Zoeken:

Paritair Comité 1210000: SCHOONMAAK

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 20/08/2021 )
   • Indexatie met 0,7 % in 7/2021. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Stuklonen : De werkgevers verbinden zich om per week een voldoende hoeveelheid werk te verstrekken, ten einde minstens het conventionele minimum weekloon te doen bereiken, en/of het individuele weekloon.

    De berekening van de overuren zal gebeuren a.h.v. de uren die de normale wekelijkse duur van 37 uur overschrijden.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 37u

  1.1. ACTIVITEIT : SCHOONMAAK

  Categorie
  1.A. Gewone schoonmaak 13,6605
  1.B. Speciale schoonmaak (hogere graad van stoffigheid, vervuiling, besmettingsgevaar, …) 14,0860
  1.C. Reiniging van metro/premetro, reiniging van automontagehallen en carrosserieateliers (wanneer het reinigingswerk niet tijdens de productie in de autofabriek geschiedt) 14,2200
  1.D. Reiniging van automontagehallen en carrosserieateliers (wanneer het reinigingswerk geschiedt tijdens de productie in de autofabriek) 14,5075
  2.A. Schoonmaak met half-zware inspanning 14,5445
  2.B. Schoonmaak van spoorwagens, bussen en vliegtuigen 14,9615
  2.C. Schoonmaak van spoorwagens, bussen en vliegtuigen (buiten uitgevoerd en op de buitenzijden) 15,1310
  2.D. Ontvetting, reiniging en ontsmetting van nieuwe voertuigen 14,9615
  2.E. Ontsmetting 15,1115
  2.F. Schoonmaak van IBC-containers en vaten in PE 13,9205

  1.2. ACTIVITEIT : AFVAL

  Categorie
  3.A. Ophaling afval, ledigen en reinigen van riolen, septische putten en reservoirs 15,528
  3.B. Schoonmaak met half-zware inspanning 15,421
  3.C. Besturen van voertuigen voor de afvalophaling en voor de schoonmaak van openbare straten en pleinen 16,339
  3.D. Bestuurder-mecanicien van voertuigen die afval ophalen en/of vervoeren 16,756
  3.E. Besturen van een bull-verdichter op stortplaatsen van huisvuil 17,283

  1.3. ACTIVITEIT : GESCHOOLDE RUITENWASSER

  Categorie Anciënniteit in het beroep van ruitenwasser (maanden)
  0 8 12 18
  4.A. 15,4210
  4.B. 15,7995
  4.C. 16,0640
  4.D. 16,3320

  1.4. ACTIVITEIT : VAKLUI

  Minima van de PC’s bevoegd voor de bedrijfstakken waaronder hun beroep valt, met als minimumloon dat van categorie 1.A.
  Categorie
  5. Chauffeurs uitsluitend belast met het vervoer van personeel 13,9105

  1.5. ACTIVITEIT : CAR-WASH

  Categorie
  6 14,8455

  1.6. ACTIVITEIT : SCHOORSTEENVEGEN

  Categorie Anciënniteit in het beroep van schoorsteenveger (maanden)
  0 9 17 25
  7.A. 15,4210
  7.B. 15,7995
  7.C. 16,0645
  7.D. 16,3320

  1.7. ACTIVITEIT : INDUSTRIELE REINIGING

  Categorie 8.D en 8.E - De werknemers worden gesteld onder het regime aangenomen door het paritair comité voor het garagebedrijf (PC 112), met het minimumloon van de categorie 8.A. De functieclassificatie en waardering worden verder uitgewerkt op bedrijfsniveau. 8.F minimumloon van de categorie 8. B2.
  Categorie / Anciënniteit
  8. Handlanger zonder vakopleiding 15,0145
  8.A. Handlanger 15,9935
  8.B. 2e operator zonder rijbewijs C 16,2835
  8.B1 2e operator in het bezit van rijbewijs C die het rijdend materieel bedient 16,2835
  8.B2 6 maanden anciënniteit in 8.B1 in hetzelfde bedrijf 16,7350
  8.B3 6 maanden anciënniteit in 8.B2 in hetzelfde bedrijf 17,1440
  8.B4 12 maanden anciënniteit in 8.B3 in hetzelfde bedrijf 17,6035
  8.C. Meewerkende 1e operator 18,2965

  1.8. ACTIVITEIT : VUILVERBRANDINGSOVENS

  Lonen ondernemings-CAO’s.

  1.9. ACTIVITEIT : STORTPLAATSEN

  Categorie
  10.A. Handlanger 16,0325
  10.B. Gespecialiseerd handlanger 16,4925
  10.C. Gespecialiseerde arbeider 17,0260
  10.D. Operator van toestellen 18,1995
  10.E. Geschoolde arbeider 18,2725
  10.F. Hooggeschoolde arbeider 18,8030

  1.10. ACTIVITEIT : PLOEGCHEF

  +10% boven het gewoon loon van de uitvoerende werklieden

  1.11. ACTIVITEIT : BRIGADIER

  +5% boven het gewoon loon van de uitvoerende werklieden