Paritair Comité 3090000: BEURSVENNOOTSCHAPPEN

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 01/03/2022 )
   • Indexatie met 1,3028% in 1/2022. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s wordt de indexering berekend op het minimumloon. Het verschil tussen het minimumloon en het reële loon blijft behouden.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

   • Inhoudstafel

 • 1. : Maandelijks minimum aanvangslonen

  1.1. : Bedienden

  De opklimming in de loonschaal loopt voor al categorieën is afhankelijk van het feit dat de beroepservaring met twaalf maanden is toegenomen sedert de laatste loonverhoging. Deze aanpassing zal eenmaal per jaar gebeuren ten laatste in de loop van de maand januari.
  Voor de werknemers die in dienst zijn gekomen in het vorige kalenderjaar zal een aanpassing gebeuren in de loop van de maand januari van het daaropvolgende jaar indien de datum indiensttreding gelegen is tussen 1 januari en 30 juni.
  Het bedrag van de aanpassing is minimum gelijk aan het verschil tussen het baremaloon van het nieuwe ervaringsjaar en het baremaloon van het juist onderliggende ervaringsjaar. Voor deeltijdse werknemers wordt een pro-rata berekening toegepast in verhouding tot hun prestaties.

  BEROEPSERVARING (in jaren)
  1 2 3 4
  0 1.468,79 1.469,34
  1 1.576,33 1.576,86 1.626,50
  2 1.683,94 1.684,36 1.737,40
  3 1.791,31 1.791,83 1.848,28 1.904,25
  4 1.827,13 1.893,19 1.915,37 1.973,31
  5 1.862,97 1.940,53 1.984,84 2.044,96
  6 1.898,76 1.987,71 2.056,71 2.119,23
  7 1.934,56 2.035,09 2.128,84 2.196,16
  8 1.970,36 2.082,40 2.200,84 2.275,71
  9 2.006,13 2.129,73 2.272,75 2.357,57
  10 2.042,01 2.176,95 2.344,69 2.435,00
  11 2.077,84 2.224,31 2.416,79 2.514,46
  12 2.113,72 2.271,63 2.488,65 2.594,19
  13 2.149,51 2.319,01 2.560,60 2.673,83
  14 2.167,49 2.366,23 2.632,67 2.753,57
  15 2.185,25 2.394,63 2.704,62 2.833,16
  16 2.203,25 2.423,00 2.776,46 2.912,66
  17 2.221,14 2.451,33 2.807,45 2.992,37
  18 2.239,10 2.479,68 2.838,25 3.071,98
  19 2.256,94 2.508,14 2.869,06 3.106,21
  20 2.275,00 2.536,50 2.899,90 3.140,31
  21 2.292,87 2.565,03 2.930,71 3.174,42
  22 2.310,66 2.593,37 2.961,56 3.208,53
  23 2.328,59 2.621,58 2.992,37 3.242,69
  24 2.328,59 2.650,03 3.023,22 3.276,80
  25 2.355,49 2.650,03 3.054,05 3.310,94
  26 2.355,49 2.678,51 3.084,86 3.345,10
  27 2.382,25 2.678,51 3.084,86 3.379,21
  28 2.382,25 2.706,83 3.115,74 3.413,40
  29 2.409,29 2.706,83 3.115,74 3.413,40
  30 2.409,29 2.735,53 3.146,53 3.447,46
  31 2.436,21 2.735,53 3.146,53 3.447,46
  32 2.436,21 2.764,00 3.177,61 3.481,56
  33 2.436,21 2.764,00 3.177,61 3.481,56
  34 2.463,03 2.764,00 3.177,61 3.481,56
  35 2.792,45 3.208,47 3.515,93
  36 3.208,47 3.515,93
  37 3.208,47 3.515,93
  38 3.550,16
  39 3.550,16
  40 3.550,16

  1.2. : Studenten

  1.2.1. : Humaniora

  NIVEAU
  2e gr. 1e j. 1.253,92
  2e gr. 2e j. 1.253,92
  3e gr. 1e j. 1.361,29
  3e gr. 2e j. 1.468,79

  1.2.2. : Hoger onderwijs

  NIVEAU
  1e jaar 1.576,33
  2e jaar 1.683,94
  3e jaar 1.791,31
  4e jaar 1.827,13
  5e jaar 1.862,97