Zoeken:

Paritair Comité 1020401: ONDERNEMINGEN VAN DE PROVINCIE LUIK

afdrukken
   • Toestand op 14/02/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 14/03/2019 )
   • Indexatie met 1% in 02/2019. In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 10204).

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

    • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u
 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u

  Categorie Anciëniteit (jaren)
  0 3 5
  Hulpwerkman 13,2653
  Geoefende 13,6484
  Geoefende + 13,8968
  Geschoolde 14,4408 15,0337 15,1524
  Geschoolde + 15,2709 15,8298 15,9369