Zoeken:

Paritair Comité 3270320: DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/06/2020 )
   • Indexatie met 2,00% in 03/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De indexeringsformule van toepassing op het loonbarema maakt overeenkomstig de bepalingen van de sectorale CAO’s gebruik van ‘basisbedragen’ (vaste bedragen die ongewijzigd blijven bij indexering, te vermenigvuldigen met een indexeringscoëfficiënt die de index volgt). 
    Deze basisbedragen wijzigen evenwel n.a.v. een conventionele loonsverhoging of een harmonisering met een ander loonbarema. Aangezien de CAO’s de gewijzigde basisbedragen niet bevatten, heeft de FOD de vorige minimumloonbedragen noodgedwongen vermenigvuldigd met een coëfficiënt 1,02 voor de uitvoering van de indexering met 2%. Aldus kunnen minieme afrondingsverschillen met het sectorale loonbarema volgens de bepalingen van de sectorale CAO’s optreden. Deze verschillen beperken zich tot de laatste decimaal van de weergegeven bedragen.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. Lonen : Uurlonen

  1.1.1. Categorieën : GGMMI

  Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  0 6 12
  18 9,8728
  19 9,8728 10,1348
  20 9,8728 10,1348 10,2512

  1.1.2. Categorieën : Productiecategorieën

  Functie
  Cat. 1. 10,2517
  Cat. 2. 10,3535
  Cat. 3. 10,2517
  Cat. 4. 10,8437
  Cat. 5. 11,6593
  Cat. 6. 11,9180
  Cat. 7. 12,1329

  1.2. Lonen : Maandlonen

  1.2.1. Categorieën : OMKADERINGSPERSONEEL VAN DE BW

  ANCIËNNITEIT Functie
  BK 8 BK 9 BK 10 BK 11 BK 12 BK 13 BK 14
  0 1.970,24 2.107,91 2.184,49 2.367,40 2.793,41 3.052,51 3.448,56
  1 2.060,66 2.199,28 2.275,83 2.469,21 2.879,06 3.125,09 3.519,63
  2 2.096,31 2.229,00 2.305,55 2.506,98 2.911,52 3.152,77 3.556,85
  3 2.131,96 2.272,94 2.349,49 2.573,22 2.982,65 3.213,27 3.646,08
  4 2.167,62 2.302,68 2.379,20 2.611,00 3.015,09 3.240,94 3.683,31
  5 2.203,27 2.351,36 2.427,87 2.677,23 3.086,22 3.301,42 3.772,52
  6 2.248,66 2.381,09 2.457,58 2.715,01 3.118,68 3.329,12 3.809,75
  7 2.294,03 2.448,73 2.609,81 2.892,49 3.189,83 3.389,60 3.898,96
  8 2.339,41 2.478,46 2.639,53 2.930,27 3.222,26 3.417,29 3.936,19
  9 2.384,78 2.546,10 2.698,23 2.997,06 3.293,40 3.477,77 4.025,39
  10 2.449,15 2.594,79 2.747,28 3.054,19 3.345,18 3.524,80 4.062,63
  11 2.494,52 2.657,71 2.805,99 3.120,98 3.416,33 3.585,29 4.151,83
  12 2.539,91 2.687,43 2.835,70 3.158,76 3.448,78 3.612,97 4.189,06
  13 2.585,28 2.750,59 2.894,42 3.225,56 3.519,90 3.673,47 4.278,26
  14 2.630,66 2.780,32 2.924,14 3.263,33 3.552,35 3.701,14 4.315,50
  15 2.676,04 2.843,88 2.982,86 3.330,14 3.623,50 3.761,64 4.404,71
  16 2.721,43 2.873,61 3.012,57 3.467,84 3.655,94 3.789,32 4.441,96
  17 2.767,05 2.937,18 3.071,28 3.534,64 3.727,07 3.849,83 4.531,16
  18 2.812,75 2.966,90 3.100,99 3.572,41 3.759,52 3.877,50 4.568,39
  19 2.858,46 3.030,47 3.159,71 3.639,22 3.830,66 3.937,99 4.657,59
  20 2.904,16 3.060,19 3.189,42 3.676,99 3.863,11 3.965,67 4.694,82
  21 2.949,87 3.123,76 3.248,14 3.743,80 3.934,24 4.026,16 4.783,87
  22 2.995,59 3.153,47 3.277,85 3.781,58 3.966,70 4.053,84 4.821,10
  23 3.041,28 3.217,06 3.336,56 3.848,37 4.037,83 4.114,33 4.910,46
  24 3.087,00 3.246,77 3.366,28 3.886,16 4.070,27 4.142,01 4.947,70
  25 3.132,71 3.310,36 3.425,00 3.952,96 4.141,40 4.202,51 5.036,91