Paritair Comité 1450003: BOOMKWEKERIJ

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 27/07/2022 )
   • CAO-loonsverhoging met 0,4 % in 01/2022 voor de minimumlonen en de werkelijk betaalde lonen (Zijn uitgesloten: het seizoens- en gelegenheidspersoneel). Indexatie met 3,22% in 1/2022. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 145).
    Voor de in de hierboven vermelde koninklijke besluiten opgenomen activiteiten die ressorteren onder het toepassingsgebied van het PC 145 voor het tuinbouwbedrijf, dienen respectievelijk de volgende loonbarema's te worden toegepast.
    a) De teelt van de tuinbouwzaden, het verrichten van onderzoek i.v.m. tuinbouwgewassen en organiseren van voorlichting in de tuinbouwsector, de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het sorteren van tuinbouwproducten (en die niet ressorteren onder een ander daarvoor specifiek bevoegd PC), het manueel oogsten van tuinbouwproducten : één van de hier vermelde barema's in functie van de zaden/gewassen/producten waar het precies over gaat.
    b) De productie van potgrond, turf, schors en bodemverbeterende producten : 1450001 Bloementeelt (voor zover geen ander PC bevoegd is).
    c) Het kweken van graszoden : 1450003 Boomkwekerij (voor zover het PC 120 voor de textielnijverheid en het breiwerk of het PC 116 voor de scheikundige nijverheid niet bevoegd is).
    d) Het verhuren en onderhouden van planten en/of bloemen bij derden :
    1450004 Aanleggen en onderhouden van parken en tuinen (voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat in het conditioneren en verhuren van planten),
    1450001 Bloementeelt of 1450003 Boomkwekerij (voor zover het verhuren en onderhouden van planten een nevenactiviteit is van het kweken van planten of bloemen, en in functie van de planten of bloemen waar het in hoofdzaak over gaat).
    e) Het snoeien van fruitbomen voor rekening van derden : 1450005 Fruitteelt.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden behouden. Er zijn nooit sectorale studentenlonen geweest. Gelet op haar suppletieve aard is de NAR-CAO 50 van toepassing maar enkel voor de werknemers onder de 21 jaar met een studentenovereenkomst.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. AKTIVITEIT : BOOMKWEKERIJ

  1.1.1. PERSONEEL : ANDER DAN SEIZOEN- EN GELEGENHEIDSPERSONEEL

  Vanaf 5 jaar anciënniteit + 0,5%
  Vanaf 10 jaar anciënniteit + 1%
  Vanaf 15 jaar anciënniteit + 1,5%
  Vanaf 20 jaar anciënniteit + 2%
  Vanaf 25 jaar anciënniteit + 2,5%
  Vanaf 30 jaar anciënniteit + 3%
  Vanaf 35 jaar anciënniteit + 3,5%
  Vanaf 40 jaar anciënniteit + 4%
  Categorie Leeftijd
  18 17 16 15
  85% 70%
  1 13,09 11,13 9,16 9,16
  2 13,68 11,63 9,58 9,58
  3 14,00 11,90 9,80 9,80
  4 14,57 12,38 10,20 10,20

  1.1.2. PERSONEEL : SEIZOEN- EN GELEGENHEIDSPERSONEEL

  Het uurloon van de minderjarige seizoen- of gelegenheidsarbeider mag niet lager liggen dan het uurloon van een reguliere arbeider, en niet hoger dan dit van een meerderjarige seizoen- of gelegenheidsarbeider.
  Leeftijd
  18 17 16 15
  11,81 11,13 9,16 9,16

  1.2. AKTIVITEIT : BOSBOOMKWEKERIJ

  1.2.1. PERSONEEL : ANDER DAN SEIZOEN- EN GELEGENHEIDSPERSONEEL

  Vanaf 5 jaar anciënniteit + 0,5%
  Vanaf 10 jaar anciënniteit + 1%
  Vanaf 15 jaar anciënniteit + 1,5%
  Vanaf 20 jaar anciënniteit + 2%
  Vanaf 25 jaar anciënniteit + 2,5%
  Vanaf 30 jaar anciënniteit + 3%
  Vanaf 35 jaar anciënniteit + 3,5%
  Vanaf 40 jaar anciënniteit + 4%
  Categorie Leeftijd
  18 17 16 15
  100% 70%
  1 12,97 11,02 9,08 9,08
  2 13,56 11,53 9,49 9,49
  3 13,93 11,84 9,75 9,75
  4 14,49 12,32 10,14 10,14

  1.2.2. PERSONEEL : SEIZOEN- EN GELEGENHEIDSPERSONEEL

  Het uurloon van de minderjarige seizoen- of gelegenheidsarbeider mag niet lager liggen dan het uurloon van een reguliere arbeider, en niet hoger dan dit van een meerderjarige seizoen- of gelegenheidsarbeider.
  Leeftijd
  18 17 16 15
  11,73 11,02 9,08 9,08