Zoeken:

Paritair Comité 1170000: PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

afdrukken
   • Toestand op 01/09/2012 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/09/2012 )
   • Aanpassing van de lonen bij rangverlaging :

    In geval van rangverlaging, hetzij door toedoen van de werkman, hetzij ten gevolge van ziekte of arbeidsongeval van deze laatste, wordt het geïndexeerd loon behouden en de verhogingen die voortvloeien uit de schommelingen van het indexcijfer worden op het oud basisuurloon toegepast.
    Evenwel bij conventionele loonsverhoging, wordt slechts de helft van deze verhoging op bedoeld basisuurloon toegepast. De individueel verworven rechten wegens particuliere regelingen die voor sommige werklieden definitief zijn geworden, worden geëerbiedigd.
    Bij rangverlaging op voorstel van de werkgever, wordt het basisuurloon gegarandeerd, alsmede de conventionele loonsverhogingen.
    Bij rangverlaging van zwangere arbeidsters op risicoposten die omwille van hun zwangerschap hun risicopost moeten verlaten en tijdelijk een andere lagere functie uitvoeren, behouden deze arbeidsters hun volledig normale brutoloon.

   • Inhoudstafel

    • 1. MINIMUMLONEN : UURLONEN
     • 1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. MINIMUMLONEN : UURLONEN

  1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Het loon van de brigadiers is gelijk aan het geïndexeerd loon van de werklieden van hun ploeg, verhoogd met 10%.

  Categorie
  Hulpwerklieden 18,3415
  Schoonmakers- en kantinewerklieden 18,3415
  Geoefende hulpwerklieden A 19,0485
  Geoefende hulpwerklieden B 19,3064
  Geschoolde werklieden 2e categorie 19,5830
  Autobestuurders 20,3123
  Geschoolde werklieden 1e categorie 20,3123
  Geschoolde werklieden vliegveld 20,3123
  Meer dan geschoolde werklieden 21,0859