Zoeken:

Paritair Comité 1160001: NATIONAAL

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 28/10/2021 )
   • Indexatie met 2% in 6/2021.
    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 116).

    Voor de Kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen en Limburg zijn er hogere minimumlonen : zie respectievelijk PSC 116000 en 1160003.

    De minimumuurlonen omvatten het basisuurloon en de eventuele vaste productiepremies, met uitsluiting van alle andere premies.

    In uitvoering van het artikel 7 van het Nationaal Akkoord 011-01 gesloten op 4 mei 011 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid werd, met ingang van 1 juni 011, het barema voor jonge arbeiders afgeschaft. Met andere woorden sinds 1 juni 011 moet aan alle arbeiders minstens de sectorale minima worden toegekend en dit ongeacht hun leeftijd. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. FUNCTIE : GEWOON HANDLANGER

  Anciënniteit (in maanden)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  0 12,5945 12,4310 12,2715 12,1165 11,9650
  12 12,7455 12,5800 12,4185 12,2615 12,1080

  2. FUNCTIE : Studenten

  FUNCTIE
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  Studenten 12,5085 12,3460 12,1880 12,0335 11,8830