Zoeken:

Paritair Comité 1020200: HARDSTEENGROEVEN EN GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN

afdrukken
   • Toestand op 26/03/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 05/06/2019 )
   • Indexatie met 1% in 5/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u

  Categorie Anciëniteit (jaren)
  0 3 5 7
  Hulpwerklieden 14,7035
  Deskundige 14,8878
  Deskundige + 15,0844 15,1911 15,3392
  Gekwalificeerd 15,4424 16,0714 16,1976
  Gekwalificeerd + 16,3233 16,8903 17,0077 17,1558