Zoeken:

Paritair Comité 3280200: STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET WAALSE GEWEST

afdrukken
   • Toestand op 18/10/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 21/08/2018 )
   • In de sector waartoe uw onderneming behoort is momenteel geen sectoraal minimum loonbedrag vastgesteld via een algemeen verbindend verklaarde cao.

    Bij ontstentenis van sectorale bepalingen is het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) dat bepaald is op interprofessioneel niveau (en bijgevolg van toepassing op de hele privé-sector) van toepassing, overeenkomstig CAO 43 van de Nationale Arbeidsraad.

    De geldende loonvoorwaarden die binnen deze activiteitensector van toepassing zijn op Belgische ondernemingen kan u raadplegen via de paritaire comité 300.