Zoeken:

Paritair Comité 1520210: GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 22/07/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 09/12/2020 )
   • Indexatie met 2% in 4/2020.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De loongegevens vanaf 6/04/01 zijn opgenomen in de sub-secteor 15010 (KB van 13/03/01). De sub-sector 15000 werd op die datum stopgezet.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PC 150).

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUM UURLONEN : 37u/week

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1 2 3 4 5 6
  0 10,6104 10,6104 10,8447 11,3969 11,7068 12,1290
  1 10,6104 10,6104 10,9667 11,5519 11,7765 12,2840
  2 10,6104 10,9023 11,1174 11,7068 11,9352 12,4448
  3 10,9023 11,0328 11,2806 11,7068 12,0865 12,6039
  4 11,0328 11,1627 11,4108 11,8370 12,2163 12,7337
  5 11,0907 11,2384 11,5657 11,8677 12,3734 12,8845
  7 11,1661 11,4009 11,7265 12,0266 12,5360 13,0475
  9 11,3287 11,5869 11,8370 12,1833 12,6933 13,2024
  11 11,5151 11,7164 11,8370 12,3387 12,8520 13,3596
  13 11,6447 11,8697 11,9065 12,4955 13,0455 13,5163
  15 11,7978 12,0248 12,0635 12,6503 13,1676 13,6728
  17 11,9528 12,0248 12,2163 12,8093 13,3265 13,8341
  19 11,9528 12,0558 12,3771 12,9703 13,4795 13,9909
  21 11,9835 12,2686 12,5360 13,1288 13,5881 14,1459
  23 12,1967 12,3714 12,6933 13,2858 13,7178 14,3065
  25 12,2997 12,5267 12,8500 13,4404 13,8743 14,4677
  27 12,9952 13,5981 14,0317 14,6204