Zoeken:

Paritair Comité 1520210: GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 23/09/2021 )
   • Indexatie met 2% in 10/2021.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De loongegevens vanaf 6/04/01 zijn opgenomen in de sub-secteor 15010 (KB van 13/03/01). De sub-sector 15000 werd op die datum stopgezet.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 150).

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUM UURLONEN : 37u/week

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1 2 3 4 5 6
  0 10,8226 10,8226 11,0616 11,6248 11,9409 12,3716
  1 10,8226 10,8226 11,1860 11,7829 12,0120 12,5297
  2 10,8226 11,1203 11,3397 11,9409 12,1739 12,6937
  3 11,1203 11,2535 11,5062 11,9409 12,3282 12,8560
  4 11,2535 11,3860 11,6390 12,0737 12,4606 12,9884
  5 11,3125 11,4632 11,7970 12,1051 12,6209 13,1422
  7 11,3894 11,6289 11,9610 12,2671 12,7867 13,3085
  9 11,5553 11,8186 12,0737 12,4270 12,9472 13,4664
  11 11,7454 11,9507 12,0737 12,5855 13,1090 13,6268
  13 11,8776 12,1071 12,1446 12,7454 13,3064 13,7866
  15 12,0338 12,2653 12,3048 12,9033 13,4310 13,9463
  17 12,1919 12,2653 12,4606 13,0655 13,5930 14,1108
  19 12,1919 12,2969 12,6246 13,2297 13,7491 14,2707
  21 12,2232 12,5140 12,7867 13,3914 13,8599 14,4288
  23 12,4406 12,6188 12,9472 13,5515 13,9922 14,5926
  25 12,5457 12,7772 13,1070 13,7092 14,1518 14,7571
  27 13,2551 13,8701 14,3123 14,9128