NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1160001: NATIONAAL

afdrukken
   • Toestand op 13/07/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 18/03/2019 )
   • Indexatie met 2% in 03/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 116).

    Voor de Kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen en Limburg zijn er hogere minimumlonen : zie respectievelijk PSC 1160002 en 1160003.

    De minimumuurlonen omvatten het basisuurloon en de eventuele vaste productiepremies, met uitsluiting van alle andere premies.

    In uitvoering van het artikel 7 van het Nationaal Akkoord 2011-2012 gesloten op 4 mei 2011 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid werd, met ingang van 1 juni 2011, het barema voor jonge arbeiders afgeschaft. Met andere woorden sinds 1 juni 2011 moet aan alle arbeiders minstens de sectorale minima worden toegekend en dit ongeacht hun leeftijd. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. FUNCTIE : GEWOON HANDLANGER

  Anciënniteit (in maanden) Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  0 12,1365 11,9790 11,8255 11,6755 11,5300
  12 12,2845 12,1250 11,9695 11,8180 11,6705

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites