Paritair Comité 1280300: MAROKIJNWERK EN HANDSCHOENNIJVERHEID

afdrukken
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. TYPE ONDERNEMING : Marokijnwerk

  1.1.1. LONEN : Minimumuurlonen met uitzondering van leerlingen

  1.1.1.1. UURLONEN : Volwassen

  Categorieën
  Meer dan geschoolden - cat.1 12,6650
  Geschoolden - cat.2 11,9360
  Half-geschoolden - cat.3 11,5840
  Geoefenenden -cat.4 11,2275
  Half-geoefenenden - cat.5 10,8605
  Beginnelingen - cat.6 10,5040

  1.1.1.2. UURLONEN : Minderjarigen

  Percentage van de categorie van de uitgeoefende functie.
  De jonge werklieden die houder zijn van een einddiploma dat is uitgereikt door een vakschool voor marokijnwerk of die avondschool volgen, hebben recht op het loon van die welke één jaar ouder zijn dans zij.
  Leeftijd
  16 jaar 60%
  16 1/2 jaar 65%
  17 jaar 70%
  17 1/2 jaar 75%
  18 jaar 80%
  18 1/2 jaar 85%
  19 jaar 90%
  19 1/2 jaar 95%
  20 jaar 100%

  1.1.2. LONEN : Minimumuurlonen van leerlingen

  1.1.2.1. UURLONEN : Leerlingen

  Een vergoeding waarvan het bedrag overeenstemt met een percentage van het minimumloon bepaald volgens de loonschaal die van toepassing is in de onderneming en waarop een werknemer wiens vakbekwaamheid de leerling beoogt te bereiken, aanspraak kan maken.
  Leeftijd bij het sluiten van de leerovereenkomst Anciënniteit
  Voor 6 maand Na 6 maand
  voor 12 maand
  Na 12 maand
  voor 18 maand
  Na 18 maand Na 24 maand Na 30 maand
  16 jaar 45%
  16 1/2 jaar 50% 55%
  17 jaar 55% 60% 65% 70%
  18 jaar 60% 65% 70% 75% 85% 90%

  1.2. TYPE ONDERNEMING : Handschoennijverheid

  1.2.1. LONEN : Minimumuurlonen

  1.2.1.1. UURLONEN : Volwassen

  Categorieën
  Trieren - cat.I 11,1405
  Kavelingen maken - cat.II 10,8675
  Snijden - cat.III 10,6805
  Stansen - cat.IV 10,1090
  Ongeschoolden - cat.V 9,9210
  Vorken, snijden, rechtmaken, stikken, borduren, zwarten, inpakken, afronden - cat.VI 9,5740

  1.2.1.2. UURLONEN : Minderjarigen

  Percentage van de categorie van de uitgeoefende functie.
  De jongens en meisjes van 14 en 15 jaar, die regelmatig de leergangen aan een vakschool van de handschoenmakerij volgen, hebben recht op het voor de 16 jarige vastgestelde loon, zodra zij naar het tweede studiejaar gaan.
  Leeftijd
  16 jaar 60%
  16 1/2 jaar 65%
  17 jaar 70%
  17 1/2 jaar 75%
  18 jaar 80%
  18 1/2 jaar 85%
  19 jaar 90%
  19 1/2 jaar 95%
  20 jaar 100%

  1.2.2. LONEN : Stuklonen

  1.2.2.1. ACTIVITEIT : Het naaien

  1.2.2.1.1. : Het stikken
  Activiteit
  Zakwanten zonder boord en rabatje 26,4430
  Zakwanten met gestikte boorden rabatje 33,2645
  Met drukknoopje en rabatje 36,3625
  Met knoop en rabatje 39,3415
  1.2.2.1.2. : Handschoen met de hand genaaid
  Activiteit
  Zakwanten zonder boord en rabatje 86,9985
  Zakwanten met boorden en rabatje 99,0675
  Met drukknoopje, boordje en rabatje 105,0945
  Met knoop, boord en rabatje 108,1140
  1.2.2.1.3. : Borduurwerk op handschonen
  Activiteit
  Vier rijen of twee nerven 5,0810
  Zes rijen 7,4115
  Biezen en rondstep 7,9905
  1.2.2.1.4. : Innaaien van voering
  Activiteit
  Flanel 13,0155
  Flanel met vork 18,4490
  Konijn of schapevel 22,2035
  Gebreide voering 6,5065

  1.2.2.2. ACTIVITEIT : a) Het snijden - Amadishandschoenen uit geborsteld, ondergedompeld, suède (geite-, lams, gems, doeskinleder),
  gelooid glacéleder (geite-, ree-, lams-, schapeleder)

  De onderstaande tabel geeft de lonen per dozijn aan:
  Onderstaande prijzen omvatten het schaven, het dopseren, het gereedsnijden van de handschoenstukken en het plaatsen van de ridell
  Voor de geschaafde huiden worden de hierna vermelde lonen verlaagd met 17,5%
  Hoogte in duimen Soort handschoen
  Handschoenen uit geiteleer Gelooide handschoenen
  2,5 41,8755 45,6550
  3 43,2985 47,0955
  4 46,0895 49,9595
  6 50,8010 54,3225
  8 56,9490 59,8455
  10 63,4315 66,4370
  12 76,4795 80,8005
  16 100,2835 104,6425
  18/20 115,4705 119,8425

  1.2.2.3. ACTIVITEIT : b) Het snijden - Amadishandschoenen uit twee delen

  Wanneer de huiden tenminste 50% gehele handschoenen opleveren, wordt een verhoging met 30% op al de hierboven aangegeven lonen toegepast.
  Wanneer de huiden minder dan 50% gehele handschoenen opleveren, wordt een verhoging met 50% op al de hierboven aangegeven lonen toegepast.

  1.2.2.4. ACTIVITEIT : c) Het snijden - Amadishandschoenen uit pekari

  Verhoging
  De lonen van punt a) voor de gelooide handschoenen zijn hier van toepassing, evenwel met een verhoging van : 10,9540

  1.2.2.5. ACTIVITEIT : d) Het snijden - Herenhandschoenen

  Soort handschoen
  Uit lams-, schape-, geite, suède, gems-, geitjes-, doeskindeler, de vorken zijn niet gesneden 58,3450
  Uit pekari 67,6950

  1.2.2.6. ACTIVITEIT : e) Het snijden - Jongens en meisjeshandschoenen uit lams-, geitjes-, suède-, en gelooid leder

  Lonen
  Bedrag 43,1130

  1.2.2.7. ACTIVITEIT : f) Het snijden - Maken van vorken

  Het loon voor het maken van de vorken wordt vastgesteld op 10% van het loon voor het snijden.

  1.2.2.8. ACTIVITEIT : g) Het snijden - Rechtmaken

  Lonen
  Het loon wordt eenvormig vastgesteld op 3,9375

  1.2.2.9. ACTIVITEIT : h) Het snijden - Afronden

  Lonen
  Het loon wordt eenvormig vastgesteld op 4,4375

  1.2.2.10. ACTIVITEIT : i) Het snijden - Zwarten

  Lonen
  Het loon wordt eenvormig vastgesteld op 7,7860