Zoeken:

Paritair Comité 3280200: STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 21/08/2018 )
   • Het paritair (sub)comité heeft momenteel geen sectoraal minimum loonbedrag vastgesteld via een algemeen verbindend verklaarde cao. De documenten betreffende het bevoegdheidsdomein en andere loongegevens zijn consulteerbaar.

    Bij ontstentenis van sectorale bepalingen is het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) dat bepaald is op interprofessioneel niveau (en bijgevolg van toepassing op de hele privé-sector) van toepassing, overeenkomstig CAO 43 van de Nationale Arbeidsraad. 

    Het geïndexeerde loonbarema van CAO nr. 43 van de NAR kan u raadplegen via het paritaire comité 300.