Zoeken:

Paritair Comité 3080000: MAATSCHAPPIJEN VOOR HYPOTHECAIRE LENINGEN, SPAREN EN KAPITALISATIE

afdrukken
 • 1. PERSONEEL : UITVOEREND

  Beroepservaring (in jaren) Categorie
  1 2 3 4
  0 1.436,36 1.512,17 1.590,11 1.688,24
  1 1.471,04 1.547,98 1.642,41 1.733,88
  2 1.504,49 1.584,12 1.680,86 1.779,49
  3 1.538,39 1.620,40 1.719,05 1.825,12
  4 1.570,17 1.647,10 1.740,30 1.846,14
  5 1.602,66 1.681,57 1.761,08 1.866,57
  6 1.634,32 1.716,84 1.781,92 1.887,65
  7 1.666,27 1.751,78 1.827,58 1.908,72
  8 1.698,67 1.786,43 1.875,44 1.934,39
  9 1.730,52 1.820,90 1.923,24 1.986,56
  10 1.762,90 1.857,21 1.971,12 2.039,52
  11 1.794,82 1.893,45 2.019,41 2.091,56
  12 1.826,51 1.929,94 2.067,07 2.144,03
  13 1.859,76 1.966,05 2.114,92 2.196,77
  14 1.873,43 2.002,49 2.162,86 2.249,25
  15 1.887,06 2.024,03 2.210,73 2.301,79
  16 1.900,12 2.046,18 2.258,27 2.354,26
  17 1.913,38 2.068,15 2.290,56 2.406,71
  18 1.926,99 2.090,13 2.321,99 2.459,04
  19 1.940,76 2.111,49 2.354,32 2.494,28
  20 1.953,91 2.133,39 2.385,88 2.529,21
  21 1.967,26 2.155,00 2.418,04 2.564,40
  22 1.980,78 2.177,13 2.449,48 2.599,28
  23 1.994,06 2.198,80 2.481,65 2.634,17
  24 1.994,06 2.220,45 2.513,96 2.669,16
  25 2.007,69 2.220,45 2.545,53 2.704,16
  26 2.007,69 2.242,33 2.577,65 2.739,25
  27 2.021,03 2.242,33 2.577,65 2.774,56
  28 2.021,03 2.264,61 2.609,03 2.809,23
  29 2.034,21 2.264,61 2.609,03 2.809,23
  30 2.034,21 2.285,88 2.641,32 2.844,56
  31 2.047,90 2.285,88 2.641,32 2.844,56
  32 2.047,90 2.308,03 2.673,06 2.879,36
  33 2.060,95 2.308,03 2.673,06 2.879,36
  34 2.060,95 2.329,86 2.705,16 2.914,41
  35 2.073,95 2.329,86 2.705,16 2.914,41
  36 2.073,95 2.352,06 2.736,87 2.949,16
  37 2.084,36 2.352,06 2.736,87 2.949,16
  38 2.084,36 2.363,82 2.768,69 2.984,25
  39 2.094,83 2.363,82 2.768,69 2.984,25
  40 2.094,83 2.375,63 2.782,48 3.019,55
  41 2.105,25 2.375,63 2.782,48 3.019,55
  42 2.105,25 2.387,50 2.796,37 3.034,66
  43 2.115,77 2.387,50 2.796,37 3.034,66
  44 2.115,77 2.399,45 2.810,35 3.049,83
  45 2.126,34 2.399,45 2.810,35 3.049,83
  46 2.126,34 2.411,51 2.824,44 3.065,08

  2. PERSONEEL : INSPECTEURS SPAARBANKEN

  Beroepservaring Categorie
  1
  0 1.719,47
  1 1.763,58
  2 1.808,78
  3 1.855,17
  4 1.903,31
  5 1.950,83
  6 1.998,70
  7 2.046,50
  8 2.106,75
  9 2.145,04
  10 2.183,38
  11 2.221,86
  12 2.260,26
  13 2.299,27
  14 2.337,50
  15 2.375,80
  16 2.414,11
  17 2.452,86
  18 2.491,21
  19 2.529,78
  20 2.568,54
  21 2.606,83
  22 2.645,00
  23 2.683,79
  24 2.722,07
  25 2.760,19
  26 2.798,57
  27 2.837,23
  28 2.875,76
  29 2.875,76
  30 2.914,16

  3. PERSONEEL : INSPECTEURS KAPITALISATIEMAATSCHAPPIJEN

  Beroepservaring Categorie
  1 2 3
  0 1.773,46 1.773,46 1.897,00
  1 1.818,95 1.818,95 1.945,65
  2 1.865,59 1.865,59 1.995,54
  3 1.913,41 1.913,41 2.046,70
  4 1.963,21 1.963,21 2.100,13
  5 2.012,31 2.012,31 2.152,61
  6 2.062,01 2.062,01 2.206,56
  7 2.111,63 2.111,63 2.259,48
  8 2.176,81 2.176,81 2.336,54
  9 2.226,24 2.236,38 2.404,84
  10 2.276,08 2.296,26 2.473,78
  11 2.325,84 2.356,02 2.542,45
  12 2.375,92 2.415,34 2.612,09
  13 2.425,40 2.475,65 2.680,31
  14 2.475,65 2.535,41 2.749,44
  15 2.525,27 2.595,18 2.818,27
  16 2.575,19 2.654,52 2.886,77
  17 2.624,92 2.714,96 2.955,86
  18 2.674,91 2.774,76 3.024,80
  19 2.724,48 2.833,90 3.093,27
  20 2.774,76 2.893,99 3.162,44
  21 2.824,02 2.953,98 3.231,46
  22 2.874,27 3.013,53 3.300,25
  23 2.923,89 3.073,38 3.369,50
  24 2.973,66 3.132,85 3.437,84
  25 3.023,55 3.193,14 3.506,95
  26 3.073,38 3.252,50 3.575,83
  27 3.123,23 3.312,53 3.644,91
  28 3.172,66 3.372,41 3.713,13
  29 3.172,66 3.372,41 3.713,13
  30 3.222,39 3.431,80 3.781,89

  4. PERSONEEL : KADER

  Voor de bedienden van de andere categorieën van de loonschaal die in een categorie van het kaderpersoneel worden beboemd, wordt het loon gebracht op het niveau van de loonschaal van het kaderpersoneel dat onmiddellijk daar boven ligt, verhoogd met 1 jaarlijkse verhoging.
  Anciënniteit Categorie
  Laagste Midden Hoogste
  0 2.402,95 2.798,27 3.374,96
  1 2.458,46 2.863,63 3.454,76
  2 2.514,07 2.928,92 3.534,33
  3 2.569,78 2.994,06 3.614,21
  4 2.624,99 3.059,68 3.694,01
  5 2.680,40 3.124,82 3.773,65
  6 2.736,05 3.190,68 3.853,56
  7 2.791,50 3.255,96 3.933,49
  8 2.846,71 3.321,35 4.013,17
  9 2.901,97 3.386,47 4.093,11
  10 2.958,05 3.451,71 4.172,63
  11 3.002,30 3.504,40 4.236,42
  12 3.046,37 3.556,61 4.300,11
  13 3.091,07 3.609,04 4.363,93
  14 3.135,43 3.661,22 4.427,90
  15 3.179,63 3.713,17 4.491,71
  16 3.179,63 3.713,17 4.491,71
  17 3.224,01 3.765,42 4.555,73

  5. PERSONEEL : STUDENTEN

  Voor de ondernemingen waar geen eigen barema is vastgelegd dat minstens gelijkwaardig is aan de sectorale minimumbarema, geldt voor de werknemers tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, een minimumvergoeding gelijk aan 90% van het ervaringsbarema categorie 1 Uitvoerend personeel met ervaringsniveau 0. Het Vast bedrag buiten barema (zie hierna) is in het getoonde studentenloon reeds geïntegreerd aan 90%.
  Beroepservaring Categorie
  1
  0 1.353,56

  6. PERSONEEL : VAST BEDRAG BUITEN BAREMA

  Vanaf 01/10/2001 wordt maandelijks, buiten barema, bovenop de effectieve lonen van het werklieden-, bediende- en kaderpersoneel een vast bedrag van 40 EUR bruto betaald (prorata voor de deeltijdse werknemers). Vanaf 01/11/2007 worden de minimumlonen verhoogd met 20 EUR. Dit wil zeggen dat elke werknemer van het werklieden-, bediende- en kaderpersoneel die strikt volgens het minimumbarema van toepassing in PC 308 wordt vergoed, maandelijks een forfaitair bedrag gelijk aan 20 EUR bruto boven het barema ontvangt. Dit bedrag van 20 EUR bruto zal eveneens worden toegekend aan de werknemers die minder dan 20 EUR hoger betaald worden dan de minimumlonen. Deze bepalingen zullen geen impact hebben op eventuele huisbarema's of zullen geen andere loonsverhogingen tot gevolg hebben. In de sector zijn er ondernemingen (of kunnen er zijn) die bij CAO voor het geheel of een deel van de werknemers een barema van het PC 310 van de banken volgen dat op groepsniveau is vastgelegd. De bedoelde maandelijkse verhogingen zijn niet van toepassing op de betrokken werknemers in deze ondernemingen. Voormelde vaste bedragen worden gekoppeld aan de indexeringsregeling zoals van toepassing op de barema's.
  Basis-CAO Frequentie
  Maandelijks
  CAO van 19/09/2001 betreffende de koopkracht 21,04
  CAO van 28/06/2007 betreffende de koopkracht 46,56