NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1180020: VEEVOEDERNIJVERHEID (ENKEL, SAMENGESTELD, GECONCENTREERD, MET MELASSE DOORTROKKEN, VOEDINGSMEEL, VILBELUIKEN)

afdrukken
   • Toestand op 12/02/2019 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 30/01/2019 )
   • Indexatie met 2,10 % in 01/2019.
    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.

    Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  Leidinggevend of toezichthoudend personeel en vaklieden: de minimumuurlonen worden vastgesteld door de overeenkomst tussen partijen volgens de plaatselijke gebruiken. Ze mogen evenwel niet lager zijn dan de minimumuurlonen van de geschoolde arbeiders.

  1.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 14,39 14,07
  Geoefenden 14,72 14,40
  Geschoolden 15,13 14,74

  1.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 14,88 14,53
  Geoefenden 15,22 14,89
  Geschoolden 15,61 15,25

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentages van de in tabel 1.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 en ouder 90%
  17 80%
  16 70%
  15 60%

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites