Zoeken:

Paritair Comité 1170000: PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

afdrukken
   • Toestand op 01/11/2008 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/11/2008 )
   • Aanpassing van de lonen bij rangverlaging :

    In geval van rangverlaging, hetzij door toedoen van de werkman, hetzij ten gevolge van ziekte van deze laatste, wordt het geïndexeerd loon behouden en de verhogingen die voortvloeien uit de schommelingen van het indexcijfer worden op het oud basisuurloon toegepast.
    Evenwel bij conventionele loonsverhoging, wordt slechts de helft van deze verhoging op bedoeld basisuurloon toegepast. De individueel verworven rechten wegens particuliere regelingen die voor sommige werklieden definitief zijn geworden, worden geëerbiedigd.
    Bij rangverlaging op voorstel van de werkgever, wordt het basisuurloon gegarandeerd, alsmede de conventionele loonsverhogingen.

   • Inhoudstafel

    • 1. MINIMUMLONEN : UURLONEN
     • 1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. MINIMUMLONEN : UURLONEN

  1.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Het loon van de brigadiers is gelijk aan het geïndexeerd loon van de werklieden van hun ploeg, verhoogd met 10%.

  Categorie
  Hulpwerklieden 16,8927
  Schoonmakers- en kantinewerklieden 16,8927
  Geoefende hulpwerklieden A 17,5518
  Geoefende hulpwerklieden B 17,7923
  Geschoolde werklieden 2e categorie 18,0501
  Autobestuurders 18,7301
  Geschoolde werklieden 1e categorie 18,7301
  Geschoolde werklieden vliegveld 18,7301
  Meer dan geschoolde werklieden 19,4513