Zoeken:

Paritair Comité 3200000: BEGRAFENISONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 04/08/2021 )
   • Indexatie met 2 % in 8/2021 voor de minimumlonen en de reële lonen.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Wanneer een werknemer gelijktijdig en bestendig meerdere functies van diverse klassen vervult, dient hiermede rekening gehouden bij de vaststelling van zijn loon.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUMLONEN : BEDIENDEN (maandlonen)

  2. MINIMUMLONEN : HANDARBEIDERS (uurlonen)

  2.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Anciënniteit (in jaren) Categorie
  I II III
  0 10,62 10,89 11,85
  1 10,71 11,10 12,10
  2 10,80 11,30 12,34
  3 10,91 11,50 12,59
  4 11,02 11,71 12,83
  5 11,10 11,81 13,08
  6 11,20 11,88 13,32
  7 11,30 12,06 13,57
  8 11,40 12,24 13,81
  9 11,48 12,43 14,06
  10 11,57 12,61 14,30
  11 11,64 12,76 14,49
  12 11,73 12,92 14,69
  13 11,81 13,07 14,88
  14 11,81 13,22 15,07
  15 11,81 13,38 15,26
  16 11,81 13,43 15,32
  17 11,87 13,48 15,38
  18 12,07 13,53 15,43
  19 12,24 13,58 15,49
  20 12,43 13,68 15,60

  3. MINIMUMLONEN : JOBSTUDENTEN

  Werknemers die tewerkgesteld worden met een jobstudentenovereenkomst hebben recht op minimum 90% van het functieloon van categorie II.

  4. MINIMUMLONEN : GELEGENHEIDSWERKNEMER

  UURSTELSEL (op weekbasis)
  38u 13,68