Paritair Comité 1460000: BOSBOUWBEDRIJF

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 11/07/2022 )
   • Indexatie met 1,42% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De aanpassing van de lonen gebeurt vier maal per jaar, bij het begin van elk kalenderkwartaal, vanaf de eerste werkdag van dit kwartaal en blijft gedurende gans het kwartaal van toepassing.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. Leeftijd : Meerderjarigen

  Minimumuurloon

  Categorie
  Werklieden en werksters 11,17

  1.2. Leeftijd : Minderjarigen

  Percentage van het minimumuurloon.
  Leeftijd
  17 jaar 80%
  16 jaar 70%