Zoeken:

Paritair Comité 1250200: ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 17/01/2022 )
   • Indexatie met 1,41% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : WERKLIEDEN

  De functie van handlanger licht werk wordt na 6 maanden anciënniteit omgezet in de functie van ongeschoolde. Dit is niet cumuleerbaar met anciënniteit opgebouwd uit interimarbeid.

  Categorie
  40u 39u 38u
  Ongeschoolden bij aanwerving 13,01 13,34 13,69
  Ongeschoolden 13,07 13,41 13,76
  Geoefenden 13,28 13,62 13,98
  Geschoolden 13,51 13,86 14,22
  Meer dan geschoolden 14,02 14,38 14,76

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentage van het loon van de geschoolden.

  Leeftijd
  40u 39u 38u
  20 90% 12,16 12,47 12,80
  19 80% 10,81 11,09 11,38
  18 72% 9,73 9,98 10,24
  17 64% 8,65 8,87 9,10
  16 57% 7,70 7,90 8,11
  15 55% 7,43 7,62 7,82