Zoeken:

Paritair Comité 1180014: CHOCOLADEFABRIEKEN, ONDERNEMINGEN VAN BROODSMEERSEL, INDUSTRIELE SUIKERBAKKERIJEN

afdrukken
   • Toestand op 01/08/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 20/01/2020 )
   • Loonsverhoging met 0,04€ op de minimumlonen in 01/2020.

    Loonsverhoging met 1,1% op de reële lonen in 01/2020.

    Indexatie met 0,89% in 01/2020.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De CAO-verhoging dient toegepast te worden na de indexaanpassing.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).

   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  1.1. SECTOREN : CHOCOLADEFABRIEKEN EN ONDERNEMINGEN VAN BROODSMEERSEL

  1.1.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  I 13,83 13,56
  II 14,29 13,97
  III 14,71 14,40
  IV 15,17 14,80

  1.1.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  I 14,30 13,99
  II 14,76 14,41
  III 15,18 14,86
  IV 15,66 15,29

  1.2. SECTOREN : SUIKERBAKKERIJEN (CONFISERIES)

  1.2.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  I 13,41 13,09
  II 13,83 13,53
  III 14,28 13,93
  IV 14,70 14,36

  1.2.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  I 13,85 13,56
  II 14,30 13,97
  III 14,74 14,38
  IV 15,17 14,84

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentages van de in tabellen 1.1.1. en 1.2.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 en ouder 90%
  17 80%
  16 70%
  15 60%