Zoeken:

Paritair Comité 1490400: METAALHANDEL

afdrukken
   • Toestand op 12/09/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 07/08/2019 )
   • Loonverhoging met 1,1% in 7/2019.
    De werkelijk betaalde uurlonen die op 1 februari 2019 werden geïndexeerd op basis van het referteindexcijfer 106,25 (januari 2019), worden op 1 juli 2019 met 1,1 % verhoogd. In afwijking van het eerste lid, kan de beschikbare loonmarge van 1,1 % op een alternatieve manier worden ingevuld via een ondernemingsenveloppe.

    De bestaande jongerenlonen werden vanaf 01/07/2009 afgeschaft. Dit heeft als gevolg dat de CAO 50 van de NAR betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, niet van toepassing is voor de sectorale minimumlonen (het is eventueel nog van toepassing voor de studenten). NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is wel van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. : Werklieden

  Categorie Uren per week
  37,5 38 39 40
  A.1. Hulpwerkman 100,0% 13,23 13,09 12,80 12,52
  A.2. Hulpwerkman (10 j. anc. In de onderneming) 105,0% 13,89 13,74 13,44 13,15
  B. Geoefende 112,5% 14,88 14,73 14,40 14,09
  C. Geschoolde 125,0% 16,54 16,36 16,00 15,65
  D. Hoog geschoolde 132,0% 17,46 17,28 16,90 16,53
  E. Buiten categorie 140,0% 18,52 18,33 17,92 17,53