Zoeken:

Paritair Comité 1520210: GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 23/06/2017 )
   • Indexatie met 2% in 07/2017.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De Vrije universiteiten en de Hogescholen behoren tot het bevoegdheidsdomein van PC 152, niet tot PSC 15202.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). 

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUM UURLONEN : 37u/week

  ANCIENNITEIT CATEGORIE
  1 2 3 4 5 6
  0 9,9984 9,9984 10,2193 10,7395 11,0317 11,4295
  1 9,9984 9,9984 10,3342 10,8857 11,0973 11,5755
  2 9,9984 10,2735 10,4763 11,0317 11,2469 11,7271
  3 10,2735 10,3965 10,6300 11,0317 11,3894 11,8770
  4 10,3965 10,5189 10,7527 11,1543 11,5117 11,9993
  5 10,4510 10,5902 10,8986 11,1833 11,6597 12,1414
  7 10,5221 10,7434 11,0502 11,3329 11,8130 12,2951
  9 10,6753 10,9186 11,1543 11,4806 11,9611 12,4409
  11 10,8509 11,0408 11,1543 11,6271 12,1107 12,5890
  13 10,9731 11,1851 11,2197 11,7748 12,2931 12,7368
  15 11,1174 11,3313 11,3678 11,9208 12,4081 12,8843
  17 11,2634 11,3313 11,5117 12,0704 12,5579 13,0362
  19 11,2634 11,3604 11,6633 12,2223 12,7021 13,1840
  21 11,2924 11,5609 11,8130 12,3716 12,8045 13,3301
  23 11,4932 11,6579 11,9611 12,5196 12,9266 13,4814
  25 11,5902 11,8043 12,1089 12,6653 13,0741 13,6332
  27 12,2457 12,8138 13,2224 13,7772