Zoeken:

Paritair Comité 3270200: BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

afdrukken
   • Toestand op 22/07/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/12/2020 )
   • Indexatie 2% in 3/2020.
    Wijziging in functieclassificaties 03/2020.
    In geval van indexatie intoepassing van de sectorale CAO’s worden zo wel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL(opweekbasis) : 38u

  1.1. Categorieën : 13-19

  1.1.1. INKOMEN : PER MAAND

  ANCIËNNITEIT Functie
  13 14 15 16 165 17 18 19
  0 3.225,34 2.804,69 2.454,08 2.278,77 2.199,29 2.119,80 2.037,44 1.967,27
  1 3.286,71 2.848,49 2.497,89 2.322,61 2.233,95 2.145,29 2.054,71 1.984,60
  2 3.348,05 2.892,29 2.541,70 2.366,42 2.268,60 2.170,77 2.072,12 2.001,97
  3 3.409,42 2.936,11 2.585,55 2.410,28 2.303,24 2.196,21 2.089,41 2.019,27
  4 3.470,76 2.979,92 2.629,38 2.454,08 2.337,89 2.221,72 2.106,75 2.036,61
  5 3.532,12 3.023,77 2.673,18 2.497,89 2.372,55 2.247,21 2.124,05 2.053,94
  6 3.593,47 3.067,59 2.717,03 2.541,70 2.407,18 2.272,66 2.141,39 2.071,24
  7 3.654,83 3.111,43 2.760,82 2.585,55 2.441,84 2.298,14 2.158,70 2.088,58
  8 3.716,18 3.155,24 2.804,69 2.629,38 2.476,50 2.323,63 2.176,04 2.105,87
  9 3.777,52 3.199,08 2.848,49 2.673,18 2.511,13 2.349,10 2.193,38 2.123,24
  10 3.838,86 3.242,90 2.892,29 2.717,03 2.545,81 2.374,59 2.210,72 2.140,58
  11 3.900,23 3.286,71 2.936,11 2.760,82 2.580,44 2.400,07 2.228,06 2.157,89
  12 3.961,57 3.330,52 2.979,92 2.804,69 2.615,14 2.425,57 2.245,36 2.175,20
  13 4.022,91 3.374,33 3.023,77 2.848,49 2.649,75 2.451,01 2.262,68 2.192,55
  14 4.084,26 3.418,17 3.067,59 2.892,29 2.684,36 2.476,47 2.280,01 2.209,88
  15 4.145,65 3.462,02 3.111,43 2.936,11 2.719,04 2.501,99 2.297,33 2.227,18
  16 4.206,97 3.505,80 3.155,24 2.979,92 2.753,70 2.527,49 2.314,65 2.244,51
  17 4.268,34 3.549,65 3.199,08 3.023,77 2.788,35 2.552,93 2.332,03 2.261,88
  18 4.329,68 3.593,47 3.242,90 3.067,59 2.823,00 2.578,40 2.349,33 2.279,18
  19 4.391,03 3.637,32 3.286,71 3.111,43 2.857,66 2.603,89 2.366,66 2.296,54
  20 4.452,37 3.681,11 3.330,52 3.155,24 2.892,30 2.629,38 2.383,96 2.313,81

  1.1.2. INKOMEN : PER UUR(B)

  ANCIËNNITEIT Functie
  13B 14B 15B 16B 165B 17B 18B 19B
  0 19,5871 17,0325 14,9033 13,8387 13,3560 12,8733 12,3731 11,9470
  1 19,9598 17,2985 15,1694 14,1049 13,5665 13,0281 12,4780 12,0522
  2 20,3323 17,5645 15,4354 14,3710 13,7769 13,1828 12,5837 12,1577
  3 20,7050 17,8306 15,7017 14,6373 13,9873 13,3373 12,6887 12,2628
  4 21,0775 18,0967 15,9679 14,9033 14,1977 13,4922 12,7940 12,3681
  5 21,4501 18,3630 16,2339 15,1694 14,4082 13,6470 12,8991 12,4733
  6 21,8227 18,6291 16,5002 15,4354 14,6185 13,8016 13,0044 12,5784
  7 22,1953 18,8953 16,7661 15,7017 14,8290 13,9563 13,1095 12,6837
  8 22,5679 19,1614 17,0325 15,9679 15,0395 14,1111 13,2148 12,7887
  9 22,9404 19,4276 17,2985 16,2339 15,2498 14,2658 13,3201 12,8942
  10 23,3129 19,6937 17,5645 16,5002 15,4604 14,4206 13,4254 12,9995
  11 23,6856 19,9598 17,8306 16,7661 15,6707 14,5753 13,5307 13,1046
  12 24,0581 20,2258 18,0967 17,0325 15,8814 14,7302 13,6358 13,2097
  13 24,4306 20,4919 18,3630 17,2985 16,0916 14,8847 13,7410 13,3151
  14 24,8032 20,7581 18,6291 17,5645 16,3018 15,0393 13,8462 13,4203
  15 25,1760 21,0244 18,8953 17,8306 16,5124 15,1943 13,9514 13,5254
  16 25,5484 21,2903 19,1614 18,0967 16,7229 15,3491 14,0566 13,6306
  17 25,9211 21,5566 19,4276 18,3630 16,9333 15,5036 14,1621 13,7361
  18 26,2936 21,8227 19,6937 18,6291 17,1437 15,6583 14,2672 13,8412
  19 26,6662 22,0890 19,9598 18,8953 17,3542 15,8131 14,3724 13,9466
  20 27,0387 22,3549 20,2258 19,1614 17,5646 15,9679 14,4775 14,0515

  1.2. Categorieën : 20-215

  1.2.1. INKOMEN : PER MAAND

  ANCIËNNITEIT Functie
  20 21 22 23 24 25 195 215
  0 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 1.995,84 1.909,84
  1 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.013,17 1.909,84
  2 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.030,54 1.909,84
  3 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.047,84 1.909,84
  4 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.065,18 1.909,84
  5 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.082,51 1.909,84
  6 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.099,81 1.909,84
  7 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.117,15 1.909,84
  8 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.134,44 1.909,84
  9 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.151,81 1.909,84
  10 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.169,15 1.909,84
  11 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.186,46 1.909,84
  12 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.203,77 1.909,84
  13 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.221,12 1.909,84
  14 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.238,45 1.909,84
  15 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.255,75 1.909,84
  16 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.273,08 1.909,84
  17 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.290,45 1.909,84
  18 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.307,75 1.909,84
  19 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.325,11 1.909,84
  20 1.796,32 1.881,27 1.758,94 1.709,57 1.688,03 28,57 2.342,38 1.909,84

  1.2.2. INKOMEN : PER UUR(B)

  ANCIËNNITEIT Functie
  20B 21B 22B 23B 24B 25B 195B 215B
  0 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 12,1205 11,5982
  1 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 12,2257 11,5982
  2 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 12,3312 11,5982
  3 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 12,4363 11,5982
  4 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 12,5416 11,5982
  5 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 12,6468 11,5982
  6 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 12,7519 11,5982
  7 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 12,8572 11,5982
  8 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 12,9622 11,5982
  9 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 13,0677 11,5982
  10 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 13,1730 11,5982
  11 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 13,2781 11,5982
  12 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 13,3832 11,5982
  13 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 13,4886 11,5982
  14 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 13,5938 11,5982
  15 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 13,6989 11,5982
  16 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 13,8041 11,5982
  17 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 13,9096 11,5982
  18 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 14,0147 11,5982
  19 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 14,1201 11,5982
  20 10,9088 11,4247 10,6818 10,3820 10,2512 0,1735 14,2250 11,5982