489,002
  III 518,016
  IV 526,742
  V 547,060
  VI 554,316
  VII 561,573
  VIII 568,775
  IX 576,075
  X 590,626
  XI 597,841
  XII 603,681
  XIII 619,620
  XIV 634,172
  XV 648,649
  XVI 663,251
  XVII 677,686
  XVIII 699,483
  XIX 721,252
  XX 750,277

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites