Zoeken:

Paritair Comité 1270200: HANDEL IN BRANDSTOFFEN VAN OOST-VLAANDEREN

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/06/2016 )
   • Indexatie met 2% in 06/2016. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.    Opheffing van PSC 1270200 op 01/07/2016 (KB van 26/01/2016). De werknemers en werkgevers die voordien onder PSC 1270200 vielen, zijn vanaf 01/07/2016 opgenomen in het PC 1270000. De gegevens van PSC 1270200 van vóór 01/07/2016 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van dit PSC.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Onder kuispersoneel wordt verstaan, arbeiders die uitsluitend instaan voor de netheid van de lokalen, werven en garages,…
  Het kuisen van ketels en schouwen is hieronder niet inbegrepen.
  Categorie
  Kuispersoneel 9,2056
  Arbeiders 12,2553
  Garagepersoneel geschoold 12,4220
  Garagepersoneel meestergast 12,5565