Zoeken:

Paritair Comité 1160001: NATIONAAL

afdrukken
   • Toestand op 08/04/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 22/01/2021 )
   • Loonsverhoging met 0,08€ in 1/2020 voor het minimumaanvangsuurloon voor werknemers met minder dan 12 maanden anciënniteit.
    Niet-geconventioneerd ondernemingen : CAO-loonsverhoging met 1,1% in 01/2020.
    Ingevoerd studentenlonen.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 116).

    Voor de Kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen en Limburg zijn er hogere minimumlonen : zie respectievelijk PSC 116000 en 1160003.

    De minimumuurlonen omvatten het basisuurloon en de eventuele vaste productiepremies, met uitsluiting van alle andere premies.

    In uitvoering van het artikel 7 van het Nationaal Akkoord 011-01 gesloten op 4 mei 011 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid werd, met ingang van 1 juni 011, het barema voor jonge arbeiders afgeschaft. Met andere woorden sinds 1 juni 011 moet aan alle arbeiders minstens de sectorale minima worden toegekend en dit ongeacht hun leeftijd. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. FUNCTIE : GEWOON HANDLANGER

  Anciënniteit (in maanden) Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  0 12,3475 12,1870 12,0310 11,8785 11,7300
  12 12,4955 12,3330 12,1750 12,0210 11,8705

  3. FUNCTIE : Studenten

  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  12,2635 12,1040 11,9490 11,7975 11,6500