Zoeken:

Paritair Comité 1160001: NATIONAAL

afdrukken
   • Toestand op 22/11/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 02/10/2020 )
   • Loonsverhoging met 1,1% in 1/2020 voor het minimumaanvangsuurloon voor werknemers met minder dan 12 maanden anciënniteit.
    Invoering studentenlonen.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 116).

    Voor de Kunststofverwerkende nijverheid in West-Vlaanderen en Limburg zijn er hogere minimumlonen : zie respectievelijk PSC 116000 en 1160003.

    De minimumuurlonen omvatten het basisuurloon en de eventuele vaste productiepremies, met uitsluiting van alle andere premies.

    In uitvoering van het artikel 7 van het Nationaal Akkoord 2011-2012 gesloten op 4 mei 2011 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid werd, met ingang van 1 juni 2011, het barema voor jonge arbeiders afgeschaft. Met andere woorden sinds 1 juni 2011 moet aan alle arbeiders minstens de sectorale minima worden toegekend en dit ongeacht hun leeftijd. NAR-CAO 43 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) is van kracht.

   • Inhoudstafel

 • 1. FUNCTIE : GEWOON HANDLANGER

  Anciënniteit (in maanden) Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 38u30 39u 39u30 40u
  0 12,3475 12,1870 12,0310 11,8785 11,7300
  12 12,4955 12,3330 12,1750 12,0210 11,8705

  2. FUNCTIE : Studenten

  Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 12,2635
  38u30 12,1040
  39u 11,9490
  39u30 11,7975
  40u 11,6500