Zoeken:

Paritair Comité 1490400: METAALHANDEL

afdrukken
   • Toestand op 01/07/2017 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 25/08/2017 )
   • CAO-loonsverhoging met 1,1% in 07/2017 voor de minimumlonen. Op 1 juli 2017 worden ook alle effectieve brutolonen met 1,1 % verhoogd, behalve voor die ndernemingen waar de beschikbare marge op een alternatieve manier wordt ingevuld via een ondernemingsenveloppe. Indien geen ondernemingsoverleg over de enveloppe wordt opgestart of indien het overleg tegen 30 september 2017 niet uitmondt in een collectieve arbeidsovereenkomst, worden de effectieve bruto uurlonen van de arbeiders vanaf 1 juli 2017 verhoogd met 1,1 %.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. : Werklieden

  Categorie Uren per week
  37,5 38 39 40
  A.1. Hulpwerkman 100,0% 12,57 12,44 12,16 11,89
  A.2. Hulpwerkman (10 j. anc. In de onderneming) 105,0% 13,20 13,06 12,77 12,48
  B. Geoefende 112,5% 14,14 14,00 13,68 13,38
  C. Geschoolde 125,0% 15,71 15,55 15,20 14,86
  D. Hoog geschoolde 132,0% 16,59 16,42 16,05 15,69
  E. Buiten categorie 140,0% 17,60 17,42 17,02 16,65