Paritair Comité 1160001: NATIONAAL

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/02/2022 )
   • Loonsverhoging met 0,10€ in 12/2021 voor het minimumaanvangsuurloon voor werknemers met minder dan 12 maanden anciënniteit. Indexatie met 2% in 12/2021.
    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 116).

    Voor de Kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen en Limburg zijn er hogere minimumlonen : zie respectievelijk PSC 116000 en 1160003.

    De minimumuurlonen omvatten het basisuurloon en de eventuele vaste productiepremies, met uitsluiting van alle andere premies.

    In uitvoering van het artikel 7 van het Nationaal Akkoord 011-01 gesloten op 4 mei 011 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid werd, met ingang van 1 juni 2011, het barema voor jonge arbeiders afgeschaft. Met andere woorden sinds 1 juni 2011 moet aan alle arbeiders minstens de sectorale minima worden toegekend en dit ongeacht hun leeftijd. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is van kracht.
    De indexaanpassing dient toegepast na de CAO-verhoging.

   • Inhoudstafel

 • 1. FUNCTIE : GEWOON HANDLANGER

  Anciënniteit (in maanden)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  0 12,8470 12,6800 12,5175 12,3590 12,3065
  12 13,0005 12,8315 12,6670 12,5065 12,4525

  2. FUNCTIE : STUDENTEN

  FUNCTIE
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  Studenten 12,7590 12,5930 12,4315 12,2745 12,1210