Zoeken:

Paritair Comité 3290210: FRANSE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 29/10/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 32902).

    Deze barema's zijn van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest en die behoren tot een van de volgende erkennings- en/of subsidiëringsregimes en hun werknemers :

    - productie- en gastateliers, erkend en gesubsidieerd krachtens het besluit van de Executieve van de Franstalige Gemeenschap van 26 juli 1990 betreffende de erkenning en de betoelaging van de productieateliers en de gastateliers voor films en videogrammen en door het besluit van de Executieve van de Franstalige Gemeenschap van 23 februari 2000 tot erkenning van de vzw "Atelier de création sonore et radiophonique" als onthaalstructuur inzake creatie op radio;

    - bibliotheken, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken;

    - culturele centra, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 28 juli 1992 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de culturele centra;

    - jeugdhuizen, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 20 juli 2000, tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiering van jeugdhuizen, van ontmoetings- en accommodatiecentra, van jongereninformatiecentra en van hun federaties;

    - organisaties voor permanente opvoeding, erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 5 september 1921, het koninklijk besluit van 4 april 1925, het koninklijk besluit van 16 juli 1971, het decreet van 8 april 1976 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van toelagen aan de organisaties voor permanente vorming van de volwassenen in het algemeen en aan de organisaties voor de sociaal-culturele bevordering van de arbeiders en het decreet van 17 juli 2003 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding;

    - sportfederaties, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 8 december 2006 houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap en het decreet van 30 maart 2007 houdende organisatie van de erkenning en de subsidiëring van een vereniging van Franstalige sportfederaties;

    - "la Médiathèque", erkend en gesubsidieerd krachtens het koninklijk besluit van 7 april 1971;

    - jeugdorganisaties, erkend en gesubsidieerd krachtens het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de erkennings- en toekenningsvoorwaarden van subsidies aan de jeugdorganisaties;

    - lokale televisies, erkend en gesubsidieerd krachtens het artikel 74 van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep.

    Deze barema's zijn niet van toepassing op de werknemers die betrokken zijn door de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002 tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor sommige sectoren van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2002 tot bepaling van de functieclassificatie en de loonvoorwaarden voor de sectoren van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector die afhangen van het Waalse Gewest.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  De deeltijds tewerkgestelde werknemer moet, voor eenzelfde werk of een werk van dezelfde waarde, een loon ontvangen dat in verhouding staat tot dat van een voltijds tewerkgesteld werknemer, en dit overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 35 van 27 februari 1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht inzake deeltijdse arbeid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 september 1981.

  1.1. : Rang 1

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 1.762,79 10,71
  1 1.910,41 11,60
  2 1.920,48 11,66
  3 1.930,50 11,72
  4 1.940,52 11,78
  5 1.950,54 11,85
  6 1.960,57 11,91
  7 1.970,65 11,97
  8 1.980,69 12,03
  9 1.990,70 12,09
  10 2.052,51 12,46
  11 2.062,49 12,53
  12 2.072,55 12,59
  13 2.082,57 12,65
  14 2.092,61 12,71
  15 2.102,68 12,77
  16 2.112,73 12,83
  17 2.122,69 12,89
  18 2.132,75 12,95
  19 2.142,81 13,01
  20 2.152,83 13,07
  21 2.162,87 13,13
  22 2.172,92 13,20
  23 2.182,92 13,26
  24 2.192,98 13,32
  25 2.203,02 13,38
  26 2.213,05 13,44
  27 2.223,11 13,50
  28 2.223,11 13,50
  29 2.223,11 13,50
  30 2.223,11 13,50
  31 2.223,11 13,50

  1.2. : Rang 2

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 1.931,30 11,73
  1 2.083,98 12,66
  2 2.104,04 12,78
  3 2.124,09 12,90
  4 2.144,17 13,02
  5 2.164,21 13,14
  6 2.184,28 13,26
  7 2.204,36 13,39
  8 2.224,40 13,51
  9 2.244,47 13,63
  10 2.323,18 14,11
  11 2.347,29 14,25
  12 2.371,35 14,40
  13 2.395,44 14,55
  14 2.419,44 14,69
  15 2.443,52 14,84
  16 2.467,62 14,99
  17 2.491,69 15,13
  18 2.515,75 15,28
  19 2.539,85 15,42
  20 2.563,90 15,57
  21 2.587,92 15,72
  22 2.612,01 15,86
  23 2.636,12 16,01
  24 2.660,20 16,16
  25 2.684,24 16,30
  26 2.708,32 16,45
  27 2.732,44 16,59
  28 2.756,46 16,74
  29 2.780,85 16,89
  30 2.780,85 16,89
  31 2.780,85 16,89

  1.3. : Rang 3

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 2.183,75 13,26
  1 2.349,64 14,27
  2 2.349,64 14,27
  3 2.455,35 14,91
  4 2.455,35 14,91
  5 2.565,86 15,58
  6 2.565,86 15,58
  7 2.681,30 16,28
  8 2.681,30 16,28
  9 2.801,96 17,02
  10 2.801,96 17,02
  11 2.928,05 17,78
  12 2.928,05 17,78
  13 3.059,82 18,58
  14 3.059,82 18,58
  15 3.160,82 19,20
  16 3.160,82 19,20
  17 3.211,02 19,50
  18 3.211,02 19,50
  19 3.289,11 19,97
  20 3.289,11 19,97
  21 3.367,14 20,45
  22 3.367,14 20,45
  23 3.445,21 20,92
  24 3.445,21 20,92
  25 3.523,31 21,40
  26 3.523,31 21,40
  27 3.601,33 21,87
  28 3.601,33 21,87
  29 3.601,33 21,87
  30 3.601,33 21,87
  31 3.601,33 21,87

  1.4. : Rang 4.1

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 2.366,61 14,37
  1 2.538,91 15,42
  2 2.538,91 15,42
  3 2.669,90 16,21
  4 2.669,90 16,21
  5 2.807,69 17,05
  6 2.807,69 17,05
  7 2.952,53 17,93
  8 2.952,53 17,93
  9 3.104,94 18,86
  10 3.104,94 18,86
  11 3.265,15 19,83
  12 3.265,15 19,83
  13 3.433,65 20,85
  14 3.433,65 20,85
  15 3.570,94 21,69
  16 3.570,94 21,69
  17 3.713,79 22,55
  18 3.713,79 22,55
  19 3.862,29 23,46
  20 3.862,29 23,46
  21 3.935,29 23,90
  22 3.935,29 23,90
  23 4.013,42 24,37
  24 4.013,42 24,37
  25 4.091,45 24,85
  26 4.091,45 24,85
  27 4.169,48 25,32
  28 4.169,48 25,32
  29 4.169,48 25,32
  30 4.169,48 25,32
  31 4.169,48 25,32

  1.5. : Rang 4.2

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 2.792,46 16,96
  1 2.935,65 17,83
  2 2.935,65 17,83
  3 3.039,76 18,46
  4 3.039,76 18,46
  5 3.143,84 19,09
  6 3.143,84 19,09
  7 3.247,97 19,72
  8 3.247,97 19,72
  9 3.352,04 20,36
  10 3.404,14 20,67
  11 3.508,20 21,30
  12 3.508,20 21,30
  13 3.612,28 21,94
  14 3.612,28 21,94
  15 3.716,36 22,57
  16 3.716,36 22,57
  17 3.820,43 23,20
  18 3.820,43 23,20
  19 3.924,55 23,83
  20 3.924,55 23,83
  21 4.028,67 24,47
  22 4.028,67 24,47
  23 4.132,70 25,10
  24 4.132,70 25,10
  25 4.236,85 25,73
  26 4.236,85 25,73
  27 4.340,91 26,36
  28 4.340,91 26,36
  29 4.340,91 26,36
  30 4.340,91 26,36
  31 4.340,91 26,36

  1.6. : Rang 5

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 3.051,52 18,53
  1 3.172,33 19,27
  2 3.172,33 19,27
  3 3.260,62 19,80
  4 3.260,62 19,80
  5 3.348,92 20,34
  6 3.348,92 20,34
  7 3.437,27 20,87
  8 3.437,27 20,87
  9 3.525,52 21,41
  10 3.577,55 21,73
  11 3.665,89 22,26
  12 3.665,89 22,26
  13 3.754,17 22,80
  14 3.754,17 22,80
  15 3.842,49 23,33
  16 3.842,49 23,33
  17 3.930,79 23,87
  18 3.930,79 23,87
  19 4.019,07 24,41
  20 4.019,07 24,41
  21 4.107,38 24,94
  22 4.107,38 24,94
  23 4.195,70 25,48
  24 4.195,70 25,48
  25 4.284,00 26,02
  26 4.284,00 26,02
  27 4.372,27 26,55
  28 4.372,27 26,55
  29 4.372,27 26,55
  30 4.372,27 26,55
  31 4.372,27 26,55

  1.7. : Rang 6

  ANCIENNITEIT
  Maandloon Uurloon
  0 3.187,16 19,36
  1 3.343,35 20,30
  2 3.343,35 20,30
  3 3.483,24 21,15
  4 3.483,24 21,15
  5 3.623,10 22,00
  6 3.623,10 22,00
  7 3.762,97 22,85
  8 3.762,97 22,85
  9 3.902,89 23,70
  10 3.954,92 24,02
  11 4.094,71 24,87
  12 4.094,71 24,87
  13 4.234,65 25,72
  14 4.234,65 25,72
  15 4.374,51 26,57
  16 4.374,51 26,57
  17 4.514,40 27,42
  18 4.514,40 27,42
  19 4.654,28 28,26
  20 4.654,28 28,26
  21 4.794,14 29,11
  22 4.794,14 29,11
  23 4.934,02 29,96
  24 4.934,02 29,96
  25 4.934,02 29,96
  26 4.934,02 29,96
  27 4.934,02 29,96
  28 4.934,02 29,96
  29 4.934,02 29,96
  30 4.934,02 29,96
  31 4.934,02 29,96