Zoeken:

Paritair Comité 1180020: VEEVOEDERNIJVERHEID (ENKEL, SAMENGESTELD, GECONCENTREERD, MET MELASSE DOORTROKKEN, VOEDINGSMEEL, VILBELUIKEN)

afdrukken
   • Toestand op 25/11/2021 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 15/12/2020 )
   • Indexatie met 1% in 1/2021.

    In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als de reële lonen geïndexeerd.

    De CAO-verhoging dient toegepast te worden na de indexaanpassing.

    Voor onderhavig loonbarema zijn er nooit jongerenlonen of aanvangsleeftijden geweest. Het loonbarema wordt verondersteld van toepassing te zijn zonder leeftijdsonderscheid. De NAR-CAO 50 is niet van toepassing.Deze sub-sector is geen officieel Paritair Subcomité (PSC). De onderstaande loongegevens zijn evenwel opgenomen in de sectorale CAO's van het officiële Paritair Comité (PC 118).
   • Inhoudstafel

 • 1. UURLONEN : ANDEREN DAN STUDENTEN

  Leidinggevend of toezichthoudend personeel en vaklieden: de minimumuurlonen worden vastgesteld door de overeenkomst tussen partijen volgens de plaatselijke gebruiken. Ze mogen evenwel niet lager zijn dan de minimumuurlonen van de geschoolde arbeiders.

  1.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 14,87 14,54
  Geoefenden 15,20 14,88
  Geschoolden 15,62 15,22

  1.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

  Categorie Uurstelsel (op weekbasis)
  37u 38u
  Hulparbeiders 15,36 15,01
  Geoefenden 15,72 15,37
  Geschoolden 16,11 15,75

  2. UURLONEN : STUDENTEN

  Percentages van de in tabel 1.1. vermelde minimumlonen.

  Leeftijd
  18 en ouder 90%
  17 80%
  16 70%
  15 60%