Zoeken:

Paritair Comité 3200000: BEGRAFENISONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Toestand op 22/07/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/04/2020 )
   • CAO-loonsverhoging met 0,9% in 10/2019 voor de minimumlonen en de reële lonen.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Wanneer een werknemer gelijktijdig en bestendig meerdere functies van diverse klassen vervult, dient hiermede rekening gehouden bij de vaststelling van zijn loon.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUMLONEN : BEDIENDEN (maandlonen)

  Loon Geranten of Handelsvertegenwoordigers
  2 gevallen kunnen zich voordoen :
  a) zij genieten een vast loon;
  b) hun loon omvat commissielonen welke zijn vastgesteld overeenkomstig het bedrag van de handelsomzet of volgens andere maatstaven.
  In beide gevallen, wanneer deze bedienden de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, en voorzover zij full-time werkzaam zijn, moet hun loon ten minste gelijk zijn aan het loon vastgesteld voor de normale aanvangsleeftijd van de 3e klasse.
  Gedurende de proeftijd echter is het maandelijks minimumloon ingevolge voorgaande bepalingen, ten minste gelijk aan het loon vastgesteld voor de normale aanvangsleeftijd van de 1e klasse.
  Dit minimumloon wordt maandelijks als voorschot op het commissieloon betaald en de eindrekening wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de lonen berekend op een gemiddelde van 12 maanden.
  Anciënniteit (in jaren) Categorie
  II III IV
  0 1.758,02 1.913,80 2.123,00
  1 1.791,34 1.953,35 2.172,08
  2 1.824,23 1.992,81 2.221,06
  3 1.857,22 2.032,38 2.270,06
  4 1.890,37 2.071,64 2.318,96
  5 1.906,02 2.111,30 2.367,93
  6 1.917,80 2.150,71 2.416,88
  7 1.947,22 2.190,30 2.465,83
  8 1.976,62 2.229,78 2.514,73
  9 2.006,13 2.269,27 2.563,84
  10 2.035,67 2.308,72 2.612,65
  11 2.060,35 2.339,91 2.653,95
  12 2.085,13 2.370,85 2.694,99
  13 2.110,08 2.401,95 2.736,11
  14 2.134,57 2.433,16 2.777,26
  15 2.159,38 2.464,29 2.818,53
  16 2.167,46 2.473,28 2.833,08
  17 2.175,46 2.482,26 2.847,75
  18 2.183,60 2.491,12 2.862,39
  19 2.191,78 2.500,18 2.876,94
  20 2.207,92 2.517,87 2.876,94

  2. MINIMUMLONEN : HANDARBEIDERS (uurlonen)

  2.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Anciënniteit (in jaren) Categorie
  I II III
  0 10,41 10,68 11,62
  1 10,50 10,88 11,86
  2 10,59 11,08 12,10
  3 10,70 11,28 12,34
  4 10,80 11,48 12,58
  5 10,88 11,58 12,82
  6 10,98 11,65 13,06
  7 11,08 11,83 13,30
  8 11,18 12,00 13,54
  9 11,25 12,18 13,78
  10 11,34 12,36 14,02
  11 11,41 12,51 14,21
  12 11,50 12,66 14,40
  13 11,58 12,81 14,59
  14 11,58 12,96 14,78
  15 11,58 13,11 14,97
  16 11,58 13,16 15,02
  17 11,64 13,21 15,07
  18 11,83 13,26 15,13
  19 12,00 13,31 15,18
  20 12,19 13,41 15,29

  3. MINIMUMLONEN : JOBSTUDENTEN

  Werknemers die tewerkgesteld worden met een jobstudentenovereenkomst hebben recht op minimum 80% van het functieloon van categorie II.

  4. MINIMUMLONEN : GELEGENHEIDSWERKNEMER

  UURSTELSEL (op weekbasis)
  38u 13,41