Zoeken:

Paritair Comité 1400500: VERHUIZING

afdrukken
   • Toestand op 14/01/2020 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/12/2018 )
   • Indexatie met 2,10% in 12/2018.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De loongegevens vanaf 19/10/2012 zijn opgenomen in het officiële paritaire subcomité 1400500 (KB van 06/09/2012). 1400005 werd op die datum stopgezet.

    Garagepersoneel:
    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

    Niet-Garagepersoneel:
    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  1.1. CATEGORIE : Algemeen

  1.1.1. LEEFTIJD : Meerderjarigen

  Categorie
  Drager beginneling 11,6297
  Drager (+1 jaar) 11,7302
  Chauffeur 11,9536
  Liftbestuurder 11,9536
  Inpakker 11,9536
  Kistenmaker 11,9536
  Chauffeur rijbewijs C of CE met minimum 2 jaar dienst in de sector 12,0811
  Ploegbaas 12,0811

  1.1.2. LEEFTIJD : Minderjarigen

  Categorie
  Studenten (tijdens schoolvakantie) 85% van drager beginneling

  1.2. CATEGORIE : Garagepersoneel

  Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de werklieden en werksters die zijn tewerkgesteld in de garages van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf (PC 112).