NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1490200: KOETSWERK

afdrukken
   • Toestand op 12/01/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 25/08/2017 )
   • CAO-loonsverhoging met 1,1% in 07/2017 voor de minimumlonen. Op 1 juli 2017 worden ook alle effectieve brutolonen met 1,1 % verhoogd, behalve voor die ndernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe. Indien geen ondernemingsoverleg over de enveloppe wordt opgestart of indien het overleg tegen 30 september 2017 niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden de effectieve bruto uurlonen van de arbeiders vanaf 1 juli 2017 verhoogd met 1,1 %.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Minimumuurlonen
  Categorie
  A1 Hulpwerkman 100% 12,18
  A2 Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming) 105% 12,79
  B1 Geoefende Hulpwerkman 111,5% 13,58
  B2 Geoefende hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de categorie 'geoefende hulpwerkman' 116,5% 14,19
  C Geschoolde 2e klasse 122,5% 14,92
  D Geschoolde 1e klasse 130% 15,83
  E Buiten categorie 140% 17,05

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites