Paritair Comité 1020602: ANDERE DAN WITZANDEXPLOITATIES

afdrukken
   • Toestand op 15/01/2022 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 08/06/2022 )
   • Loonverhoging met 0,4% in 1/2022.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Subcomité (PSC 10006).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURLOON : 40 UUR / WEEK

  Categorieën : Functies
  I / Handlangers 16,5460
  IA / Handlangers 16,7479
  II / Geoefenden 16,9515
  III / Vaklieden 17,3542
  IV / Ploegbazen 17,7615

  2. UURLOON : Job studenten

  Dit barema kan enkel toegepast worden op jobstudenten werkzaam in de schoolvakanties.
  13,6252