Zoeken:

Paritair Comité 1480000: BONT EN KLEINVEL

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 06/10/2021 )
   • Bekijk de lijst met bestaande Sub Comités hier.
   • De werknemers en werkgevers die voordien onder PSC 1480100 Haarsnijderijen, 1480300 Industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk en 1480500 Pelslooierijen vielen, zijn vanaf 02/05/2014 opgenomen in het PC 1480000 (KB van 02/04/2014). De PSC’s 1480100, 1480300 en 1480500 werden met ingang van die datum opgeheven. Voor de loongegevens wordt gewacht op de CAO’s die gesloten zullen worden in  PC 1480000. De gegevens van de opgeheven PSC’s van vóór 02/05/2014 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van deze PSC’s.

    Er zijn in PC 1480000 nog geen CAO's gesloten met een loonbarema voor deze opgenomen deelsectoren.

    Indexatie met 1,0152% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.