Zoeken:

Paritair Comité 1330001: SIGARETTENFABRIEKEN EN GEMENGDE ONDERNEMINGEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 21/01/2022 )
   • Indexatie met 1,57% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De koppeling van de lonen en bestaanszekerheiduitkeringen geschiedt viermaal per jaar bij het begin van elk kalenderkwartaal en dit vanaf de eerste betaalperiode van dit kwartaal.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 133).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 36u30

  1.1. : Algemeen

  Categorie
  I 16,4540
  II 16,5245
  III 16,8180
  IV 17,2475
  V 17,4195
  VI 17,6010
  VII 17,8180

  1.2. : Jonge werknemers

  90% voor eerste drie maanden, vanaf meer dan drie maanden 100%

  1.3. : Stagiaires

  Vanaf 1 januari 1991 is het uurloon vastgesteld op 100%.