Gelieve er nota van te nemen dat er momenteel een achterstand is in de bijwerking van de Databank minimumlonen.
De bevoegde directie zal zo spoedig mogelijk proberen deze achterstand weg te werken.

Paritair Comité 3290210: FRANSE GEMEENSCHAP

afdrukken
 • 1. : CAO van 26 juni 2018 tot vaststelling van de loonvoorwaarden vanaf 1 juli 2018 voor bepaalde sectoren die afhangen van de Franse Gemeenschap (146845)

  Dit barema is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het PSC 32902 en en die vallen onder één van de volgende erkennings- en/of subsidiëringsinrichtingen en op hun werknemers :

  1. De productie- en gastateliers, geregeld bij Hoofdstuk I van Titel VI van het decreet van 10 november 2011 betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie, met uitzondering van de schoolateliers bedoeld in artikel 62, 3°, en bij Hoofdstuk" van Titel lX van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten wat betreft het "atelier de création sonore et radiophonique";

  2. De openbare lectuur, gereglementeerd door het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van de lectuurpraktijken georganiseerd door het openbaar netwerk van de lectuur en de openbare bibliotheken;

  3. De Culturele centra, geregeld bij het decreet van 21 november 2013 betreffende de Culturele centra;

  4. Jongerencentra, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20 juli 2000, tot bepaling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de jongerentehuizen, ontmoetings- en huisvestingscentra en informatiecentra voor jongeren en hun federaties;

  5. De permanente vorming, gereglementeerd door het decreet van 17 juli 2003 betreffende de ondersteuning van het verenigingswerk op het gebied van volwassenenonderwijs alsook de verenigingen erkend krachtens de KBen van 1921 en 1971;

  6. Sportfederaties, erkend krachtens het decreet van 8 december 2006 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap en het sport en decreet van 30 maart 2007 houdende organisatie van de erkenning en subsidiëring van een vereniging van Franstalige sportfederaties;

  7. De Mediatheek van de Franse Gemeenschap erkend door het KB van 7 april 1971 tot vaststelling van de voorwaarden 1971 voor het verlenen van toelagen aan de regionale en plaatselijke instellingen die audiovisuele middelen uitlenen ter bevordering van de voortdurende scholing, die "Point Culture" is geworden bij de wijziging van haar statuten van 5 juli 2013;

  8. Jongerenorganisaties, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de erkennings- en toekenningsvoorwaarden van subsidies aan de jongerenorganisaties;

  9. De lokale televisies en de Federatie van de lokale televisies, geregeld bij het betreffende de audiovisuele mediadiensten;

  10. De sector van de Centra voor Expressie en Creativiteit, gereglementeerd door het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor artistieke amateurpraktijken, van de representatieve federaties van centra voor expressie en creativiteit en van de centra voor expressie en creativiteit en in het bijzonder de operatoren bedoeld in artikel drie 5°, 6°, 7° en in artikel 4 §2 van het bovenvermelde decreet;

  11. De Coördinaties van Huiswerkinstituten gereglementeerd door het decreet betreffende de erkenning en de ondersteuning van de huiswerkinstituten van 28 april 2004;

  12. De werkgevers die ressorteren onder het PSC 32902 gesubsidieerd door de "ONE" voor de tenuitvoerlegging van opvangprojecten op basis van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017 tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen gedurende hun vrije tijd en de ondersteuning van de buitenschoolse opvang.

  In afwijking van datgene wat voorafgaat, worden voor de instellingen bedoeld in 12°, enkel de werknemers bedoeld die voor geheel of een deel van hun arbeidstijd aangesteld zijn voor het project gesubsidieerd door de "ONE" op basis van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 20 december 2017 tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van kinderen gedurende hun vrije tijd en de ondersteuning van de buitenschoolse opvang.

  Dit barema is niet van toepassing op de werknemers die gedekt zijn door het toepassingsgebied van de CAO van 1 juli 2002 tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het PC 329 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (64812) en van de CAO van 16 september 2002 tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor de sectoren van het PC 329 die afhangen van het Waalse Gewest (64571).

  Het uurstelsel (op weekbasis) van de weergegeven minimumlonen is 38u.

  De deeltijds tewerkgestelde werknemer moet, voor eenzelfde werk of een werk van dezelfde waarde, een loon ontvangen dat in verhouding staat tot dat van een voltijds tewerkgesteld werknemer, en dit overeenkomstig artikel 9 van de CAO nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht inzake deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij KB van 21 september 1981.

  1.1. : Rang 1

  Anciënniteit (aantal jaren)
  Maandloon Uurloon
  0 1.762,79 10,71
  1 1.910,41 11,60
  2 1.920,48 11,66
  3 1.930,50 11,72
  4 1.940,52 11,78
  5 1.950,54 11,85
  6 1.960,57 11,91
  7 1.970,65 11,97
  8 1.980,69 12,03
  9 1.990,70 12,09
  10 2.052,51 12,46
  11 2.062,49 12,53
  12 2.072,55 12,59
  13 2.082,57 12,65
  14 2.092,61 12,71
  15 2.102,68 12,77
  16 2.112,73 12,83
  17 2.122,69 12,89
  18 2.132,75 12,95
  19 2.142,81 13,01
  20 2.152,83 13,07
  21 2.162,87 13,13
  22 2.172,92 13,20
  23 2.182,92 13,26
  24 2.192,98 13,32
  25 2.203,02 13,38
  26 2.213,05 13,44
  27 2.223,11 13,50
  28 2.223,11 13,50
  29 2.223,11 13,50
  30 2.223,11 13,50
  31 2.223,11 13,50

  1.2. : Rang 2

  Anciënniteit (aantal jaren)
  Maandloon Uurloon
  0 1.931,30 11,73
  1 2.083,98 12,66
  2 2.104,04 12,78
  3 2.124,09 12,90
  4 2.144,17 13,02
  5 2.164,21 13,14
  6 2.184,28 13,26
  7 2.204,36 13,39
  8 2.224,40 13,51
  9 2.244,47 13,63
  10 2.323,18 14,11
  11 2.347,29 14,25
  12 2.371,35 14,40
  13 2.395,44 14,55
  14 2.419,44 14,69
  15 2.443,52 14,84
  16 2.467,62 14,99
  17 2.491,69 15,13
  18 2.515,75 15,28
  19 2.539,85 15,42
  20 2.563,90 15,57
  21 2.587,92 15,72
  22 2.612,01 15,86
  23 2.636,12 16,01
  24 2.660,20 16,16
  25 2.684,24 16,30
  26 2.708,32 16,45
  27 2.732,44 16,59
  28 2.756,46 16,74
  29 2.780,85 16,89
  30 2.780,85 16,89
  31 2.780,85 16,89

  1.3. : Rang 3

  Anciënniteit (aantal jaren)
  Maandloon Uurloon
  0 2.183,75 13,26
  1 2.349,64 14,27
  2 2.349,64 14,27
  3 2.455,35 14,91
  4 2.455,35 14,91
  5 2.565,86 15,58
  6 2.565,86 15,58
  7 2.681,30 16,28
  8 2.681,30 16,28
  9 2.801,96 17,02
  10 2.801,96 17,02
  11 2.928,05 17,78
  12 2.928,05 17,78
  13 3.059,82 18,58
  14 3.059,82 18,58
  15 3.160,82 19,20
  16 3.160,82 19,20
  17 3.211,02 19,50
  18 3.211,02 19,50
  19 3.289,11 19,97
  20 3.289,11 19,97
  21 3.367,14 20,45
  22 3.367,14 20,45
  23 3.445,21 20,92
  24 3.445,21 20,92
  25 3.523,31 21,40
  26 3.523,31 21,40
  27 3.601,33 21,87
  28 3.601,33 21,87
  29 3.601,33 21,87
  30 3.601,33 21,87
  31 3.601,33 21,87

  1.4. : Rang 4.1

  Anciënniteit (aantal jaren)
  Maandloon Uurloon
  0 2.366,61 14,37
  1 2.538,91 15,42
  2 2.538,91 15,42
  3 2.669,90 16,21
  4 2.669,90 16,21
  5 2.807,69 17,05
  6 2.807,69 17,05
  7 2.952,53 17,93
  8 2.952,53 17,93
  9 3.104,94 18,86
  10 3.104,94 18,86
  11 3.265,15 19,83
  12 3.265,15 19,83
  13 3.433,65 20,85
  14 3.433,65 20,85
  15 3.570,94 21,69
  16 3.570,94 21,69
  17 3.713,79 22,55
  18 3.713,79 22,55
  19 3.862,29 23,46
  20 3.862,29 23,46
  21 3.935,29 23,90
  22 3.935,29 23,90
  23 4.013,42 24,37
  24 4.013,42 24,37
  25 4.091,45 24,85
  26 4.091,45 24,85
  27 4.169,48 25,32
  28 4.169,48 25,32
  29 4.169,48 25,32
  30 4.169,48 25,32
  31 4.169,48 25,32

  1.5. : Rang 4.2

  Anciënniteit (aantal jaren)
  Maandloon Uurloon
  0 2.792,46 16,96
  1 2.935,65 17,83
  2 2.935,65 17,83
  3 3.039,76 18,46
  4 3.039,76 18,46
  5 3.143,84 19,09
  6 3.143,84 19,09
  7 3.247,97 19,72
  8 3.247,97 19,72
  9 3.352,04 20,36
  10 3.404,14 20,67
  11 3.508,20 21,30
  12 3.508,20 21,30
  13 3.612,28 21,94
  14 3.612,28 21,94
  15 3.716,36 22,57
  16 3.716,36 22,57
  17 3.820,43 23,20
  18 3.820,43 23,20
  19 3.924,55 23,83
  20 3.924,55 23,83
  21 4.028,67 24,47
  22 4.028,67 24,47
  23 4.132,70 25,10
  24 4.132,70 25,10
  25 4.236,85 25,73
  26 4.236,85 25,73
  27 4.340,91 26,36
  28 4.340,91 26,36
  29 4.340,91 26,36
  30 4.340,91 26,36
  31 4.340,91 26,36

  1.6. : Rang 5

  Anciënniteit (aantal jaren)
  Maandloon Uurloon
  0 3.051,52 18,53
  1 3.172,33 19,27
  2 3.172,33 19,27
  3 3.260,62 19,80
  4 3.260,62 19,80
  5 3.348,92 20,34
  6 3.348,92 20,34
  7 3.437,27 20,87
  8 3.437,27 20,87
  9 3.525,52 21,41
  10 3.577,55 21,73
  11 3.665,89 22,26
  12 3.665,89 22,26
  13 3.754,17 22,80
  14 3.754,17 22,80
  15 3.842,49 23,33
  16 3.842,49 23,33
  17 3.930,79 23,87
  18 3.930,79 23,87
  19 4.019,07 24,41
  20 4.019,07 24,41
  21 4.107,38 24,94
  22 4.107,38 24,94
  23 4.195,70 25,48
  24 4.195,70 25,48
  25 4.284,00 26,02
  26 4.284,00 26,02
  27 4.372,27 26,55
  28 4.372,27 26,55
  29 4.372,27 26,55
  30 4.372,27 26,55
  31 4.372,27 26,55

  1.7. : Rang 6

  Anciënniteit (aantal jaren)
  Maandloon Uurloon
  0 3.187,16 19,36
  1 3.343,35 20,30
  2 3.343,35 20,30
  3 3.483,24 21,15
  4 3.483,24 21,15
  5 3.623,10 22,00
  6 3.623,10 22,00
  7 3.762,97 22,85
  8 3.762,97 22,85
  9 3.902,89 23,70
  10 3.954,92 24,02
  11 4.094,71 24,87
  12 4.094,71 24,87
  13 4.234,65 25,72
  14 4.234,65 25,72
  15 4.374,51 26,57
  16 4.374,51 26,57
  17 4.514,40 27,42
  18 4.514,40 27,42
  19 4.654,28 28,26
  20 4.654,28 28,26
  21 4.794,14 29,11
  22 4.794,14 29,11
  23 4.934,02 29,96
  24 4.934,02 29,96
  25 4.934,02 29,96
  26 4.934,02 29,96
  27 4.934,02 29,96
  28 4.934,02 29,96
  29 4.934,02 29,96
  30 4.934,02 29,96
  31 4.934,02 29,96

  2. : CAO van 20 februari 2017 tot bepaling van de functieclassificaties en de loonvoorwaarden voor de sector van de sportcentra (138776)

  Dit barema is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die werkzaam zijn in de organisaties die onder de bevoegdheid vallen van het PC 329 die deel uitmaken van de sector van de SPORTCENTRA en die hetzij :

  - hun hoofdkantoor hebben in het Waalse Gewest;

  - hun hoofdkantoor hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij de RSZ op de Franstalige taalrol zijn ingeschreven.

  Dit barema is niet van toepassing op :

  - de instellingen die niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn louter voor sportbeoefening of de organisatie van sportevenementen

  - de instellingen waarvan geen enkel zwembad volledig of ten dele bestemd is voor sportbeoefening.

  Dit barema is evenmin van toepassing op de werkgevers en de werknemers die gebonden zijn door :

  - de CAO van 1 juli 2002 (64812/CO/329) tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het PSC voor de socioculturele sector (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (= Socio-professionele invoegorganismen zoals bepaald en erkend door de Franse gemeenschapscommissie)

  - de CAO van 16 september 2002 (64571/CO/329) tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor de sectoren van het PSC voor de socioculturele sector die afhangen van het Waals Gewest (= Entreprises de Formation par le Travail, Organismes d'Insertion socioprofessionnelle, Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, Missions régionales pour l'Emploi, Centres de Formation et/ou de Réadaptation professionnelle agréés par l'AVIQ, voorheen genaamd AWIPH = l’Agence wallonne pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées)

  - de CAO van 15 december 2003 (70729/CO/329) tot bepaling van de functieclassificatie voor de sectoren van het PSC voor de socioculturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap, vervangen door de CAO van 26 juni 2018 tot bepaling van de functieclassificatie voor bepaalde sectoren die afhangen van de Franse Gemeenschap (147095) (= Productie- en onthaalateliers, Openbare lectuur, Culturele centra, Jongerencentra, Permanente vorming, Sportfederaties, de Mediatheek, Jongerenorganisaties, Lokale televisies en de Federatie van de lokale televisies, Centra voor expressie en creativiteit, Coördinaties van huiswerkinstituten, Werkgevers die ressorteren onder PSC 32902 gesubsidieerd door de "ONE" voor de tenuitvoerlegging van opvangproject(en) : enkel de werknemers die voor geheel of een deel van hun arbeidstijd aangesteld zijn voor het project gesubsidieerd door de "ONE")

  - de CAO van 15 december 2003 (70172/CO/329) tot bepaling van de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het PSC voor de socioculturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap (CAO houdt op van kracht te zijn op 31/12/2003); thans is lopende, met hetzelfde bevoegdheidsgebied, de CAO van 26 juni 2018 tot vaststelling van de loonvoorwaarden vanaf 1 juli 2018 voor bepaalde sectoren die afhangen van de Franse Gemeenschap (146845) (= zelfde sectoren als opgesomd in CAO 146845)

  - de CAO van 18 februari 2013 (121727/CO/329.02) tot bepaling van de functieclassificatie voor sommige sectoren van het PSC voor de socio-culturele sector die afhangen van de Duitse Gemeenschap (Organisaties die geconventioneerd en/of gesubsidieerd worden door een minister van de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor een socio-culturele materie alsook voor alle sportclubs)

  - de CAO van 18 februari 2013 (113965/CO/329.02) tot bepaling van de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het PSC voor de socioculturele sector die afhangen van de Duitse Gemeenschap, vervangen door de CAO van 26 juni 2017 (142283) (Organisaties die geconventioneerd en/of gesubsidieerd worden door een minister van de Duitstalige Gemeenschap bevoegd voor een socio-culturele materie alsook voor alle sportclubs)

  2.1. : Loonschalen 1 tot 7

  Anciënniteit (aantal jaren)
  1 2 3 4 5 6 7
  0 1.761,09 1.777,36 1.793,59 1.818,49 1.864,79 1.901,98 1.953,79
  1 1.775,71 1.793,05 1.810,37 1.836,35 1.883,20 1.920,93 1.973,17
  2 1.790,31 1.808,75 1.827,15 1.854,21 1.901,61 1.939,87 1.992,54
  3 1.804,92 1.824,43 1.843,93 1.872,07 1.920,01 1.958,82 2.011,92
  4 1.819,53 1.840,13 1.860,70 1.889,93 1.938,40 1.977,75 2.031,29
  5 1.834,13 1.855,84 1.877,47 1.907,79 1.956,81 1.996,69 2.050,67
  6 1.848,74 1.871,53 1.894,25 1.925,65 1.975,21 2.015,64 2.070,04
  7 1.863,35 1.887,22 1.911,04 1.943,51 1.993,60 2.034,57 2.089,43
  8 1.877,95 1.902,91 1.927,81 1.961,36 2.012,01 2.053,53 2.108,79
  9 1.892,56 1.918,61 1.944,59 1.979,23 2.030,41 2.072,47 2.128,17
  10 1.907,17 1.934,30 1.961,36 1.997,09 2.048,81 2.091,41 2.147,54
  11 1.921,77 1.950,01 1.978,15 2.014,94 2.067,21 2.110,35 2.166,93
  12 1.936,37 1.965,70 1.994,93 2.032,81 2.085,61 2.129,29 2.186,30
  13 1.950,98 1.981,39 2.011,70 2.050,67 2.104,02 2.148,24 2.205,67
  14 1.965,59 1.997,09 2.028,47 2.068,52 2.122,42 2.167,17 2.225,04
  15 1.980,21 2.012,78 2.045,26 2.086,39 2.140,82 2.186,12 2.244,43
  16 1.994,81 2.028,47 2.062,03 2.104,25 2.159,22 2.205,07 2.263,80
  17 2.009,42 2.044,18 2.078,81 2.122,10 2.177,62 2.224,00 2.283,18
  18 2.024,03 2.059,87 2.095,58 2.139,97 2.196,03 2.242,95 2.302,54
  19 2.038,63 2.075,57 2.112,37 2.157,83 2.214,42 2.261,89 2.321,93
  20 2.053,24 2.091,26 2.129,15 2.175,68 2.232,82 2.280,84 2.341,31
  21 2.067,84 2.106,95 2.145,92 2.193,55 2.251,23 2.299,77 2.360,68
  22 2.082,45 2.122,64 2.162,70 2.211,41 2.269,62 2.318,72 2.380,06
  23 2.097,05 2.138,35 2.179,49 2.229,26 2.288,02 2.337,67 2.399,43
  24 2.111,67 2.154,05 2.196,25 2.247,13 2.306,43 2.356,60 2.418,81
  25 2.126,26 2.169,73 2.213,03 2.264,99 2.324,82 2.375,55 2.438,18
  26 2.140,89 2.185,43 2.229,80 2.282,84 2.343,23 2.394,49 2.457,56
  27 2.155,48 2.201,12 2.246,59 2.300,71 2.361,64 2.413,42 2.476,94

  2.2. : Loonschalen 8 tot 14

  Anciënniteit (aantal jaren)
  8 9 10 11 12 13 14
  0 2.037,03 2.092,19 2.207,07 2.340,66 2.373,77 2.498,25 2.532,89
  1 2.057,60 2.114,39 2.232,49 2.366,62 2.402,14 2.527,48 2.564,28
  2 2.078,17 2.136,57 2.257,93 2.392,60 2.430,51 2.556,70 2.595,68
  3 2.098,72 2.158,77 2.283,36 2.418,58 2.458,87 2.585,93 2.627,06
  4 2.119,29 2.180,95 2.308,80 2.444,56 2.487,25 2.615,16 2.658,45
  5 2.139,87 2.203,14 2.334,24 2.470,54 2.515,61 2.644,38 2.689,84
  6 2.160,43 2.225,33 2.359,68 2.496,52 2.543,96 2.673,61 2.721,24
  7 2.180,99 2.247,53 2.385,12 2.522,50 2.572,35 2.702,84 2.752,62
  8 2.201,56 2.269,71 2.410,56 2.548,48 2.600,70 2.732,06 2.784,02
  9 2.222,13 2.291,90 2.435,99 2.574,46 2.629,08 2.761,28 2.815,40
  10 2.242,69 2.314,08 2.461,43 2.600,44 2.657,45 2.790,51 2.846,80
  11 2.263,26 2.336,28 2.486,87 2.626,42 2.685,82 2.819,73 2.878,19
  12 2.283,82 2.358,47 2.512,31 2.652,40 2.714,18 2.848,96 2.909,58
  13 2.304,39 2.380,66 2.537,74 2.678,38 2.742,55 2.878,19 2.940,98
  14 2.324,96 2.402,85 2.563,18 2.704,36 2.770,92 2.907,41 2.972,36
  15 2.345,52 2.425,04 2.588,62 2.730,34 2.799,28 2.936,64 3.003,75
  16 2.366,08 2.447,22 2.614,06 2.756,32 2.827,65 2.965,86 3.035,14
  17 2.386,66 2.469,42 2.639,49 2.782,29 2.856,02 2.995,10 3.066,53
  18 2.407,23 2.491,62 2.664,92 2.808,26 2.884,38 3.024,32 3.097,91
  19 2.427,79 2.513,80 2.690,36 2.834,24 2.912,75 3.053,54 3.129,32
  20 2.448,36 2.535,99 2.715,80 2.860,22 2.941,12 3.082,77 3.160,70
  21 2.468,92 2.558,18 2.741,24 2.886,19 2.969,48 3.111,99 3.192,09
  22 2.489,49 2.580,37 2.766,67 2.912,17 2.997,85 3.141,21 3.223,49
  23 2.510,06 2.602,56 2.792,11 2.938,15 3.026,22 3.170,45 3.254,87
  24 2.530,62 2.624,76 2.817,55 2.964,13 3.054,59 3.199,67 3.286,26
  25 2.551,18 2.646,94 2.842,98 2.990,11 3.082,94 3.228,89 3.317,66
  26 2.571,76 2.669,13 2.868,42 3.016,09 3.111,33 3.258,11 3.349,05
  27 2.592,32 2.691,32 2.893,86 3.042,07 3.139,69 3.287,34 3.380,43

  2.3. : Loonschalen 15 tot 21

  Anciënniteit (aantal jaren)
  15 16 17 18 19 20 21
  0 2.592,38 2.729,82 2.944,22 3.572,03 3.030,81 4.329,73 5.458,70
  1 2.627,02 2.780,68 3.000,50 3.633,72 3.107,66 4.421,73 5.557,80
  2 2.661,66 2.831,55 3.056,79 3.695,43 3.184,52 4.513,74 5.656,89
  3 2.696,30 2.882,43 3.113,07 3.757,12 3.261,37 4.605,75 5.755,99
  4 2.730,94 2.933,31 3.169,36 3.818,82 3.338,22 4.697,76 5.855,09
  5 2.765,57 2.984,18 3.225,65 3.880,52 3.415,07 4.789,77 5.954,20
  6 2.800,21 3.035,05 3.281,93 3.942,22 3.491,93 4.881,76 6.053,28
  7 2.834,86 3.085,93 3.338,22 4.003,92 3.568,78 4.973,78 6.152,39
  8 2.869,48 3.136,81 3.394,50 4.065,61 3.645,63 5.065,78 6.251,48
  9 2.904,12 3.187,68 3.450,80 4.127,32 3.722,49 5.157,79 6.350,58
  10 2.938,76 3.238,56 3.507,09 4.189,02 3.799,34 5.249,80 6.449,66
  11 2.973,40 3.289,42 3.563,37 4.250,71 3.876,18 5.341,80 6.548,77
  12 3.008,03 3.340,30 3.619,65 4.312,41 3.953,04 5.433,82 6.647,86
  13 3.042,67 3.391,17 3.675,94 4.374,12 4.029,90 5.525,81 6.746,96
  14 3.077,32 3.442,05 3.732,23 4.435,81 4.106,75 5.617,82 6.846,05
  15 3.111,95 3.492,93 3.788,51 4.497,51 4.183,60 5.709,83 6.945,16
  16 3.146,59 3.543,80 3.844,80 4.559,20 4.260,45 5.801,83 7.044,25
  17 3.181,22 3.594,67 3.901,08 4.620,91 4.337,31 5.893,85 7.143,36
  18 3.215,87 3.645,55 3.957,37 4.682,61 4.414,16 5.985,85 7.242,44
  19 3.250,51 3.696,42 4.013,66 4.744,30 4.491,01 6.077,86 7.341,54
  20 3.285,13 3.747,30 4.069,94 4.806,01 4.567,87 6.169,87 7.440,63
  21 3.319,78 3.798,16 4.126,23 4.867,70 4.644,72 6.261,86 7.539,74
  22 3.354,41 3.849,04 4.182,52 4.929,39 4.721,56 6.353,88 7.638,82
  23 3.389,05 3.899,92 4.238,80 4.991,09 4.798,42 6.445,88 7.737,92
  24 3.423,68 3.950,80 4.295,10 5.052,79 4.875,27 6.537,89 7.837,02
  25 3.458,33 4.001,67 4.351,38 5.114,49 4.952,13 6.629,90 7.936,13
  26 3.492,97 4.052,54 4.407,66 5.176,18 5.028,98 6.721,90 8.035,22
  27 3.527,60 4.103,41 4.463,95 5.237,89 5.105,83 6.813,92 8.134,32