Zoeken:

Paritair Comité 1180006: SUIKERFABRIEKEN, SUIKERRAFFINADERIJEN, FABRIEKEN VAN INVERTSUIKER EN CITROENZUUR, KANDIJSUIKERFABRIEKEN, GISTFABRIEKEN EN DISTILLEERDERIJEN

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 24/12/2020 )
   • Indexatie met 1,00% in 01/2021.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De CAO-verhoging dient toegepast te worden na de indexaanpassing.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  1.1. SECTOREN : SUIKERFABRIEKEN EN SUIKERRAFFINADERIJEN, FABRIEKEN VAN INVERTSUIKER EN CITROENZUUR

  1.1.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 14,87 14,54
  Geoefenden 15,63 15,24
  Geschoolden 16,35 16,01

  1.1.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 15,36 15,01
  Geoefenden 16,13 15,79
  Geschoolden 16,88 16,52

  1.2. SECTOREN : KANDIJFABRIEKEN

  1.2.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 14,88 14,54
  Geoefenden 15,68 15,33
  Geschoolden 16,45 16,10

  1.2.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 15,37 15,01
  Geoefenden 16,17 15,83
  Geschoolden 17,00 16,62

  1.3. SECTOREN : GISTFABRIEKEN EN DISTILLEERDERIJEN

  1.3.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 14,86 14,51
  Geoefenden 15,36 14,97
  Geschoolden 15,85 15,56

  1.3.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 15,33 15,00
  Geoefenden 15,85 15,53
  Geschoolden 16,39 16,04

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentages van de in tabellen 1.1.1., 1.2.1. en 1.3.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 en ouder 90%
  17 80%
  16 70%
  15 60%