Zoeken:

Paritair Comité 3190104: ALGEMEEN WELZIJNSWERK, THUISLOZENZORG

afdrukken
 • 1. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN ZONDER HAARD- OF STANDPLAATSTOELAGE

  1.1. FUNCTIEGROEP : LOGISTIEK PERSONEEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 4 (L4) Klasse 3 (L3) Klasse 2 (L2) Klasse 1 (A1)
  0 1.710,43 1.794,08 1.949,13 2.285,92
  1 1.733,06 1.867,68 2.029,10 2.329,47
  2 1.755,64 1.941,28 2.109,04 2.396,64
  3 1.778,27 2.014,89 2.189,01 2.487,51
  4 1.804,87 2.088,49 2.268,98 2.578,39
  5 1.824,49 2.088,49 2.268,98 2.578,39
  6 1.895,53 2.193,39 2.382,94 2.707,89
  7 1.908,68 2.193,39 2.382,94 2.851,82
  8 1.986,17 2.298,29 2.496,91 2.851,82
  9 1.992,86 2.298,29 2.496,91 2.926,48
  10 2.076,83 2.403,20 2.610,88 2.966,90
  11 2.077,07 2.403,20 2.610,88 3.001,11
  12 2.167,50 2.508,10 2.724,85 3.096,41
  13 2.167,50 2.508,10 2.724,85 3.096,41
  14 2.258,15 2.613,01 2.838,81 3.225,92
  15 2.258,15 2.613,01 2.838,81 3.225,92
  16 2.348,81 2.717,91 2.952,79 3.407,41
  17 2.348,81 2.717,91 2.952,79 3.482,04
  18 2.439,46 2.822,80 3.066,75 3.588,88
  19 2.439,46 2.822,80 3.066,75 3.663,49
  20 2.530,12 2.927,72 3.180,72 3.663,49
  21 2.530,12 2.927,72 3.180,72 3.738,13
  22 2.620,78 3.032,62 3.294,69 3.743,97
  23 2.711,44 3.137,51 3.408,67 3.873,48
  24 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  25 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  26 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  27 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99

  1.2. FUNCTIEGROEP : ADMINISTRATIEF PERSONEEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 3 (A3) Klasse 2 (A2) Klasse 1 (A1)
  0 1.794,08 1.949,13 2.285,92
  1 1.867,68 2.029,10 2.329,47
  2 1.941,28 2.109,04 2.396,64
  3 2.014,89 2.189,01 2.487,51
  4 2.088,49 2.268,98 2.578,39
  5 2.088,49 2.268,98 2.578,39
  6 2.193,39 2.382,94 2.707,89
  7 2.193,39 2.382,94 2.851,82
  8 2.298,29 2.496,91 2.851,82
  9 2.298,29 2.496,91 2.926,48
  10 2.403,20 2.610,88 2.966,90
  11 2.403,20 2.610,88 3.001,11
  12 2.508,10 2.724,85 3.096,41
  13 2.508,10 2.724,85 3.096,41
  14 2.613,01 2.838,81 3.225,92
  15 2.613,01 2.838,81 3.225,92
  16 2.717,91 2.952,79 3.407,41
  17 2.717,91 2.952,79 3.482,04
  18 2.822,80 3.066,75 3.588,88
  19 2.822,80 3.066,75 3.663,49
  20 2.927,72 3.180,72 3.663,49
  21 2.927,72 3.180,72 3.738,13
  22 3.032,62 3.294,69 3.743,97
  23 3.137,51 3.408,67 3.873,48
  24 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  25 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  26 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  27 3.242,42 3.522,63 4.002,99

  1.3. FUNCTIEGROEP : HULPVERLENEND PERSONEEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Hulpverlener Klasse 2B (B2B) Hulpverlener Klasse 2A (B2A) Hulpverlener Klasse 1 (B1C) Teambegeleider (cfr. niveau hoofdopvoeder) (B1B) Verantwoordelijke, Coördinator meerdere teams (cfr. niveau opvoeder-groepschef) (B1A) Hulpverlener waarvoor een universitair diploma gevraagd werd bij de sollicitatie (L1)
  0 1.957,47 2.033,01 2.314,21 2.603,81 0,00 2.989,18
  1 1.995,21 2.064,48 2.358,27 2.647,89 2.864,06 3.078,73
  2 2.038,03 2.134,67 2.426,01 2.691,97 2.908,12 3.168,31
  3 2.114,81 2.215,01 2.517,40 2.736,01 2.952,17 3.257,90
  4 2.191,14 2.294,97 2.608,27 2.792,30 2.996,25 3.366,51
  5 2.191,60 2.295,61 2.609,20 2.811,55 2.996,25 3.504,10
  6 2.300,42 2.409,59 2.738,71 2.931,80 3.071,79 3.504,10
  7 2.301,29 2.410,81 2.739,62 2.932,72 3.071,79 3.641,64
  8 2.410,08 2.524,80 2.869,14 3.071,29 3.147,33 3.641,64
  9 2.411,25 2.526,03 2.870,34 3.072,22 3.216,35 3.779,20
  10 2.520,04 2.639,99 2.999,85 3.210,79 3.222,87 3.788,49
  11 2.521,23 2.641,23 3.001,26 3.211,71 3.362,33 3.916,75
  12 2.630,02 2.755,18 3.130,77 3.350,29 3.363,24 3.956,81
  13 2.631,19 2.756,45 3.132,18 3.351,35 3.508,29 4.054,31
  14 2.739,99 2.870,41 3.261,68 3.489,93 3.509,22 4.125,15
  15 2.741,16 2.871,65 3.263,10 3.491,44 3.654,27 4.191,85
  16 2.849,96 2.985,61 3.392,61 3.630,01 3.655,19 4.293,48
  17 2.851,13 2.986,86 3.394,01 3.631,52 3.800,23 4.329,45
  18 2.959,93 3.100,83 3.523,52 3.770,08 3.801,16 4.461,79
  19 2.961,11 3.102,06 3.524,93 3.771,59 3.947,54 4.467,00
  20 3.069,89 3.216,03 3.654,44 3.910,18 3.948,46 4.630,12
  21 3.071,08 3.217,27 3.655,84 3.911,68 4.093,52 4.633,96
  22 3.179,87 3.331,24 3.785,35 4.050,26 4.094,43 4.798,44
  23 3.289,84 3.446,45 3.916,27 4.190,33 4.239,49 4.966,77
  24 3.398,62 3.560,41 4.045,78 4.328,91 4.386,10 5.131,24
  25 3.399,81 3.561,66 4.047,19 4.330,42 4.531,15 5.131,24
  26 3.399,81 3.561,66 4.047,19 4.330,42 4.532,72 5.131,24
  27 3.400,99 3.562,89 4.048,59 4.331,92 4.532,72 5.131,24

  2. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN MET HAARDTOELAGE

  2.1. FUNCTIEGROEP : LOGISTIEK PERSONEEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 4 (L4) Klasse 3 (L3) Klasse 2 (L2) Klasse 1 (A1)
  0 1.814,89 1.898,54 2.053,59 2.388,82
  1 1.837,51 1.972,14 2.133,54 2.388,82
  2 1.860,10 2.045,74 2.213,50 2.448,88
  3 1.882,73 2.119,35 2.293,47 2.539,74
  4 1.909,32 2.192,95 2.373,44 2.630,61
  5 1.928,95 2.192,95 2.373,44 2.630,61
  6 1.999,99 2.297,85 2.435,17 2.707,89
  7 2.013,13 2.297,85 2.435,17 2.851,82
  8 2.090,63 2.388,82 2.549,13 2.851,82
  9 2.097,31 2.388,82 2.549,13 2.926,48
  10 2.181,29 2.455,43 2.644,50 2.966,90
  11 2.181,53 2.455,43 2.644,50 3.001,11
  12 2.271,95 2.560,33 2.724,85 3.096,41
  13 2.271,95 2.560,33 2.724,85 3.096,41
  14 2.362,61 2.644,50 2.838,81 3.225,92
  15 2.362,61 2.644,50 2.838,81 3.225,92
  16 2.401,04 2.717,91 2.952,79 3.407,41
  17 2.401,04 2.717,91 2.952,79 3.482,04
  18 2.491,70 2.822,80 3.066,75 3.588,88
  19 2.491,70 2.822,80 3.066,75 3.663,49
  20 2.582,34 2.927,72 3.180,72 3.663,49
  21 2.582,34 2.927,72 3.180,72 3.738,13
  22 2.644,50 3.032,62 3.294,69 3.743,97
  23 2.711,44 3.137,51 3.408,67 3.873,48
  24 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  25 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  26 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  27 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99

  2.2. FUNCTIEGROEP : ADMINISTRATIEF PERSONEEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 3 (A3) Klasse 2 (A2) Klasse 1 (A1)
  0 1.898,54 2.053,59 2.388,82
  1 1.972,14 2.133,54 2.388,82
  2 2.045,74 2.213,50 2.448,88
  3 2.119,35 2.293,47 2.539,74
  4 2.192,95 2.373,44 2.630,61
  5 2.192,95 2.373,44 2.630,61
  6 2.297,85 2.435,17 2.707,89
  7 2.297,85 2.435,17 2.851,82
  8 2.388,82 2.549,13 2.851,82
  9 2.388,82 2.549,13 2.926,48
  10 2.455,43 2.644,50 2.966,90
  11 2.455,43 2.644,50 3.001,11
  12 2.560,33 2.724,85 3.096,41
  13 2.560,33 2.724,85 3.096,41
  14 2.644,50 2.838,81 3.225,92
  15 2.644,50 2.838,81 3.225,92
  16 2.717,91 2.952,79 3.407,41
  17 2.717,91 2.952,79 3.482,04
  18 2.822,80 3.066,75 3.588,88
  19 2.822,80 3.066,75 3.663,49
  20 2.927,72 3.180,72 3.663,49
  21 2.927,72 3.180,72 3.738,13
  22 3.032,62 3.294,69 3.743,97
  23 3.137,51 3.408,67 3.873,48
  24 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  25 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  26 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  27 3.242,42 3.522,63 4.002,99

  2.3. FUNCTIEGROEP : HULPVERLENEND PERSONEEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Hulpverlener Klasse 2B (B2B) Hulpverlener Klasse 2A (B2A) Hulpverlener Klasse 1 (B1C) Teambegeleider (cfr. niveau hoofdopvoeder) (B1B) Verantwoordelijke, Coördinator meerdere teams (cfr. niveau opvoeder-groepschef) (B1A) Hulpverlener waarvoor een universitair diploma gevraagd werd bij de sollicitatie (L1)
  0 2.061,93 2.137,47 2.388,82 2.644,50 2.864,06 2.989,18
  1 2.099,67 2.168,93 2.410,50 2.647,89 2.908,12 3.078,73
  2 2.142,49 2.239,11 2.478,23 2.691,97 2.952,17 3.168,31
  3 2.219,27 2.319,47 2.569,64 2.736,01 2.996,25 3.257,90
  4 2.295,60 2.388,82 2.644,50 2.792,30 2.996,25 3.366,51
  5 2.296,06 2.388,82 2.644,50 2.811,55 3.071,79 3.504,10
  6 2.388,82 2.461,81 2.738,71 2.931,80 3.071,79 3.504,10
  7 2.388,82 2.463,05 2.739,62 2.932,72 3.147,33 3.641,64
  8 2.462,30 2.577,02 2.869,14 3.071,29 3.216,35 3.641,64
  9 2.463,48 2.578,25 2.870,34 3.072,22 3.222,87 3.779,20
  10 2.572,28 2.644,50 2.999,85 3.210,79 3.362,33 3.788,49
  11 2.573,45 2.644,50 3.001,26 3.211,71 3.363,24 3.916,75
  12 2.644,50 2.755,18 3.130,77 3.350,29 3.508,29 3.956,81
  13 2.644,50 2.756,45 3.132,18 3.351,35 3.509,22 4.054,31
  14 2.739,99 2.870,41 3.261,68 3.489,93 3.654,27 4.125,15
  15 2.741,16 2.871,65 3.263,10 3.491,44 3.655,19 4.191,85
  16 2.849,96 2.985,61 3.392,61 3.630,01 3.800,23 4.293,48
  17 2.851,13 2.986,86 3.394,01 3.631,52 3.801,16 4.329,45
  18 2.959,93 3.100,83 3.523,52 3.770,08 3.947,54 4.461,79
  19 2.961,11 3.102,06 3.524,93 3.771,59 3.948,46 4.467,00
  20 3.069,89 3.216,03 3.654,44 3.910,18 4.093,52 4.630,12
  21 3.071,08 3.217,27 3.655,84 3.911,68 4.094,43 4.633,96
  22 3.179,87 3.331,24 3.785,35 4.050,26 4.239,49 4.798,44
  23 3.289,84 3.446,45 3.916,27 4.190,33 4.386,10 4.966,77
  24 3.398,62 3.560,41 4.045,78 4.328,91 4.531,15 5.131,24
  25 3.399,81 3.561,66 4.047,19 4.330,42 4.532,72 5.131,24
  26 3.399,81 3.561,66 4.047,19 4.330,42 4.532,72 5.131,24
  27 3.400,99 3.562,89 4.048,59 4.331,92 4.534,30 5.131,24

  3. MINIMUMLONEN : BAREMALONEN MET STANDPLAATSTOELAGE

  3.1. FUNCTIEGROEP : LOGISTIEK PERSONEEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 4 (L4) Klasse 3 (L3) Klasse 2 (L2) Klasse 1 (A1)
  0 1.762,65 1.846,30 2.001,35 2.336,61
  1 1.785,29 1.919,92 2.081,32 2.355,58
  2 1.807,87 1.993,51 2.161,28 2.422,76
  3 1.830,50 2.067,12 2.241,24 2.513,63
  4 1.857,09 2.140,71 2.321,20 2.604,50
  5 1.876,73 2.140,71 2.321,20 2.604,50
  6 1.947,75 2.245,62 2.409,06 2.707,89
  7 1.960,91 2.245,62 2.409,06 2.851,82
  8 2.038,41 2.336,61 2.523,02 2.851,82
  9 2.045,08 2.336,61 2.523,02 2.926,48
  10 2.129,07 2.429,31 2.618,38 2.966,90
  11 2.129,29 2.429,31 2.618,38 3.001,11
  12 2.219,72 2.534,22 2.724,85 3.096,41
  13 2.219,72 2.534,22 2.724,85 3.096,41
  14 2.310,37 2.618,38 2.838,81 3.225,92
  15 2.310,37 2.618,38 2.838,81 3.225,92
  16 2.374,92 2.717,91 2.952,79 3.407,41
  17 2.374,92 2.717,91 2.952,79 3.482,04
  18 2.465,58 2.822,80 3.066,75 3.588,88
  19 2.465,58 2.822,80 3.066,75 3.663,49
  20 2.556,23 2.927,72 3.180,72 3.663,49
  21 2.556,23 2.927,72 3.180,72 3.738,13
  22 2.620,78 3.032,62 3.294,69 3.743,97
  23 2.711,44 3.137,51 3.408,67 3.873,48
  24 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  25 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  26 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  27 2.802,09 3.242,42 3.522,63 4.002,99

  3.2. FUNCTIEGROEP : ADMINISTRATIEF PERSONEEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Klasse 3 (A3) Klasse 2 (A2) Klasse 1 (A1)
  0 1.846,30 2.001,35 2.336,61
  1 1.919,92 2.081,32 2.355,58
  2 1.993,51 2.161,28 2.422,76
  3 2.067,12 2.241,24 2.513,63
  4 2.140,71 2.321,20 2.604,50
  5 2.140,71 2.321,20 2.604,50
  6 2.245,62 2.409,06 2.707,89
  7 2.245,62 2.409,06 2.851,82
  8 2.336,61 2.523,02 2.851,82
  9 2.336,61 2.523,02 2.926,48
  10 2.429,31 2.618,38 2.966,90
  11 2.429,31 2.618,38 3.001,11
  12 2.534,22 2.724,85 3.096,41
  13 2.534,22 2.724,85 3.096,41
  14 2.618,38 2.838,81 3.225,92
  15 2.618,38 2.838,81 3.225,92
  16 2.717,91 2.952,79 3.407,41
  17 2.717,91 2.952,79 3.482,04
  18 2.822,80 3.066,75 3.588,88
  19 2.822,80 3.066,75 3.663,49
  20 2.927,72 3.180,72 3.663,49
  21 2.927,72 3.180,72 3.738,13
  22 3.032,62 3.294,69 3.743,97
  23 3.137,51 3.408,67 3.873,48
  24 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  25 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  26 3.242,42 3.522,63 4.002,99
  27 3.242,42 3.522,63 4.002,99

  3.3. FUNCTIEGROEP : HULPVERLENEND PERSONEEL

  Anciënniteit (in jaren) Barema
  Hulpverlener Klasse 2B (B2B) Hulpverlener Klasse 2A (B2A) Hulpverlener Klasse 1 (B1C) Teambegeleider (cfr. niveau hoofdopvoeder) (B1B) Verantwoordelijke, Coördinator meerdere teams (cfr. niveau opvoeder-groepschef) (B1A) Hulpverlener waarvoor een universitair diploma gevraagd werd bij de sollicitatie (L1)
  0 2.009,70 2.085,25 2.340,32 2.618,38 2.864,06 2.989,18
  1 2.047,45 2.116,70 2.384,39 2.647,89 2.908,12 3.078,73
  2 2.090,26 2.186,89 2.452,12 2.691,97 2.952,17 3.168,31
  3 2.167,04 2.267,24 2.543,52 2.736,01 2.996,25 3.257,90
  4 2.243,38 2.336,61 2.618,38 2.792,30 2.996,25 3.366,51
  5 2.243,83 2.336,61 2.618,38 2.811,55 3.071,79 3.504,10
  6 2.336,61 2.435,70 2.738,71 2.931,80 3.071,79 3.504,10
  7 2.336,61 2.436,93 2.739,62 2.932,72 3.147,33 3.641,64
  8 2.436,19 2.550,91 2.869,14 3.071,29 3.216,35 3.641,64
  9 2.437,36 2.552,14 2.870,34 3.072,22 3.222,87 3.779,20
  10 2.546,16 2.639,99 2.999,85 3.210,79 3.362,33 3.788,49
  11 2.547,34 2.641,23 3.001,26 3.211,71 3.363,24 3.916,75
  12 2.630,02 2.755,18 3.130,77 3.350,29 3.508,29 3.956,81
  13 2.631,19 2.756,45 3.132,18 3.351,35 3.509,22 4.054,31
  14 2.739,99 2.870,41 3.261,68 3.489,93 3.654,27 4.125,15
  15 2.741,16 2.871,65 3.263,10 3.491,44 3.655,19 4.191,85
  16 2.849,96 2.985,61 3.392,61 3.630,01 3.800,23 4.293,48
  17 2.851,13 2.986,86 3.394,01 3.631,52 3.801,16 4.329,45
  18 2.959,93 3.100,83 3.523,52 3.770,08 3.947,54 4.461,79
  19 2.961,11 3.102,06 3.524,93 3.771,59 3.948,46 4.467,00
  20 3.069,89 3.216,03 3.654,44 3.910,18 4.093,52 4.630,12
  21 3.071,08 3.217,27 3.655,84 3.911,68 4.094,43 4.633,96
  22 3.179,87 3.331,24 3.785,35 4.050,26 4.239,49 4.798,44
  23 3.289,84 3.446,45 3.916,27 4.190,33 4.386,10 4.966,77
  24 3.398,62 3.560,41 4.045,78 4.328,91 4.531,15 5.131,24
  25 3.399,81 3.561,66 4.047,19 4.330,42 4.532,72 5.131,24
  26 3.399,81 3.561,66 4.047,19 4.330,42 4.532,72 5.131,24
  27 3.400,99 3.562,89 4.048,59 4.331,92 4.534,30 5.131,24

  4. MINIMUMLONEN : GEWAARBORGD MINIMUMLOON

  De opklimming in loonschaal wordt toegepast vanaf het ogenblik dat het baremaloon het gewaarborgd minimum brutoloon bereikt of overschrijdt.
  Berekeningsmodaliteiten van het gewaarborgd loon bij onregelmatige prestaties met variabel loon (toeslagen bij onregelmatige prestaties), in geval van feestdagen, met toekenning van gewaarborgd loon.
  Het variabel loonelement zal berekend worden door omzetting in een gemiddeld uurloon. Dit gemiddeld uurloon wordt bekomen door de som van al het variabel loon voor effectieve onregelmatige prestaties die de werknemer tijdens het lopende kalenderjaar ontving, te delen door het aantal effectief gepresteerde arbeidsuren van de werknemer over dezelfde referteperiode. Het aldus berekend gemiddeld aanvullend uurloon wordt vermenigvuldigd met het aantal uren gewaarborgd loon waartoe deze werknemer gerechtigd is. Deze berekeningswijze staat derhalve neutraal ten opzichte van wijzigingen in de prestatieduur of in de baremieke weddeschalen van de gerechtigde werknemer. Dit gewaarborgd variabel loonelement zal, met het lopende kalenderjaar als referteperiode, jaarlijks in de vorm van een éénmalig bedrag samen met het loon van december worden uitbetaald. (CAO 27/02/2006, 80.333)
  Minimum bruto-maandloon (voltijdse basis)
  incl. haard- of standplaatstoelage 1.858,38