Zoeken:

Paritair Comité 1490200: KOETSWERK

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/08/2019 )
   • Loonsverhoging met 1,1% in 7/2019.
    De werkelijk betaalde uurlonen die op 1 februari 2019 werden geïndexeerd op basis van het referteindexcijfer 106,25 (januari 2019), worden op 1 juli 2019 met 1,1 % verhoogd. In afwijking van het eerste lid, kan de beschikbare loonmarge van 1,1 % op een alternatieve manier worden ingevuld via een ondernemingsenveloppe.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Minimumuurlonen
  Categorie
  A1 Hulpwerkman 1 12,82
  A2 Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de onderneming) 1,05 13,46
  B1 Geoefende Hulpwerkman 111,5% 14,29
  B2 Geoefende hulpwerkman (6 maanden anciënniteit in de categorie 'geoefende hulpwerkman' 116,5% 14,94
  C Geschoolde 2e klasse 122,5% 15,70
  D Geschoolde 1e klasse 1,3 16,67
  E Buiten categorie 1,4 17,95