Zoeken:

Paritair Comité 1250200: ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN

afdrukken
   • Toestand op 01/07/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/08/2019 )
   • CAO-loonsverhoging 1,1% in 7/2019.
    De loonsverhoging van 1,1% zal eerst worden toegepast en vervolgens de indexering. De bekomen lonen zullen afgerond worden in overeenstemming met de bestaande overeenkomsten na de gecumuleerde verhoging van 1,1% en de indexering.
    Indexatie met 0,35% in 7/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.


    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2011 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : WERKLIEDEN

  De functie van handlanger licht werk wordt na 6 maanden anciënniteit omgezet in de functie van ongeschoolde. Dit is niet cumuleerbaar met anciënniteit opgebouwd uit interimarbeid.

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  40u 39u 38u
  Ongeschoolden bij aanwerving 12,49 12,81 13,15
  Ongeschoolden 12,56 12,88 13,22
  Geoefenden 12,77 13,10 13,44
  Geschoolden 13,00 13,33 13,68
  Meer dan geschoolden 13,48 13,83 14,19

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentage van het loon van de geschoolden.

  Leeftijd Uurstelsel (op weekbasis)
  40u 39u 38u
  20 90% 11,69 11,99 12,31
  19 80% 10,39 10,66 10,94
  18 72% 9,36 9,60 9,85
  17 64% 8,32 8,54 8,76
  16 57% 7,41 7,60 7,80
  15 55% 7,14 7,33 7,52