Paritair Comité 1020602: ANDERE DAN WITZANDEXPLOITATIES

afdrukken
   • Inwerkingtreding 01/02/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/06/2022 )
   • Indexatie met 2% in 2/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 10006).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURLOON : 40 UUR / WEEK

  Categorieën : Functies
  I / Handlangers 16,8769
  IA / Handlangers 17,0829
  II / Geoefenden 17,2905
  III / Vaklieden 17,7013
  IV / Ploegbazen 18,1167

  2. UURLOON : Job studenten

  Dit barema kan enkel toegepast worden op jobstudenten werkzaam in de schoolvakanties.
  13,8977