Zoeken:

Paritair Comité 1160001: NATIONAAL

afdrukken
   • Toestand op 12/09/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 22/10/2019 )
   • Loonsverhoging met 0,12€ in 7/2019 voor het minimumaanvangsuurloon voor werknemers met minder dan 12 maanden anciënniteit.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 116).

    Voor de Kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen en Limburg zijn er hogere minimumlonen : zie respectievelijk PSC 116000 en 1160003.

    De minimumuurlonen omvatten het basisuurloon en de eventuele vaste productiepremies, met uitsluiting van alle andere premies.

    In uitvoering van het artikel 7 van het Nationaal Akkoord 011-01 gesloten op 4 mei 011 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid werd, met ingang van 1 juni 011, het barema voor jonge arbeiders afgeschaft. Met andere woorden sinds 1 juni 011 moet aan alle arbeiders minstens de sectorale minima worden toegekend en dit ongeacht hun leeftijd. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. FUNCTIE : GEWOON HANDLANGER

  Anciënniteit (in maanden) Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  0 12,2635 12,1040 11,9490 11,7975 11,6500
  12 12,4115 12,2500 12,0930 11,9400 11,7905