Zoeken:

Paritair Comité 1160003: KUNSTSTOFVERWERKENDE NIJVERHEID LIMBURG

afdrukken
   • Toestand op 01/08/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 18/03/2019 )
   • Indexatie met 2% in 03/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 116).

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

 • 1. : Uurloon

  Loonklasse Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  Onderhoud en reinigen van lokalen 13,3245 13,1515 12,9830 12,8185 12,6585
  Inpakken van producten 13,3245 13,1515 12,9830 12,8185 12,6585
  Andere functies 14,0975 13,9145 13,7360 13,5625 13,3930

  2. : Referte-uurloon voor de ploegenpremie

  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  14,5475 14,3585 14,1745 13,9950 13,8200