Paritair Comité 3080000: MAATSCHAPPIJEN VOOR HYPOTHECAIRE LENINGEN EN KAPITALISATIE

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/09/2017 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 31/08/2017 )
   • Opheffing van het PC 308 op 01/10/2017.

    Opheffing van het PC 308 op 01/10/2017. De werkgevers en werknemers die tot dan onder het bevoegdheidsgebied van PC 308 vielen, behoren vanaf dan tot het bevoegdheidsgebied van PC 310. De gegevens van PC 308 van vóór 01/10/2017 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van PC 308.

    Indexatie met 0,12% in 09/2017. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden enkel de minimumlonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen werden vanaf 01/01/2009 afgeschaft.
    De bedragen voorzien in de respectievelijke koopkracht-CAOen van 19/09/2001 namelijk 40 EUR, en van 28/06/2007 namelijk 20 EUR, worden per 01/02/2012 geïntegreerd in het sectoraal barema.
   • Inhoudstafel

 • 1. PERSONEEL : UITVOEREND

  Beroepservaring (in jaren) Categorie
  1 2 3 4
  0 1.703,94 1.788,99 1.876,51 1.986,65
  1 1.742,87 1.829,21 1.935,19 2.037,84
  2 1.780,41 1.869,79 1.978,34 2.089,08
  3 1.818,49 1.910,49 2.021,24 2.140,29
  4 1.854,04 1.940,43 2.045,05 2.163,87
  5 1.890,64 1.979,16 2.068,40 2.186,83
  6 1.926,11 2.018,74 2.091,79 2.210,45
  7 1.961,99 2.058,01 2.142,99 2.234,07
  8 1.998,35 2.096,81 2.196,74 2.262,89
  9 2.034,12 2.135,52 2.250,37 2.321,42
  10 2.070,40 2.176,24 2.304,12 2.380,85
  11 2.106,24 2.216,95 2.358,32 2.439,33
  12 2.141,82 2.257,93 2.411,79 2.498,17
  13 2.179,13 2.298,42 2.465,55 2.557,39
  14 2.194,49 2.339,32 2.519,29 2.616,29
  15 2.209,79 2.363,50 2.573,04 2.675,25
  16 2.224,47 2.388,37 2.626,42 2.734,15
  17 2.239,35 2.413,00 2.662,64 2.793,02
  18 2.254,61 2.437,71 2.697,94 2.851,72
  19 2.270,03 2.461,65 2.734,22 2.891,31
  20 2.284,81 2.486,24 2.769,65 2.930,47
  21 2.299,78 2.510,50 2.805,72 2.969,99
  22 2.314,96 2.535,33 2.841,07 3.009,17
  23 2.329,81 2.559,64 2.877,13 3.048,31
  24 2.329,81 2.583,96 2.913,35 3.087,49
  25 2.345,19 2.583,96 2.948,76 3.126,84
  26 2.345,19 2.608,49 2.984,86 3.166,23
  27 2.360,17 2.608,49 2.984,86 3.205,87
  28 2.360,17 2.633,52 3.020,11 3.244,81
  29 2.374,94 2.633,52 3.020,11 3.244,81
  30 2.374,94 2.657,41 3.056,30 3.284,41
  31 2.390,28 2.657,41 3.056,30 3.284,41
  32 2.390,28 2.682,27 3.091,94 3.323,50
  33 2.404,97 2.682,27 3.091,94 3.323,50
  34 2.404,97 2.706,75 3.127,94 3.362,85
  35 2.419,56 2.706,75 3.127,94 3.362,85
  36 2.419,56 2.731,63 3.163,58 3.401,83
  37 2.431,23 2.731,63 3.163,58 3.401,83
  38 2.431,23 2.744,87 3.199,21 3.441,21
  39 2.442,95 2.744,87 3.199,21 3.441,21
  40 2.442,95 2.758,13 3.214,73 3.480,81
  41 2.454,66 2.758,13 3.214,73 3.480,81
  42 2.454,66 2.771,45 3.230,35 3.497,71
  43 2.466,49 2.771,45 3.230,35 3.497,71
  44 2.466,49 2.784,83 3.246,03 3.514,80
  45 2.478,36 2.784,83 3.246,03 3.514,80
  46 2.478,36 2.798,37 3.261,82 3.531,92

  2. PERSONEEL : INSPECTEURS SPAARBANKEN

  Beroepservaring Categorie
  1
  0 2.021,69
  1 2.071,15
  2 2.121,93
  3 2.173,98
  4 2.228,06
  5 2.281,30
  6 2.335,11
  7 2.388,73
  8 2.456,34
  9 2.499,34
  10 2.542,34
  11 2.585,54
  12 2.628,62
  13 2.672,42
  14 2.715,34
  15 2.758,34
  16 2.801,31
  17 2.844,80
  18 2.887,84
  19 2.931,17
  20 2.974,63
  21 3.017,60
  22 3.060,45
  23 3.103,97
  24 3.146,94
  25 3.189,75
  26 3.232,78
  27 3.276,19
  28 3.319,47
  29 3.319,47
  30 3.362,56

  3. PERSONEEL : INSPECTEURS KAPITALISATIEMAATSCHAPPIJEN

  Beroepservaring Categorie
  1 2 3
  0 2.082,28 2.082,28 2.220,96
  1 2.133,34 2.133,34 2.275,53
  2 2.185,71 2.185,71 2.331,54
  3 2.239,38 2.239,38 2.388,94
  4 2.295,26 2.295,26 2.448,94
  5 2.350,36 2.350,36 2.507,79
  6 2.406,15 2.406,15 2.568,36
  7 2.461,80 2.461,80 2.627,78
  8 2.534,99 2.534,99 2.714,25
  9 2.590,43 2.601,84 2.790,89
  10 2.646,39 2.669,02 2.868,34
  11 2.702,26 2.736,11 2.945,34
  12 2.758,47 2.802,66 3.023,52
  13 2.814,00 2.870,34 3.100,10
  14 2.870,34 2.937,44 3.177,67
  15 2.926,08 3.004,54 3.254,89
  16 2.982,06 3.071,15 3.331,81
  17 3.037,91 3.138,93 3.409,35
  18 3.094,01 3.206,09 3.486,70
  19 3.149,70 3.272,44 3.563,58
  20 3.206,09 3.339,86 3.641,20
  21 3.261,38 3.407,26 3.718,67
  22 3.317,78 3.474,07 3.795,86
  23 3.373,44 3.541,26 3.873,54
  24 3.429,30 3.608,00 3.950,27
  25 3.485,31 3.675,65 4.027,82
  26 3.541,26 3.742,28 4.105,14
  27 3.597,18 3.809,68 4.182,71
  28 3.652,68 3.876,85 4.259,22
  29 3.652,68 3.876,85 4.259,22
  30 3.708,46 3.943,52 4.336,44

  4. PERSONEEL : KADER

  Voor de bedienden van de andere categorieën van de loonschaal die in een categorie van het kaderpersoneel worden beboemd, wordt het loon gebracht op het niveau van de loonschaal van het kaderpersoneel dat onmiddellijk daar boven ligt, verhoogd met 1 jaarlijkse verhoging.
  Anciënniteit Categorie
  1 2 3
  0 2.788,79 3.232,45 3.879,70
  1 2.851,09 3.305,82 3.969,25
  2 2.913,48 3.379,08 4.058,58
  3 2.976,02 3.452,19 4.148,29
  4 3.038,02 3.525,88 4.237,79
  5 3.100,19 3.598,97 4.327,23
  6 3.162,59 3.672,90 4.416,84
  7 3.224,86 3.746,16 4.506,59
  8 3.286,85 3.819,57 4.596,05
  9 3.348,85 3.892,66 4.685,70
  10 3.411,80 3.965,86 4.774,97
  11 3.461,44 4.025,01 4.846,57
  12 3.510,94 4.083,59 4.918,03
  13 3.561,08 4.142,42 4.989,67
  14 3.610,89 4.200,99 5.061,47
  15 3.660,47 4.259,30 5.133,12
  16 3.660,47 4.259,30 5.133,12
  17 3.710,33 4.317,95 5.204,96

  5. PERSONEEL : STUDENTEN

  Voor de ondernemingen waar geen eigen barema is vastgelegd dat minstens gelijkwaardig is aan de sectorale minimumbarema, geldt voor de werknemers tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, een minimumvergoeding gelijk aan 90% van het ervaringsbarema categorie 1 Uitvoerend personeel met ervaringsniveau 0.
  Beroepservaring Categorie
  1
  0 1.533,55